Opiskelijat kirkastavat restonomibrändiä

Kuvituskuva

Restonomibrändi vaatii arvonsa mukaisesti nykyistä enemmän näkyvyyttä ja positiivista ”pöhinää” ympärilleen. Restonomien toimiala ja koulutus vastaavat yhä paremmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin. Opintojaksolla Tulevaisuuden tila – tehdään yhdessä, Tampereen ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden restonomiopiskelijat kehittivät brändin kirkastamiseksi ja vahvistamiseksi erilaisia tapahtumia. Tapahtumat, joita kurssin aikana toteutimme, olivat innovatiivisia ja eri kohderyhmiä osallistavia. Kaikilla toteutuksilla oli yksi yhteinen päämäärä, restonomien näkyvyyden lisääminen sekä koulutusalan markkinointi eri tahoille.

Tuotekehitysprojekti kahvilalle tulossa

Opintojaksolla toteutetut tapahtumat kohdistuivat yrityksiin, potentiaalisiin opiskelijoihin, restonomikoulutuksen henkilökuntaan ja nykyisiin opiskelijoihin. Yritysyhteistyönä saatiin alulle Linkosuo Kahvila Oy:n kanssa toteutettava kahviloiden tuotekehitysprojekti. Tämä projekti on ainutkertainen tuotekehitysprojekti, jossa opiskelijoilla on tilaisuus päästä kehittämään uusia tuotteita suomalaiselle yritykselle. Projektissa opiskelijat pääsevät tutustumaan markkinointiin ja uusien tuotteiden lanseeraukseen. Tavoitteena on, että restonomiopiskelijat kehittävät Linkosuon kahviloille tuotteita joulusesonkiin. Tuotekehitysprojekti alkaa syksyllä 2021 ja kestää vuoden 2022 tammikuuhun asti. Projekti kehitettiin, koska restonomiopiskelijat ovat toivoneet enemmän työelämälähtöisiä tehtäviä ja mahdollisuuksia verkostojen luomiselle.

Restonomikoulutusta on esitelty tapahtumien kautta myös lukioille ja ammattiopistoille, koulutuksen tietoisuuden lisäämiseksi ja opiskelijoiden kiinnostuksen herättämiseksi. Tapahtumat on toteutettu etäyhteyksien kautta, ja niissä on kerrottu restonomiopintojen sisällöstä, opiskelijaelämästä ja Tampereesta opiskelukaupunkina. Esitykset ovat sisältäneet videoita restonomiopinnoista ja tietoa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista. Esityksien kautta on tuotu esiin mahdollisuuksia oman osaamisen syventämiseen, kuin myös aivan uudelle alalle suuntautumiseen.

Tietoa palveluliiketoiminnasta kiinnostuneille

Näiden esittelyjen lisäksi Facebookissa järjestettiin tapahtuma, jonka tarkoituksena oli kasvattaa restonomibrändin tunnettavuutta sekä lisätä mahdollisten hakijoiden kiinnostusta TAMKin restonomikoulutusta kohtaan. Tapahtuman sisällöksi muodostui erilaisia ura- ja opiskelutarinoita alumneilta sekä erilaisia yritysesittelyjä.  Näiden lisäksi jaettiin tietoa restonomikoulutuksesta erilaisin infotekstein ja linkein. Tapahtuma kiteytti hyvin restonomiksi opiskelun matkailu- ja ravintola-alalla työskenteleville tai alalle valmistuneille. Halusimme jakaa tietoa heidän jatkokouluttautumismahdollisuuksistaan ja esimiestyöstä.

Kurssin aikana opiskelijat järjestivät paneelikeskustelun alan opiskelijoille. Aiheena oli palveluliiketoiminnan mahdollisuudet koronakriisin jälkeen. Paneeliin osallistui neljä restonomiopiskelijaa sekä yksi TAMKista valmistunut ja työelämään siirtynyt alumni. Keskustelu oli jaettu neljään aihealueeseen: innovaatioihin ja uusiin konsepteihin, koronakriisin pysyvien vaikutusten arviointiin, matkailu- ja ravintola-alan brändiin ja ajatuksiin siitä, mitä viime vuosi on opettanut. Keskustelun yleisvire oli toiveikas ja optimistinen, ja panelistit näkivät korona-ajan haasteet mahdollisuutena oppia uutta tulevaisuutta varten – haasteet ovatkin kannustaneet yrityksiä ja työntekijöitä jo nyt luoviin ratkaisuihin.

