Kuraattoripalveluiden palautekysely: ”Tunsin oloni tervetulleeksi ja minua kuunneltiin ja ymmärrettiin.”

Opintokuraattori tarjoaa ammatillista ja luottamuksellista keskustelutukea opiskeluhyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa sekä ohjaa ja tukee opiskelijoita erilaisissa usein haastaviksi koetuissa elämäntilanteissa. Lisäksi opintokuraattori toimii opetus- ja ohjaushenkilöstön tukena opiskelijoiden psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Kevätlukukaudella 2022 palautetta pyydettiin kaikilta kevään aikana kuraattoripalveluita käyttäneiltä noin kahdeltasadalta opiskelijalta ja kyselyyn vastasi 33 opiskelijaa. Valtaosa vastanneista opiskelijoista oli kokenut kuraattoritapaamisten auttaneen selkiyttämään omaa tilannetta (83,9 %). Yli puolet vastaajista oli kokenut tapaamisten myös tukeneen opiskelukykyä ja vahvistaneen opiskeluhyvinvointia.

Tiedon opintokuraattoreista opiskelijat olivat saaneet monissa tapauksissa opiskelutovereiltaan (33 % vastaajista). Opintokuraattorin luo oli ohjauduttu myös opettajatuutoreiden sekä opinto-ohjaajien kautta. Tietoa opintokuraattoreista opiskelijat olivat saaneet lisäksi vertaistuutoreilta sekä orientoivien opintojen infoissa ja TAMKin opiskelijan käsikirjasta.

Yhteydenotot opintokuraattoriin johtuivat monenlaisista syistä. Opiskelijoiden vastausten mukaan yleisimmät syyt olivat jaksaminen tai opiskelu-uupumus, opiskelukyky, opintojen etenemisen haasteet, ihmissuhteet tai yksinäisyys sekä motivaatio tai erilaiset elämänkriisit. Muita syitä yhteydenottoon olivat masennus- tai ahdistusoireet sekä jännittäminen tai stressi.

Erityistä kiitosta sai mahdollisuus puhua ja purkaa opiskeluun liittyviä ajatuksia ja tunteita, myötätuntoinen kohtaaminen, voimavarakeskeisyys, uudenlaisten näkökulmien kuuleminen, aito kiinnostus opiskelijan tilannetta kohtaan, matala yhteydenottokynnys, neuvot ja vinkit, ymmärrys opiskelijan kohtaamista haasteista sekä huumori. Kehittämisen kohteiksi palautteissa nousi mm. kuraattoripalvelun tunnettuuden lisääminen erityisesti jatkaville opiskelijoille sekä ensisijaisesti kampustapaamisten mahdollistaminen etätapaamisten sijaan. Muutamista avoimista vastauksista ilmeni, että opiskelijat eivät olleet kokeneet kuraattoritapaamista olleen apua tai hyötyä heidän tilanteessaan.

Sitaatit ovat opiskelijoilta saatua palautetta 6–8/2022:

Jos jaksamisen kanssa on ongelmia niin vähemmänkin opintoja ja tekemistä päivässä riittää ja on sallittua.

 Sain keskusteluiden kautta mahdollisuuden tarkastella tilannettani ja ongelmiani toisesta perspektiivistä, mikä teki helpommaksi sekä löytää ratkaisukeinoja opiskeluvaikeuksiin että olla lempeämpi itseäni kohtaan.

 Parasta, kun vaan voi käydä purkamassa ajatuksia puolueettomalle ihmiselle, ootte kultaa

 En oikeastaan kokenut tapaamisen auttavan minua suuntaan tai toiseen

Saadun palautteen perusteella opiskelijat ovat olleet pääosin tyytyväisiä opintokuraattorilta saamaansa palveluun. On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota niihin palautteisiin, joissa ilmenee esim. kokemus opiskelijan tilanteen sivuuttamisesta. Tästä syystä tapaamisilla pyritään entistä vahvemmin varmistamaan opiskelijan odotuksia ja toiveita tapaamiselle sekä kokemusta tapaamisen kokonaisuudesta ja jatkotapaamisten tarpeesta.

Opintokuraattoritoimintaa kehitetään osana TAMK Parvi -toimintaa sekä Parvi-hankkeessa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämällä lisärahoituksella, joka on mahdollistanut muun muassa TAMK Parven viikoittaisten Ask Me Anything -päivystysten käynnistämisen yhteisöpalvelu Jodelissa. Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan Parvi-konseptin toimintaa, mallinnetaan erilaisia väyliä osallistaa opiskelijoita entistä vahvemmin mukaan toiminnan kehittämiseen sekä kehitetään vertaistuen muotoja.

Syksyllä 2022 käynnistetään ohjattu vertaistuellinen pienryhmä ADHD-diagnoosin saaneille opiskelijoille ADHD-liiton materiaalien ohjaamana ja keväällä 2023 pilotoidaan Nyyti ry:n kehittämää myötätuntomentorointia. Parvi-hankkeessa on myös vahvistettu erityisesti TAMK Parven viestintää @tamkparvi -Instagramtilillä.

 

Kirjoittaja: Annina Vilkas

Kirjoittaja on TAMKin opintokuraattori, jonka työssä luottamus näkyy mm. silloin kun opiskelija kertoo epävarmuuksistaan tai onnistumisistaan, sanoittaa itsetuhoajatuksia, yksinäisyyttä tai kiusaamiskokemuksia, pohtii päihdekäyttöään, näyttää puhelimestaan kuvan jostakin hänelle itselleen tärkeästä tai kysyy Teamsin DM:ssä: ”oisko hetki aikaa?”

Opintokuraattorin löydät myös Instagramista @iamvilkas

Kuva: Annina Vilkas

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi