Henkilöbrändäyksen opiskeleminen parantaa itsetuntemusta ja edesauttaa työllistymistä

Henkilöbrändäys osana oman uran rakentamista on tullut jäädäkseen. Korkeakouluopiskelijoilla oman ammatillisen näkyvyyden rakentaminen ja kehittäminen jo opiskeluiden aikana voi edesauttaa työllistymistä sekä auttaa jopa palkkaneuvotteluissa.

Henkilöbrändäys ei vielä näy opetussuunnitelmien pakollisissa kursseissa, mutta poikkitieteellisiä opintoja sekä hankemateriaaleja on tarjolla. Tässä kirjoituksessa esittelen erilaisia henkilöbrändäyksen opintoja ja niistä syntyneitä hyötyjä.

Keväällä 2021 tein Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeelle 5 opintopisteen Digitaalinen henkilöbrändäys -opintojakson. Toteutin myös HUBSin 24h Online -kirjastoon yhden opintopisteen laajuisen Self Branding -verkkokurssin. Someta Duuniin -hankkeessa olin mukana avoimen ja ilmaisen verkkokurssin tekemisessä. Kurssin osat Minäkö brändi? ja Minäkö media? keskittyvät erityisesti henkilöbrändäykseen. Lisäksi esimerkiksi Google tarjoaa omassa oppimisalustassaan aiheeseen liittyviä verkko-opintoja.

Mitä opiskelijat ovat pitäneet henkilöbrändäyksen opintojaksoista?

Kurssipalautteiden perusteella henkilöbrändäyksen aihe on korkeakouluopiskelijoille tärkeä ja sen parissa työskentely on mieleistä. Digitaalinen henkilöbrändäys -kurssin palautteissa nostettiin hyödyiksi esimerkiksi, että opintojakson aikana päivitetty LinkedIn-profiili oli poikinut konkreettisia työtarjouksia ja kurssilla opiskellut asiat olivat parantaneet sekä omaa itseluottamusta että itsetuntemusta. Useammassa palautteessa nostettiin esiin se, että opintojakso oli toimiva formaatti asian konkreettiseen tekemiseen eli oman henkilöbrändin kehittämiseen, mikä valitettavan usein jää muiden hommien jalkoihin.

Self Branding -opintojaksolla vaikuttavuutta on mitattu alussa ja lopussa tehtävällä kyselyllä. Alkukyselyssä opintojaksolle osallistuneista 60 % vastasi, että heillä on vain vähän tai ei ollenkaan pohjatietoa henkilöbrändäyksestä. Opintojakson lopussa huikeat 65 % arvioi, että heidän osaamistasonsa on kasvanut korkeaksi tai hyvin korkeaksi. 100 % opintojakson suorittaneista suosittelisi sitä muille. Merkityksellisimmäksi asiaksi opintojakson suorittamisessa nostettiin konkreettisen henkilöbrändäyssuunnitelman tekeminen, omien vahvuuksien kiteyttäminen ja sanoittaminen ja itsetuntemuksen lisääntyminen.

Henkilöbrändäys ei ole vain trendisana, vaan moderni työväline omien uratavoitteiden saavuttamiseen. Alkuun pääset esimerkiksi tässä kirjoituksessa mainittujen opintojen avulla. Yksinkertaisimmillaan voit aloittaa vain istumalla alas ja listaamalla teemoja tai puheenaiheita, jotka kiinnostavat itseäsi ammatillisesti – ja sen jälkeen tietysti puhumalla niistä systemaattisesti itsellesi luontaisella tyylillä niin livenä kuin verkossakin.

Miina Kivelän kirjoittajakuvaKirjoittaja: Miina Kivelä on Tampereen ammattikorkeakoulun digimarkkinoinnin lehtori ja digimentori. Hän inspiroituu henkilötarinoista ja haluaa nähdä myös eri persoonien rosoista puolta.

Kuvat: Arnel Hasanovic, Unsplash ja Miina Kivelä

 

 

Lisätietoa:

Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankesivu: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiosaajasta-yrittajyyteen/

Digitaalinen henkilöbrändäys -kurssin esittely: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/oman-brandin-ja-verkoston-rakentaminen/

HUBSin verkkosivu: https://hubs.fi/

HUBS opintojaksoesittely Self Branding: https://hubs.fi/en/studies/study-calendar/self-branding/

Someta Duuniin -hankkeen verkkosivu: https://sometaduuniin.fi/

Someta Duuniin -opintojen esittely: https://sometaduuniin.fi/opinnot/etusivu/

Google Digital Garage – urakehityksen verkkokurssit: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage-fi/courses?category=career_development

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *