Opettajasta tiimivalmentajaksi

Olen saanut Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian tiimivalmentajana ensimmäisen valmennettavan opiskelijatiimini maaliin. Liikevaihtoa tiimini kerrytti 950 000 euroa. Koko- tai osapäiväisinä yrittäjinä jatkaa noin puolet tiimiläisistä. Tiimin projekteista yrityksinä jatkavat ravintola Café & Bar KATTO, logistiikkayritys Apukuski sekä sisartiimin jäsenien kanssa perustettu e-urheiluyritys Finesports.

Opinnäytetöiden arvosanojen keskiarvo oli hyvällä tasolla. AVOP-kyselyn tulosten keskiarvo (asteikolla 1-7) oli 6,05, mikä on TAMKin korkein luku. Mukana tässä luvussa oli myös sisartiimin arviot.

Nyt on hyvä hetki reflektoida mennyttä taivalta Shattopadhyayn (2019) kehkeytyvän oppimisen mallin mukaisesti. Reflektioni pohjana ovat myös valmentajafilosofiani (kuvio) sekä Proakatemian toimintaperiaatteet.

Kuvio: Valmentajafilosofia (Lindell, Hiipakka & Lähteenmäki 2019)

 

Mielekkyys & järkevyys

Tiimivalmentajan työssä voin aidosti vaikuttaa tiimiin ja sen jäseniin. Tiimiläisiin syntyy tutustumisen kautta vahva side ja voin ohjata sekä tiimiä kokonaisuutena että yksilöitä sen sisällä niin, että kokonaisuudesta on mahdollisuus kehkeytyä enemmän kuin osiensa summa. Yhtälö ei ole aina helppo – tiimityö ja jaetun vision löytäminen ei ole yksinkertaista eikä suoraviivaista, lineaarista. Siksi onkin tärkeää, että tiimiläiset oppivat luottamaan toisiinsa. Jos tämä onnistuu, se on vanha perusta yhteiselle tekemiselle. Tähän olen tiimiä ollut tukemassa valmentajafilosofiani mukaisin toimenpitein.

Reflektoivat käytänteet

Jokainen paja päättyy palautteeseen: Mikä meni hyvin? Mitä kehitettävää? Mitä opin? Mitä vien käytäntöön? Mitä toin itse pajaan? Reflektointi on sisäänajettu Proakatemian ytimeen. Tämä kasvattaa ja opettaa tiimiläisiä haastamaan omia mielenmalleja sekä tuomaan omat ajatukset ja käsitykset – jopa muista poikkeavat – yhteiseen pöytään. Saan myös tiimivalmentajana paljon palautetta, jonka pohjalta kehityn valmentajana.

Dialogi

Valmentaja on mukana pääosin tiimiläisten vetämissä pajoissa. Kolmen vuoden aikana olen huomannut valtavan muutoksen kyvykkyydessä käydä dialogia. Tämä on syntynyt vain harjoittelemalla, toistojen kautta. Se on myös havahduttanut minut. Tarkkaavaisuus, tilanteeseen keskittyminen, todellinen läsnäolo ja kuuntelemisen taito ovat myös itselläni kehittyneet.

Yhteistyö monimuotoisessa ympäristössä

Proakatemia on systeemi, jonka muodostavat valmentajat, tiimiyrittäjät, alumniyritykset mentoreineen sekä tiimien asiakasverkostot. Syksyllä 2020 ensimmäisen kerran aloitettu englanninkielinen tutkinto-ohjelma sekä keväällä 2022 startannut Influencer’s Academy ovat nostaneet monimuotoisuuden aivan uudelle tasolle. Monikulttuurisuus ja kaksikielisyys ovat haastaneet yhteisöä, mutta tuoneet myös valtavasti uusia näkökulmia ja perspektiiviä.

Epävarmuuden ja monimerkityksisyyden sietäminen

21 tiimiläistä laitetaan yhteen, tavoitteena luoda yhdessä liiketoimintaa. Hähmäistä, eikö vain? Jokainen tiimi on erilainen, koska jokainen yksilö on erilainen. Tiimivalmentaja ei kaada tietoa tiimille, vaan omistajuus on heti alussa vahvasti tiimin harteilla. Tämä tuo varmasti epävarmuutta tiimiyrittäjälle ja myös valmentajalle, kun oikeita ratkaisuja ei ole ja kaikki täytyy luoda yhdessä. Perinteisessä mallissa hops (ops) tuottaa tekemisen, tässä mallissa tekeminen synnyttää hopsin (ja opsin).

Systeeminen ajattelu

Elämme kompleksisessa maailmassa, jossa sekä haasteet koskettavat koko maailmaa ja se pakottaa meitä tulemaan ulos siiloista uusia ratkaisuja yhdessä miettien. Olen paremmin oppinut ymmärtämään isoja kokonaisuuksia ja niiden keskinäisiä riippuvuuksia yksityiskohtia unohtamatta. Myös moni tiimiläiseni on tähän havahtunut. Tiimin johtaminen ja yrittäjyys vaativat kykyä nähdä ja metsä puilta kuitenkin niin, että yksittäisen puun kauneus voi tulla näkyvin.

Lähteet:

Lindell, M., Hiipakka, M. & Lähteenmäki, E. 2018. Valmentajuus tuo ja luo uutta. TAMK Journal. Viitattu 20.5.2022

https://sites.tuni.fi/tamk-julkaisut/liiketalous/valmentajuus-tuo-ja-luo-uutta/

Nevalainen, T., Lindell, M. & Parkkila, V. 2022. Operating principles in TAMK Proakatemia. TAMK Journal. Viitattu 20.5.2022.

https://sites.tuni.fi/tamk-pub/business/operating-principles-in-tamk-proakatemia-timo-nevalainen-mikael-lindell-and-ville-parkkila/

Shattopadhyay, S. 2019. Six enablers of emergent learning. Viitattu 10.5.2022. https://medium.com/activate-the-future/six-enablers-of-emergent-learning-a1b9390279a6

Kirjoittaja: Mikael Lindell, lehtori, Liiketalous ja media, TAMK

Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi