Aikuiskoulutuksen pedagogiset opinnot yhdistävät

Kuvituskuva

Monialaisissa kehittämisryhmissä aloitti syksyllä 2018 kasvatus ja opetus -alatyöryhmä, jonka toiminnan keskiössä ovat olleet aikuiskoulutuksen pedagogiset opinnot.

Aikuiskoulutuksen pedagogiset opinnot ovat yhdistäneet opettajankoulutusten toimijoita ja erilaista yhteistyötä on tehty konkreettisesti. Jo Tampere3 aikana uudistettiin TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot siten, että ne ovat ristiin opiskeltavissa korkeakouluyhteisössä. Opintojen laajuus on 10 op ja ne muodostuvat kahdesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opinnot voi suorittaa sekä kesällä että lukuvuoden aikana. Kesäopinnot ovat tarjolla myös ammattikorkeakoulujen yhteisessä CampusOnlinessa ja avoimessa AMK:ssa. Opetusyhteistyötä on tehty myös kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan (EDU) aikuiskoulutukseen suuntautuneiden pedagogisten opintojen ryhmien ja TAMKin ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen välillä.

Yhdessä enemmän

Tiiviin yhteistyön myötä ovat saaneet alkunsa myös yhteisseminaarit, joita on pidetty vuosien 2019–2020 aikana kaksi. Kolmas yhteisseminaari toteutetaan maaliskuussa 2021. Yhteisseminaareissa on käsitelty muun muassa muuttuvaa opettajuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksissa, taidekasvatusta oppimisen tukena, opettajaa työyhteisön kehittäjänä, inklusiivista kasvatusta, opettajien digitaalisia taitoja ja jatkuvaa oppimista, kulttuurihyvinvointia, opettajan laki- ja turvallisuustietoa. Seminaarit on suunnattu sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opettajaopiskelijoille ja henkilöstölle. Syyskuussa 2020 pidetty seminaari opettajan laki- ja turvallisuustiedosta kokosi Zoomiin 153 osallistujaa ja aiemmatkin Arvotalossa pidetyt tilaisuudet ovat tavoittaneet lähes 90 osallistujaa.

Alatyöryhmän jäsenet ovat kokeneet voivansa tarjota yhteisseminaarien myötä opiskelijoille laaja-alaisemman näkemyksen aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisista tehtävistä, työnkuvasta ja moniammatillisuudesta. Opiskelijat ovat kokeneet antoisaksi ja näkökulmia avartavaksi keskustella ajankohtaisista opettajan työhön liittyvistä teemoista ja haasteista eri koulutusaloille suuntaavien opettajaopiskelijoiden kanssa.

Suuntana tulevaisuus

Alatyöryhmän toiminta on tulevaisuuden tarpeita ennakoivaa. Toiminta käynnistettiin kartoittamalla tulevaisuuden osaamisen ennakointiin liittyvää materiaalia. Seminaarien aiheissa pysytellään ajan hermolla ja tuodaan tarkasteluun ajankohtaisia aiheita. Maaliskuun yhteiseminaarissa tarkastellaan korona-ajan vaikutuksia opettajan työhön sekä opettajan työn uudistumista. Otamme opiksi menneestä, mutta suuntaamme vahvasti eteenpäin.

Seminaari käynnissä. Kuva: Kaisa-Leena Ahlroth

Alatyöryhmä on koostunut Tampereen ammattikorkeakoulun opettajankoulutuksen ja musiikkipedagogikoulutuksen ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja terveystieteiden opettajista: Pauliina Alenius (TAU) Kaisa-Leena Ahlroth (TAMK) Meeri Koivula (TAU) Armi Kurkikangas (TAU), Jiri Vilppola (TAMK) ja Mirja Kopra (TAMK).

Teksti: Osaamispäällikkö Kaisa-Leena Ahlroth,  lehtori Jiri Vilppola ja lehtori Mirja Kopra, TAMK
Pääkuva: Essi Kannelkoski

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi