Digitaalisten urataitojen merkitys korostuu

Orange Donate Button on Computer Keyboard. Internet Concept.

Nykyään on tapana sanoa, että maailman kehityksessä vain yksi asia on varmaa: muutos. Muutosta tapahtuu monilla eri tasoilla, joista yksi on yhteiskunnan digitalisoituminen.

Digitalisoituminen ja digitalisaatio viittaavat yhteiskunnan toimintojen muuttumiseen sähköisiksi ja verkkopohjaisiksi.  Sosiaalinen media on hyvä esimerkki vuorovaikutuksessa tapahtuneessa muutoksessa. “SoMe” on muuttanut ja monipuolistanut viestintäämme. Se vaikuttaa identiteettiimme ja siihen, millaista kuvaa itsestämme välitämme muille.

Urataidot ovat erilaisia tietoja, taitoja, osaamista ja kykyjä, jotka auttavat henkilöä työllistymään sekä suunnittelemaan omaa uraansa. Maailman muuttuessa myös urataitojen luonne muuttuu. Digitalisaatio luo painetta digitaalisten urataitojen haltuun ottamiselle. Digitaalisia urataitoja ovat muun muassa kykyä toimia verkossa, sopeutua muutoksiin ja uusiin toimintaympäristöihin sekä kykyä suunnitella ja kehittää omaa näkyvyyttään verkossa.

Tristam Hooley (2012) on esittänyt, että muuttuvassa maailmassa jokaisen tulisi hallita digitaalisten urataitojen ”seitsemän C:tä”.  Ne ovat: muuntautuminen (changing), tiedonhaku (collecting), kriittisyys (critique), verkostoituminen (connecting), yhteydenpito (communicating), luovuus (creating) sekä suunnitelmallisuus (curating). Hooley katsoo niiden lisäävän työnhaun ja ohjaustyön ajankohtaisuutta.

Someta duuniin -hanke

Someta duuniin on Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jota on ollut toteuttamassa myös Laurea-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeessa on haettu ratkaisua kolmeen pääteemaan: korkeakoulutettujen työllistyminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, työnantajien ja korkeakoulutettujen kohtaaminen digitalisoituvissa ympäristöissä ja työmarkkinoilla sekä korkeakoulujen uraohjauksen digiloikan vahvistaminen. Hanke pyrkii näiden teemojen ratkaisemisen kautta vastaamaan jatkuvan muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Hankkeessa on luotu digitaalisiin urataitoihin liittyvät MOOC-verkko-opinnot, joita voi suorittaa kuka tahansa omassa tahdissaan. Ohjaajille ja opettajille on luotu oma kurssi, sekä opas. Myös muita julkaisuja, kuten blogikirjoituksia ja YouTube-videoita löytyy runsaasti. Hankkeen tuotokset ovat asiantuntijoiden tekemiä ja erittäin laadukkaita.  Ne sopivat erinomaisesti opetuksen ja ohjauksen apuvälineiksi.

Voit tutustua tarkemmin hankkeeseen verkkosivuilla sometaduuniin.fi

Teksti: Ville Nevalainen, projektisuunnittelija, TAMK

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *