Erikoistumiskoulutuksesta valmistui syöpää sairastavien hoitotyön ammattilaisia

Erikoistumiskoulutuksesta valmistuneita opiskelijoita juhlittiin TAMKissa 23. syyskuuta 2022. Vastuuopettaja Katja Muurinen kuvassa edessä.

Syövän ehkäisy ja syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutuksen kolmas opiskelijaryhmä valmistui syyskuussa. Takana oli vuosi opiskelua TAMKissa ja syöpää sairastavan hoitotyön osaamista 30 opintopisteen edestä. Erikoistumiskoulutuksen aikana opiskelijat saivat syventävää tietoa oman työnsä tueksi ja kehittämiseksi sekä mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä eri työyhteisöistä tulevien kanssa.

Erikoistumiskoulutuksen opiskelijat ovat jo työssä toimivia hoitotyön ammattilaisia, jotka kohtaavat syöpää sairastavia hoidon ja elämän eri vaiheissa. Erikoistumiskoulutuksen aikana opiskelijat syventävät osaamistaan syöpää sairastavan hoitotyöstä ja selviytyvyyden tukemisesta.

Koulutuksen aikana toteutui useita mielenkiintoisia asiantuntijaluentoja muun muassa seksuaalisuudesta, immuno-onkologisista hoidosta, periytyvästä syöpäalttiudesta ja kokemusasiantuntijan kertomuksesta. Suunnitellut opintokäynnit toteutuivat onnistuneesti korona-ajasta huolimatta. Muutama lähipäivä jouduttiin toteuttamaan koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä. Osa opiskelijoista otti tämän oppimiskokemuksena, sillä heillä ei ollut aiempaa kokemusta etäluennolle osallistumisesta.

Keskustelut rikkautena

Opiskelijat tulivat hyvin erilaisista työyhteisöistä (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja kolmas sektori), mikä avarsi osaltaan näkökulmaa. Opiskelijapalautteen mukaan rikkautena koettiin ryhmässä käydyt keskustelut, joissa oli opettavaista kuulla, miten muissa työyhteisöissä toimitaan erilaisissa tilanteissa. Opiskelijat kokivat hyödyllisenä sen, että useimmat erikoistumiskoulutuksen tehtävät linkittyvät kiinteästi omaan työhön ja työyhteisöön sekä sen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa oli mahdollista syventää ja suunnata juuri omassa työssä tarvittavaa osaamista ja tietämystä. Läpi koulutuksen opiskelijoita haastettiin haastamaan itsensä tiedonhaussa näyttöön perustuvan tiedon hankintaan.

Uusia työmahdollisuuksia

Osalle opiskelijoista erikoistumiskoulutuksen suorittaminen avasi jopa uusia työmahdollisuuksia. Tämän erikoistumiskoulutusryhmän valmistujaiset olivat historialliset, sillä he olivat viimeiset opiskelijat, jotka saivat vielä paperiset todistukset. Jatkossa kaikki erikoistumiskoulutuksesta valmistuvat saavat todistuksen sähköisessä muodossa. Ilmassa oli tästäkin syystä myös juhlan tuntua.

Opiskelijan kommentti:

Koulutuksesta on hyötyä omassa työssäni ja sen myötä olen voinut kehittää omaa työtäni.

Koulutuksen päätöspäivässä totesimme, että kulunut vuosi on sisältänyt paljon työtä. Aina ei ole ollut helppoa sovittaa opiskelua, työtä ja perhe-elämää yhteen, mutta loppujen lopuksi siitä on selvitty hienosti. Tämä on vaatinut sitkeyttä. Totesimme, että vuosi meni yllättävän nopeasti. Vuoteen on mahtunut iloa ja onnistumisen kokemuksia. Mukaan jäi myös verkosto syöpään sairastuneen hoitotyön ammattilaisia eri puolilta Suomea.

 

Teksti: Katja Muurinen, Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja, TAMK
Kuva: Elina Mannerhovi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *