TAMK mukana tulevaisuuden pakkausratkaisujen kehittämisessä

Kaksi ihmistä pöydän ääressä

Pakkauskehitys on tällä hetkellä kovassa muutoksessa, ja TAMKissa haluamme olla kehitystyön kärjessä. Meillä on meneillään useita pakkauksiin liittyviä hankehakuja, joihin liittyen Ulla Häggblom ja Piia Kanto vierailivat Millvisionin ja ITENEN toimipisteissä. Vierailuiden tavoitteena oli tutustua paremmin toistemme osaamisiin, mikä tehostaa yhteistyömahdollisuuksiamme.

Pakkauskehityksessä trendeinä ovat kestävän kehityksen mukaiset kierrätettävät, uudelleen käytettävät ja biohajoavat pakkausratkaisut. Näihin tavoitteisiin vastaaminen edellyttää tutkimus ja kehitystyötä niin materiaalien kuin muotoiluratkaisujenkin osalta. TAMKissa on osaamista pakkausten raaka-aineista, teknologioista sekä kiertotaloudesta ja kova draivi viedä tekeminen nextille levelille. Jotta TAMK nähdään varteenotettavana toimijana alalla, edellyttää se meiltä aktiivista osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin alan tapahtumiin sekä erilaisten sidosryhmien kohtaamista.

Yhteistyöllä vastuullisia pakkausratkaisuja

Millvision kehittää kierrätettäväksi suunniteltuja luonnonkuitupohjaisia ​​raaka-aineita ja materiaaleja, kuten paperia, kartonkia ja biokomposiitteja ja toimii tiiviissä yhteistyössä Hollannissa sijaitsevien paperialan yritysten kanssa. Espanjassa sijaitseva ITENE on tutkimuskeskus, joka tuottaa ratkaisuja kiertotalouden, pakkauskehityksen, kemikaalihaittojen ja ilman laadun monitoroinnin ja logistiikan tarpeisiin. ITENEllä on tutkimuspartnereita ja asiakkaita maailmanlaajuisesti.

Neljä ihmistä seisoo portailla.
Vierailu Millvisionilla. Kuvassa vasemmalta Ulla Häggblom, Harm Jan Thiewes, Piia Kanto ja Sander van Calker.

Vierailimme Millvisionin koetehtaalla sekä ITENEn tutkimuskeskuksessa oppiaksemme toistemme osaamisesta sekä toiminnallisista mahdollisuuksista tulevaisuuden yhteistyön kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Niin TAMKissa, Millvionissa kuin ITENEssä on tavoitteena tuottaa uusia vastuullisia pakkausratkaisuja. Olimme vaikuttuneita Millvisionin pilotointimahdollisuuksista ja innovatiivisesta työotteesta. Millvisionissa kehitetään erityisesti kierrätyskuitujen ja sivuvirtaraaka-aineiden hyödyntämistä erilaisissa materiaaliratkaisuissa. ITENEssä on puolestaan kattavat mahdollisuudet tehdä erilaisia pakkauksiin ja materiaaleihin liittyviä pilottimittakaavaisia testejä ja simulaatioita. Millvisionin koneet yhdessä TAMKin paperi- ja pakkauslaboratorion pilot-laitteiston kanssa täydentävät toisiaan luoden yhdessä pakkausarvoketjun raaka-aineesta lopputuotteeksi. Pakkausratkaisuja käsittelevissä hankkeissa materiaalien ja tuotteiden end-of-life-testaus on merkittävässä roolissa, missä kohden ITENEn kattavat testausmahdollisuudet ovat tärkeitä ja tuottavat lisäarvoa TAMKissa ja Millvisionissa tehtävälle pakkausmateriaalien kehitystyölle. ITENEssä on myös osaamista EU:n turvallisen ja kestävän suunnittelun (SSbD) viitekehyksen huomioimisessa tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

Kolme ihmistä seisoo ulkona.
Vierailu ITENEssä. Kuvassa vasemmalta Ulla Häggblom, Hendrik Roch ja Piia Kanto.

Näy ja tule nähdyksi

Vaikka Teams-tapaamiset ovat avanneet loistavat mahdollisuudet yhteydenpitoon, niin lähitapaamisten merkitystä ei voi liikaa korostaa. Mahdollisuus tutustua sekä Millvisionin että ITENEn laboratorioihin ja laitteisiin toivat tarvittavaa perspektiiviä ja ymmärrystä eri toimijoiden tarjoamista mahdollisuuksista päällekkäisyyksien karsimiseksi ja toisaalta puuttuvien osasten lisäämiseksi. Tapaamiset myös mahdollistivat syvälliset keskustelut. Vierailuiden aikana oli myös mahdollista tutustua laajemminkin kummankin yrityksen henkilöstöön sekä esitellä tarkemmin koko TAMKin osaamista ja hankepotentiaalia, mikä luo tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia ja mahdollistaa matalamman kynnyksen yhteydenpidon jatkossa. Kun sinut tunnetaan ja osaamisesi tunnistetaan, sinua pyydetään todennäköisemmin myös jatkossa mukaan uusiin juttuihin.

 

Teksti: Piia Kanto, lehtori, laboratoriotekniikka ja Ulla Häggblom, yliopettaja, TAMKin soveltava tutkimuskeskus

Kuvat: Risto Korpela (LUKE), Jesús Palenzuela (ITENE) ja Marjo Lehmusto (TAMK)

Kommentit

Pakkausmateriaalit ja erilaiset pakkausratkaisut olivat keskustelun aiheena vastikään kummipoikani kanssa. Hän tekee esitelmää erilaisten aineiden kuljetuksesta ja pakkaamisesta kouluun. Täytyykin välittää tämä artikkeli hänelle, tästä saa varmasti hyvää lisäaineistoa esitelmän valmisteluun.

Anja

24.1.2024 11:50

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi