Kestävää kehitystä edistetään TAMKissa monialaisessa työryhmässä

Kuvassa: Ylärivi, vasemmalta Eija Syrjämäki, Saana Raatikainen, Maria Maljanen ja Sampo Saari. Alarivi, vasemmalta Joonas Soukkio, Eveliina Asikainen ja Eeva-Liisa Viskari.

Uudistunut TAMKin kestävän kehityksen työryhmä aloitti toimintansa alkuvuodesta 2021. Työryhmämme tavoitteena on varmistaa, että kestävä kehitys otetaan huomioon Tampereen ammattikorkeakoulun toiminnassa. Toimimme työryhmässä kestävän kehityksen edistämiseksi. Teemme työtä sen eteen, että kestävä kehitys näkyisi läpileikkaavasti TAMKin eri toiminnoissa.

Kestävää kehitystä on edistetty  TAMKissa koko ammattikorkeakoulun olemassaolon ajan. Aluksi se nähtiin varsin kapeasti lähinnä Environmental Engineering -tutkinto-ohjelman asiaksi. Vuonna 2012 aloitti laajempi kestävän kehityksen ryhmä, jolla oli mahdollisuus tehdä esityksiä johdolle ja järjestää tapahtumia. TAMK teki Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja järjesti koulutusten yhteisiä kestävän kehityksen teemapäiviä. Vuonna 2021 aloittanut työryhmä jatkaa aiemmin aloitettua työtä kestävän kehityksen tavoitteiden ja Arenen vastuullisuusohjelman toteuttamiseksi TAMKissa. Työryhmään kuuluvat Eeva-Liisa Viskari, Eveliina Asikainen, Eija Syrjämäki, Sampo Saari, Saana Raatikainen, Maria Maljanen ja Joonas Soukko.

Keitä me olemme?

Eeva-Liisa Viskari: Työskentelen Impact Leaderina TAMKin TKI-palveluiden ja jatkuvan oppimisen palveluiden TAMK Plus-yksikössä. Tehtäväni on edistää TAMKin vaikuttavuutta erityisesti ekologisten innovaatioiden ja sosiokulttuuristen haasteiden teemalla. Minulla on pitkä kokemus TAMKin kansainvälisen ympäristötekniikan koulutuksen opettajana ja koulutuksesta vastaavana ja erilaisten ympäristöalan TKI-hankkeiden toteuttajana. TAMKin kestävän kehityksen työssä minulle on tärkeää kestävän kehityksen jalkauttaminen ja tuominen osaksi arkipäivän toimintaa sekä TAMKin tunnettuuden lisääminen kestävän kehityksen edistäjänä, kouluttajana ja osaavana kumppanina.

Eveliina Asikainen: Työskentelen lehtorina Pedagogiset ratkaisut -yksikössä. Vedän Kestävä koulutus ja opettajuus -tiimiä, jonka tavoitteena on erityisesti toteuttaa kestävän kehityksen tavoitetta 4.7.: taata kaikille TAMKista valmistuneille kestävän kehityksen edistämisen taidot. Olen siis käytettävissä tueksi opetussuunnitelmien kehittämisessä ja kestävää kehitystä tukevien pedagogisten ratkaisuiden kehittämisessä. Taustaltani olen biologi, metsätieteilijä sekä hallintotieteiden tohtori ympäristöpolitiikasta. Opetustehtävien ohella olen tehnyt kestävän kehityksen edistämistyötä TAMKissa vuodesta 2012.

Eija Syrjämäki: Työskentelen TAMKin Koulutuksen kehittämispalvelut -yksikössä, jossa vastuullani on Learning Lab -oppimisympäristön koordinointi ja projektivalmentajana toimiminen. Myös kestävän kehityksen ryhmässä tehtäväni on toimia koordinaattorin roolissa. Opiskeluissani ja eri työtehtävissä hyvinvointi ja ympäristöasiat ovat olleet läpileikkaavina teemoina. Koulutukseltani olen ympäristöinsinööri, ympäristösosiologi, turvallisuusasiantuntija ja shiatsuterapeutti. Kestävyyden eri teemojen lisäksi myös tiimioppiminen, kansainvälisyys ja monialaisuus ovat lähellä sydäntäni.

Sampo Saari: Työskentelen TAMKissa fysiikan lehtorina Pedagogiset ratkaisut -yksikössä. Minulla on pitkä tutkimustausta TTY:n ja VTT:n palveluksessa erilaisissa soveltavan fysiikan tutkimushankkeissa usein yhteistyössä yritysten kanssa. Erikoisalani on aerosolifysiikka, ja muun muassa väitöskirjassani olen käsitellyt mikrobiaerosolien mittausta ja niiden vaikutusta ilmastoon. Kestävän kehityksen teemoista kaikki ovat tärkeitä, mutta lähimpänä omaa osaamistani ovat ilmastonmuutokseen ja ilmastopolitiikkaan liittyvät teemat. Opetustyöni keskittyy insinöörien ja ympäristötekniikan opiskelijoiden fysiikan teoria- ja mittauskurssien opettamiseen. Lisäksi olen vahvasti mukana tutkimustoiminnassa omaan osaamiseeni liittyvissä hankkeissa, muun muassa COVID-19 pandemiaan liittyen.

Saana Raatikainen: Työskentelen palvelupäällikkönä Tila- ja kiinteistöpalveluissa. Vastuullani ovat käyttäjien lähipalvelut, logistiikkapalvelut sekä tapahtumien tuki. Yhdessä tiimini kanssa vastaamme siitä, että korkeakouluyhteisön kampuksilla on toimivat info- ja vahtimestaripalvelut. Tarjoamme kalustamiseen, opastamiseen ja jätehuoltoon liittyvää tukea kampuksilla järjestettävissä tapahtumissa. Ennen Tampereen uuden korkeakouluyhteisön muodostumista työskentelin ympäristökoordinaattorina Tampereen yliopistossa ja vastasin yliopiston kestävän kehityksen työn koordinoinnista. Olen iloinen, että kestävän kehityksen työ jatkuu uudessa korkeakouluyhteisössä. Minulle on tärkeää, että paikallisen vaikuttamisen lisäksi kestävän kehityksen edistämisessä huomioidaan globaali vastuu.

Maria Maljanen: Toimin Hyvinvointi- ja terveysteknologian -yksikössä fysioterapian lehtorina ja vastaan psykofyysinen lähestymistavan myytävistä koulutuksista. Fysioterapeutin ammatissani olen hyödyntänyt luontoa kuntouttavana ympäristönä ja green care -toimintaa. Oma kiinnostukseni kestävän kehityksen asioihin on ajanut minut vapaaehtoisesti alan koulutuksiin. Odotan innolla, kuinka pääsemme kehittämään ja tekemään näkyväksi tärkeitä asioita yhdessä omassa korkeakoulussamme. Itsenäni kiinnostavat erityisesti tasa-arvoon, hyvään koulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kestävän kehityksen teemat.

Joonas Soukkio: Olen 23-vuotias toisen vuoden liiketalouden opiskelija.  Tänä vuonna vaikutan Tamkon hallituksessa. Sain sitä kautta mahdollisuuden päästä osaksi TAMKin kestävän kehityksen työryhmää. Kestävä kehitys on itselleni todella tärkeä aihe ja arvo. Itseäni kiinnostaa eniten saavutettavuuteen ja ekologisuuteen liittyvät teemat. TAMKissa on pystyttävä jatkuvasti tarkastelemaan, olemmeko saavutettavin ja ekologisin korkeakoulu, ja pyrittävä koko ajan parantamaan toimintaa kaikilla osa-alueilla.

Lisätietoa aiheesta:

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kestava-kehitys-korkeakouluyhteisossa

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/kestava-vastuullinen-ja-hiilineutraali-ammattikorkeakoulu-ammattikorkeakoulujen-kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-ohjelma/

Tavoitat meidät sähköpostitse: etunimi.sukunimi@tuni.fi. Voit myös lähettää postia kestävän kehityksen ryhmän koordinaattorille osoitteella eija.syrjamaki@tuni.fi

Kirjoittajat: Eeva-Liisa Viskari, Eija Syrjämäki, Sampo Saari, Sanna Raatikainen ja Maria Maljanen, TAMK, Joonas Soukio, opiskelija, Tamkon hallituksen jäsen

Kuvassa: Ylärivi, vasemmalta Eija Syrjämäki, Saana Raatikainen, Maria Maljanen ja Sampo Saari. Alarivi, vasemmalta Joonas Soukkio, Eveliina Asikainen ja Eeva-Liisa Viskari.

Kuvakooste, muokkaus: Emmi Suominen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *