Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja osallisuus osana kielen ja kulttuurin oppimista

TAMKin Parvi-tila toimii suomen kielen kerholaisten kotipesänä.

Sosiaalinen hyvinvointi yksilöinä ja ryhmässä on tärkeää oppimisen edistämisessä. Tämä on huomattu käytännössä myös TAMKin Study & Stay -toiminnan suomen kielen kerhossa. Kun ihmisellä on hyvä olla ja vuorovaikutus on avointa, uskallus tutustua muihin ja oppiminen helpottuu. Kynnys puhua vierasta kieltä madaltuu, kun ilmapiiri on lämmin ja turvallinen. Kielikerhoon osallistuminen on vapaaehtoista matalan kynnyksen toimintaa.

Tavoitteena on tukea suomen kielen oppimista sekä luoda sosiaalisia verkostoja, samalla tutustuen kulttuuriin, Tampereen alueeseen sekä alueella toimiviin organisaatioihin ja järjestöihin. Kerhon kotipesänä toimii pääkampuksen Parvi-tila, mutta lisäksi on vierailtu mm. monikulttuurisuuskeskus Marhabanissa, metsäretkillä, työväenmuseossa sekä kesällä puistoissa pelailemassa yhdessä pelejä. Myös Suomen Punainen Risti vierailee säännöllisesti kerhoissa.

Ohjelmasisällön rakentamisessa on koettu tärkeänä opiskelijoiden omat toivomukset sekä heitä hyödyttävät teemat. Opiskelijoita otetaan mielellään mukaan toiminnan suunnitteluun ja osallistujapalautetta kerätään kaikesta toiminnasta.

Opiskelijat mukana suunnittelussa

Syksyn 2022 kerhojen suunnittelussa on mukana tiimi TAMKin sosionomiopiskelijoita. He ovat järjestäneet mm. unelmakarttapajan yhdessä kielikerhojen vapaaehtoisen ”Study & Stay mummun” Jaanan kanssa. Yhdessä askartelu on hauskaa, se yhdistää ja edistää osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen tunnetta. Unelmakarttapaja olikin osallistujille mielekäs aktiviteetti, jonka yhteydessä oppi uusia suomen kielen sanoja. Jotain kerhoihin luodusta ilmapiiristä kertonee myös se, että kaikki osallistujat halusivat myös jakaa unelmakarttansa muiden kanssa.

Suomen kielen kerhossa syksyn 2022 teemoina ja vierailijoina ovat mm. TAMKin Urapalvelut ja työelämävinkit, Suomen Punainen Risti (vapaaehtoistyö, SPR kielikahvilat), rentoutumista ja hyvinvointia sekä pikkujoulut. Opiskelijoille on tarjolla lisäksi suomen kielen sanastoja kerhojen teemoihin liittyen.

Suomen kielen kerho vieraili syksyllä Työväenmuseo Werstaalla.

Kielikerhon hyödyt ja edut

Kielitaito kertyy monella tavalla, mutta paljon oppimista tapahtuu myös kielen opetuksen ja luokkahuoneen ulkopuolella arjessa. Kerhossa keskitytään arkikielen vahvistumiseen sekä kannustetaan käyttämään kieltä, vaikkei hallussa olisikaan kuin pari sanaa.

Yhteisöllisessä kerhotoiminnassa oppii tiimityötaitoja, kuuntelutaitoja, kielitaitoa, yhdessä tekemistä ja sekä voi löytää oman laumansa. Moni opiskelija on oppinut myös tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja saanut rohkeutta kohdata muita opiskelijoita itselle vieraampaa kieltä käyttäen.

Suomen kielen kerho tarjoaa oivallisen mahdollisuuden omien verkostojen kasvattamiseen. Hyvä esimerkki kerhon kautta verkostoitumisesta on, että toimintaan osallistunut kansainvälinen opiskelija sai toimijavierailun myötä harjoittelupaikan Tampereelta. Opiskelijoiden harjoitteluihin sekä työelämään pääsemisen tukeminen on tärkeä osa Study & Stay sekä kielikerhojen toimintaa.

Tervetuloa mukaan kielikerhon laumaan

Toivomme kerhoihin lisää suomenkielisiä osallistujia, jotka voivat tukea ja auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita kotoutumaan Tampereelle. Kerhojen avulla suomalaiset opiskelijat pääsevät käyttämään englantia ja tutustuvat kansainvälisiin opiskelijoihin.

Mahdollisuudet ovat rajattomat, voi syntyä vaikka loppuelämän ystävyyssuhteita. Kansainvälinen ristiinpölytys on jo käynnissä TAMKilla.

TAMKin suomen kielen kerhot ovat osa Study & Stay -toimintaa ja osa Talent Boost -ohjelmaa. Marraskuussa aukeaa myös ystävätoimintaan hakuaika ensi vuodelle.

Lisätietoa Study & Stay toiminnasta: https://www.tuni.fi/en/students-guide/handbook/uni/internship-and-work-life/career-planning-0/study-stay-programme

Lisätietoa TAMKin ystävätoiminnasta:  https://www.tuni.fi/en/study-with-us/student-life/friend-programme#expander-trigger–353691

Kirjoittajat: Projektiasiantuntija Ursula Helsky, Study & Stay as part of Talent Boost programme ja projektiasiantuntija Laura Sairanen, TAMK
Kuvat: Ursula Helsky

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *