Tampereen yliopisto ja TAMK vastaavat yhdessä vietnamilaisten korkeakoulujen kanssa digitaalisen siirtymän haasteisiin

Korkeakouluyhteisön delegaato vieraili marraskuussa 2022 Vietnamissa.

Tampereen yliopiston hallintotieteilijät, TAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja kansainvälisen koulutusyhteistyön asiantuntijat ovat yhdistäneet osaamisensa. Opetushallituksen Team Knowledge Finland -ohjelman rahoittamassa hankkeessa toimitaan yhdessä neljän vietnamilaisen yliopiston ja korkeakoulusektoria kehittävän järjestön kanssa.

Developing Finnish-Vietnamese collaboration on Digital Transformation of Higher Education (DIGITRANS) -hankkeessa (2021–2023) tuetaan Vietnamin julkista korkeakoulutusta digitalisaatiossa ja rakennetaan yhteistä opetustarjontaa korkeakoulujen hallinnon ja pedagogiikan digitaalisen siirtymän teemoihin.

Vietnamin korkeakoulut ovat siirtyneet rakenteellisesta ja infrastruktuuriin keskittyvän tuen kaudesta aikaan, jossa totutuista toimintatavoista on tullut haaste korkeakoulujen kehittämiselle. Hankkeella tuetaan digitaalisessa siirtymässä tarvittavaa osaamisen kehittämistä ja siirtymää tarkastellaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Digitaalisuutta hyödyntävän pedagogiikan lisäksi mielenkiinto kohdistuu siihen, miten yliopistot toimivat osana tietopohjaista alueellista kehitystä ja kasvua.

Korkeakouluyhteisön delegaato vieraili marraskuussa 2022 kumppaniyliopistoissa Hanoissa, Nam Dinhissä ja Da Nangissa. Vierailu vahvisti käsitystä siitä, että opetuksen digisiirtymän haasteet ovat koronaviruksen jälkeisenä aikana jaettuja molemmissa maissa. Toisaalta digisiirtymä on aiheuttanut kehittyvälle korkeakoulujärjestelmälle meille vieraampia kipukohtia, joilla on suora vaikutus korkeakoulujen tulevaisuuteen. Vietnamin korkeakoulujen opettajankoulutus ja yleisemmin julkisten yliopistojen maisterikoulutus kärsii opintojen houkuttelevuuden ongelmasta, joka ulottuu myös akateemisen työhön. Opettajan ammatti ei ole houkutteleva, mikä heijastuu sekä opiskelijoiden että akateemisen henkilöstön rekrytointihaasteina. Samaan aikaan Vietnamissa on vaikeuksia koulutuksen saatavuudessa, vaikka osa korkeakoulupaikoista jää täyttämättä.

Vietnamilaista korkeakoulutusta on uudistettu viime vuosikymmeninä. Korkeakoulusektori on laajentunut ja sitä on hajautettu samalla kun korkeakoulujen autonomiaa on lisätty. Uudistukset vievät aikaa, ja oppijan ja opettajan autonomiaa korostava johtaminen ja pedagogiikka ovat vielä kehittymässä. Haasteita on myös integroivan ja monitieteisen opetussuunnittelun kehittämisessä. Digitaalisessa siirtymässä keskiössä ovatkin aktiivista, moninaista oppimista ja autonomiaa korostava pedagogiikka sekä akateeminen johtaminen.

Aktiiviset oppijat ja opettaja -tutkijat mahdollistavat pitkällä aikavälillä yliopistojen roolin muutoksen. Paikallisyhteisöt kaipaavat aktiivisia korkeakouluja, jotka yhteistyössä osallistuvat yhteisöjen ja innovaatioekosysteemien kehittämiseen. Muutokseen ei ole oikotiettä vaan sen on tapahduttava akateemisen kulttuurinmuutoksen myötä.

TAMKin ja Tampereen yliopiston (TAU) kouluttajat kehittävät yhdessä vietnamilaisten kollegoiden kanssa aktiivista oppijuutta digiympäristössä. Hankkeen puolivälissä 20 yliopisto-opettajaa sai sertifikaattinsa Digitalisation of Higher Education: reforms, projects and practices -opintojakson (5 op) suorittamisesta ja samalla he kehittivät digitaalisen opettamisen ja oppimisen käytäntöjä omissa yliopistoissaan.

Hanke jatkuu pilottikurssien hyödyntämisellä osana tamperelaisten ja vietnamilaisten korkeakoulujen opintotarjontaa. Odotettavissa on myös vietnamilaisen delegaation vierailu Tampereelle ensi vuoden aikana sekä yhteisen jatkohankkeen suunnittelu. Samalla TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja TAUn hallintotieteellinen tutkimus jatkaa yhteistyön syventämistä ammatillisen opettajakoulutuksen, korkeakoulupedagogiikan ja julkisjohtamisen yhdyspinnoilla. Hankkeen osapuolien yhteisenä tahtotilana on jatkaa yhteistyötä Vietnamissa aktiivisen akateemisen toimijuuden, kestävien alueellisten innovaatiojärjestelmien sekä tasa-arvoisen ja saavutettavan korkeakoulutuksen kehittämisessä.

Kirjoittajat:
Henri Annala, TAMK
Kirsi Hasanen, TAU
Hanna Ilola, TAMK
Juha Lahtinen, TAMK
Elias Pekkola, TAU
Jiri Vilppola, TAMK

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *