Artikkelit vuodelta 2023

Harjoittelu voi olla mahdollisuus tutustua johonkin uuteen – ja vahvistaa osaamistaan

Ensimmäinen mielikuva opetusharjoittelusta saattaa olla luokkahuoneopetuksesta. Ammatillisia opettajaopiskelijoita pohdituttaa mahdollisuus nähdä omassa harjoittelussaan opettajuuden erilaisia puolia. Siihen on hyvä mahdollisuus opettajankoulutuksessa ja se kannattaa hyödyntää. Tänä päivänä opettajan työ on paljon muutakin kuin luokkahuoneessa ryhmän kanssa työskentelyä.

Arvoa ja arvottomuutta monesta näkökulmasta tarkasteltuna

”Jokainen haluaa ja ansaitsee tuntea kuuluvansa joukkoon, ja tunnustuksen puute tekee kipeää.” Annukka Tapani on mukana tuoreen Arvoa ja arvottomuutta -kirjan tekijätiimissä. Tämä blogiteksti on koottu kirjan herättämien ajatusten pohjalta, joten en käy itse tutkimusta tarkemmin läpi tässä yhteydessä.

OSU -Opettajaksi Suomeen -hankkeesta hyviä kokemuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opettajaksi Suomeen (OSU) -hankkeessa on ollut tavoitteena maahanmuuttajataustaisten opettajien virallisen pätevyyden täydentäminen Suomen koulujärjestelmään soveltuvaksi. Samalla hankkeen tavoitteena on ollut tukea maahanmuuttajataustaisten opettajien työllistymistä Suomeen. Hankkeen toteutus tapahtuu 13.4.2021-31.12.2023 yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa.