Vaccine, hybridipedagoginen rokote, joka toimii

Työkokous Berliinissä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Mats Landgren (Bildungsmarkt), Paola Ottolini ja Francesco Majorana (ISRE), Mikko Turunen (TAMK), Gregor Merten (Bildungsmarkt) ja Katariina Hakala (TAMK).

Erasmus-rahoitteinen neljän maan kehittämishanke "Vaccine" tuottaa opettajille hyödyllisiä käytännön työkaluja hybridiympäristöön. Projektin partnereina ovat Kiipula (päätoteuttaja), TAMK, Tredu, ISRE (Italia), RIM (Itävalta) sekä Bildungsmarkt (Saksa).

Projekti käynnistyi kevään 2021 aikana laaditulla kirjallisuus- ja aineistokatsauksella. Sillä pyrittiin saamaan kokonaiskuva sekä COVID-pandemian vaikutuksista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutusorganisaatioiden toimintaan että lisäksi eri maiden koulutuspoliittisiin toimiin pandemian alussa. Ongelmana oli jossain määrin se, ettei varsinaista tutkimustietoa vielä tuossa vaiheessa juuri ollut. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli saada tietoa seuraavaan vaiheeseen, joka oli määritellä metodologia osaamiskyselyiden suorittamiselle.

Kyselyiden laatimisen metodologia

Tämän vaiheen tarkoituksena oli suunnitella ja päättää metodologia osaamiskyselyiden sekä ammatillisen koulutuksen hybridimallin mukauttamiseen tarvittavien valmiuksien tasojen luomiseksi. Kyselyn kohderyhmänä ovat opettajat, opiskelijat ja koulun johto. Jokaiselle kohderyhmälle suunniteltiin oma kyselynsä ja niihin oma metodologiansa. Lähtökohtana tähän oli aiemmin laadittu kirjallisuuskatsaus.

Opettajille tehtävän kyselyn suunnittelussa määriteltiin kolme keskeistä opettajan ja ohjaajan osaamisen aluetta − digitaalinen, pedagoginen ja sosiaalinen osaaminen. Näihin kuhunkin alueeseen suunniteltiin tarvelista, jota käytettäisiin myöhemmin tehtävien kyselyiden tekemiseen. Ajatuksena oli, että eri kohderyhmiltä kyselyn avulla kerättävää tietoa voitaisiin oppilaitoksissa hyödyntää opetuksen ja sen reunaehtojen optimointiin erityisesti hybridimäisessä ympäristössä.

Kyselyiden suunnittelu ja toteuttaminen

Kevään ja alkusyksyn aikana projektissa suoritettiin osaamisen kartoittamisen kyselyiden testaamista eri kohderyhmillä. Jokaisessa kyselyssä oli kaksi tai kolme osaamisen tasoa, joihin kyselyn suorittaja itse arvioi oman osaamisensa sillä hetkellä kytkeytyvän.

Opettajakyselyn tarkoituksena on ollut määritellä ”valmiusasteikko” opettajien taidoista hybridioppimisympäristöjen hallinnassa. Kyselylomake on jaettu kolmeen osa-alueeseen: pedagogiset, digitaaliset ja ihmissuhdetaidot. Kysely edellyttää kouluttajilta itsearviointia erilaisista osaamisen kuvaajista ja indikaattoreista.

Osaamisen valmiustasojen määrittely

Kyselyistä ja metodologian raportista määriteltiin kohderyhmien osaamisvalmiuksien yleiskuvaukset liittyen digitaalisiin, pedagogisiin sekä vuorovaikutustaitoihin. Valmiustasot koostuivat kohderyhmäkohtaisista indikaattoreista. Oppilaitosjohdon kohdalla nämä ovat alaisten tukeminen, juridiikan ymmärrys, tekniset valmiudet sekä taloushallinnon taidot. Opettajilla vastaavat valmiustasot ovat pedagogiikka, digitaalisuus sekä kohtaamistaidot. Raportissa määriteltiin kullekin valmiustasolle havainnoitavat tekijät sekä osaamisen indikaattorit. Näistä sekä kyselyn kysymyksistä lähdettiin luomaan opettajan hybridipedagogisen osaamisen työkalupakkia.

Työkalujen suunnittelu

Syksyn aikana projektissa on hahmoteltu eri osaamisalueiden työkalujen sisältöä ja muotoa. Ensimmäiset työkalut on laadittu ja suunnitelmat on jo olemassa kevään aikana laadittaviin työkaluihin. Työkalut tehdään tekstitettyinä videoina ja niistä, sekä kaikista projektin muista tuotoksista tehdään kevään aikana MOOC-kurssi projektin kielillä.

Projektin tuloksiin ja työkaluihin pääsee tutustumaan ensimmäisen kerran Eye on TAMK -tapahtumassa maaliskuussa.

Teksti: Lehtori Mikko Turunen, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, TAMK
Kuva: Yulia Sergeeva

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *