TUVA-koulutus – kellarista osalliseksi

TUVA-opiskelijoiden kokkipajassa syntyi näyttäviä annoksia. Kuva: Tuula Savikko

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) käynnistyi 1.8.2022. Siihen yhdistettiin aiempien valmentavien ja ohjaavien koulutusten kuten VALMA:n ja ammattistartin tavoitteita. Ammattistartti alkoi kokeiluna vuonna 2006. Tuva-opiskelijoita yhdistää se, että he eivät opiskele varsinaisessa toisen asteen koulutuksessa. Koulutuksen nimen mukaisesti he valmentautuvat toisen asteen koulutukseen.

Jokaisella tuva-opiskelijalla on oma taustansa ja syynsä miksi on hakeutunut koulutukseen. Niin TUVAa kuin aiempia ohjaavia koulutuksia on leimannut ulkopuolisuus. Valmentavat koulutukset opiskelijoineen ovat olleet vähän sivussa. Opiskelutilat ovat monesti erossa muista, eikä koulumaailmassa ole välttämättä tiedetty miten pitäisi suhtautua ohjaavien koulutusten opiskelijoihin. Ovatko he ulkopuolisia, ovatko he tekemässä ”uusintalähtöä” ammatillisiin opintoihin vai ovatko he toisen asteen opiskelijoita, jotka ovat hankkimassa varmuutta ja lisävahvistusta itselle sopivasta alasta?

Tunnettavuus kasvanut

TUVA-koulutus alkoi elokuussa 2022 Nokialla. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Nokian toimipiste tutkintoaloineen muutti Silta-kampukselle yhdessä Nokian lukion ja yhden Nokian kaupungin intensiivisen tuen ryhmän kanssa. Silta-kampuksesta tuli näin TUVA-koulutuksen kotipaikka. Jo kampuksen suunnitteluvaiheessa haluttiin yhteisestä kampuksesta osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistava yhteisö – yhdessä henkilöstön kanssa sitä rakentamassa oli Kampus 3 ESR-hanke.

Jo ennen uudelle kampukselle siirtymistä Nokian TUVA-koulutus (aiemmin VALMA) oli noussut kellarista muiden kanssa samaan kerrokseen ja opiskelijamäärä kasvanut. Samalla sen tunnettavuus oli kasvanut ja tarpeellisuus nähty, mutta opiskelijamäärän kasvuun vaikutti myös oppivelvollisuuden laajentaminen (OVL 1214/2020, voimaan 1.8.2021) – TUVA asteli esiin marginaalista.

Silta-kampus hankkeineen vahvisti TUVAn asemaa ja mahdollisti koulutukseen uudenlaista toimintaa. TUVA-koulutus tuli osaksi kampuksen toimintaa. Tuvalaiset järjestivät projekteineen osallistavaa toimintaa kampuksen opiskelijoille, esittelivät ja kierrättivät kampukselle tutustujia tai muutoin osallistuivat kampuksen yhteiseen toimintaan. Toimintaan osallistuminen ja kampuksen muiden opiskelijoiden osallistaminen eri projekteilla mahdollisti monelle tuvalaiselle uuden ison askeleen ottamista ja esiin tulemisen. Projektimuotoinen työskentely pop up –toimintana mahdollisti monimuotoista ja opiskelijalähtöistä opiskelua tuvalaisille.

TUVA-opiskelijat järjestivät myös joulupajan. Kuva: Sanna Paasimaa

Tulevat opiskeluvalinnat helpottuvat

Silta-kampuksella tuvalaiset voivat käydä helpommin tutustumassa lukiokoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen eri aloihin ja näin koulusiirtymät helpottuvat. Toimintaympäristö, joka on tuttu ja osallisuuteen kannustava, mahdollistaa myös suorittaa erilaisia opintoja osana TUVA-opintoja. Sillan toimijat tulevat tutuiksi, joka osaltaan sujuvoittaa tulevia siirtymiä. Tuttuus on rakentunut ja se lisää turvallisuutta, jota moni TUVA-opiskelija kaipaa.

TUVA on kampuksella tasavertainen toimija muiden joukossa. Tämä vahvistaa TUVA-opiskelijoiden tunnetta, että kuuluu joukkoon, on osallinen – on turvallista. Näin moni opiskelija, joka saattaa kamppailla sosiaalisten tilanteiden pelon tai muiden haasteiden kanssa voi edetä askel askeleelta omatahtisesti kohti toisen asteen koulutusta. Silta-kampus mahdollistaa ja Kampus 3 –hanke on voimistanut löytämään näitä mahdollisuuksia osaksi TUVA-koulutusta.

Lähteet:

Seppälä, M.,    Kukkonen, H. &Jussila Ari (2021) VALMAn juurilla – miten nivelvaiheen koulutus yhdistyi? TAMKjournal 9.12.2022. Viitattu 12.5.2023. https://sites.tuni.fi/tamk-julkaisut/pedagogiset-ratkaisut/valman-juurilla-miten-nivelvaiheen-koulutus-yhdistyi/

Kirjoittajat:

Ari Jussila, lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus, Kampus 3 -hanke, Pedagogiset ratkaisut, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, TAMK
Tuula Savikko, lehtori TUVA-koulutus, Kampus 3 -hanke, Tredu
Sanna Paasimaa, projektivastaava, Kampus 3 -hanke, Pedagogiset ratkaisut, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *