Artikkelit vuodelta 2020

Opettajankoulutuksissa osaaminen kehittyy

TAOK selvitti kokemuksia ammatillisista opettajankoulutuksista uraseurantakyselyllä ja vastavalmistuneiden kyselyllä. Uraseurantakyselyyn vastasi 106 vuonna 2017 valmistunutta ja vastavalmistuneiden kyselyyn 41 tammi - elokuussa 2020 valmistunutta. Uraseurantakyselyyn vastaajista 51% piti koulutusta erittäin hyödyllisenä ja 42% hyödyllisenä. 92% vastaajista suosittelee opettajaopintoja. Myös vastavalmistuneet kokivat koulutuksen erittäin hyödylliseksi tulevaisuuden kannalta. (annettu keskiarvopistemäärä 6/maksimipistemäärä 7).

Ohjaustarve ja oppimisen tuki korostuvat oppivelvollisuuden laajentuessa

Oppivelvollisuuden laajentuminen on herättänyt mielipiteitä puolesta ja vastaan. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Muutos tarkoittaa myös monia rakenteellisia uudelleenjärjestelyjä. Erityisesti nivelvaiheen vahvistaminen nousee avainasemaan. Opettajien ohjaus- ja tukitaidot korostuvat entisestään.

TAOKin etätyökuulumiset

Koronaviruksen takia koulut ja oppilaitokset suljettiin. Miten poikeustilanne on muuttanut TAOKin arkea? Tässä artikkelissa omaa työarkeaan ja sen muutoksia kommentoivat lehtori Kosti Nivalainen, erikoissuunnittelija Jenni Majuri sekä osaamispäälikkö Päivi Vartiainen.

Opettajana 2070-luvun Suomessa

Neljä tulevaa opettajaa visioi skenaariotyöskentelyn avulla, millaiseksi opettajan auktoriteetti saattaa tulevaisuudessa muodostua. Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Minkälaisissa oppimisympäristöissä opettaja toimii? Skenaarioiden kehityskulkujen taustalla vaikuttavina voimina ovat teknologia sekä sosiaaliset ja kulttuuriset voimat, joiden kautta opettajan rooli määrittyy.