Verkostoitumistapahtuma restonomiopiskelijoille

Kurssin aikana lanseerattiin RESTO THINK & DRINK -tapahtuma, joka on suunnattu kaikille restonomikoulutuksen vuosikursseille. Tapahtuma pyritään tulevaisuudessa järjestämään aina uuden lukuvuoden alussa. Tapahtuman tarkoituksena on saada restonomit verkostoitumaan keskenään erilaisten leikkimielisten kilpailujen sekä tehtävien kautta. Kilpailujen lisäksi tapahtumassa on alan toimijoita kertomassa uratarinoistaan sekä ajatuksistaan koulutusta ja alaa kohtaan – opiskelijat saavat näin paremman kuvan työllistymisen eri mahdollisuuksista.

Tapahtuma toteutettiin pilottiversiona virtuaalisesti 18RESTO-vuosikurssin opiskelijoille, jotka saivat kuulla Budapestin suurlähetystössä työskentelevän Aarne Hietamäen sekä Naughty Burger -ketjun omistajan Akseli Herlevin puheenvuorot. Molemmat puhujat kertoivat uransa pääkohdista, minkä jälkeen yleisö ja puhujat keskustelivat vapaasti. Akseli Herlevi toimi myös tuomarina Restoburger-tuotekehityskilpailussa, joka oli yksi tapahtuman leikkimielisistä kilpailuista. Muut tapahtuman kilpailuosiot olivat Restomeemi-kilpailu sekä Kahoot-tietovisa. Tapahtuman lopuksi kerättiin suullista palautetta osallistujilta. Palaute osoittautui erittäin positiiviseksi: tapahtumaa kehuttiin rennoksi, hauskaksi sekä mielenkiintoiseksi.

Catering Studion näkyvyyttä kehitetään

Alan opettajille järjestettiin tapahtuma, jonka tarkoituksena oli kehittää Catering Studion, eli TAMKin restonomien oppimisympäristön markkinointia ja näkyvyyttä digitaalisten kanavien kautta. Projekti sai alkunsa opettajien ja opiskelijoiden tarpeista tuoda restonomien toimintaa ja restonomibrändiä näkyvämmin esiin. Kehittämistyön kautta luotiin uusia ideoita sosiaalisen median ja verkkosivujen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kohderyhmien laajempaa tavoittamiseen sekä näkyvyyden lisäämiseen. Tulevaisuudessa kanavien kehitystä ja projektin etenemistä voit seurata TAMKin Catering Studion sosiaalisen median kanavissa sekä verkkosivuilla https://sites.tuni.fi/catering-studio/.

Cafe Nappaa – toteutunut unelma omasta kahvilasta

Kurssin aikana restonomibrändin näkyvyyttä edistettiin myös käytännön keinoin. Tampereen ammattikorkeakoulu kannustaa restonomiopiskelijoitaan kokeilemaan siipiään myös yrittäjinä.  Kolmen restonomiopiskelijaksi valmistuvan ystävän unelma omasta kahvilayrityksestä on toteutunut, ja Cafe Nappaa on saanut aloittaa toimintansa. Tällä hetkellä Cafe Nappaa pyörittää nettikauppaa ja ensi kesänä porukka pitää saman nimistä kahvilaa.

Cafe Nappaan porukka aikoo myös tuottaa sisältöä blogiinsa, jonka alan tunnettu ammattilaislehti Aromi jakaa kanavissaan. Lisäksi projektitiimi järjestää kahvituksia TAMKin henkilöstölle, jossa tarjotaan Cafe Nappaan nimikkotuotteita, kuten mangopassion-valkosuklaaleivoksia. Tiimi on kontaktoinut yhteistöitä solmiakseen lukuisia osuuskunnan toimintaa sekä restonomibrändiä edistäviä tahoja, kuten TAMKin henkilökuntaa sekä Tampereen kaupunkia ja Pirkkalan kuntaa. Projektia pääsee seuraamaan Cafe Nappaa Facebookista & Instagramista @cafenappaa sekä nettisivuilta www.cafenappaa.fi.

Teksti ja kuva: TAMKin kolmannen vuoden restonomiopiskelijat

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *