Koulutimme albanialaisopettajia aktiivisen ja inklusiivisen oppimisen saloihin

Kuvassa albanialaisia opettajia ryhmäytymistehtävässä.

Eu 4 Inclusive Teaching  -hankkeessa TAMKin vastuulla oli suunnitella ja kouluttaa 320 albanialaista opettajaa kollegoidensa kouluttajiksi. Koulutuksen pääteemoina olivat aktiivinen ja inklusiivinen oppiminen. Koulutus toteutettiin pääosin lähiopetuksena.

Albanialaiset opettajat osallistuivat yhteensä 13 lähipäivään. Lisäksi he kokeilivat ja testasivat koulutuksessa opittuja menetelmiä ja ajatuksia omissa luokkahuoneissaan.

Koulutuksia järjestettiin ympäri Albaniaa yhteensä 12 koulutusryhmässä.Viime viikolla oli viimeinen loppuseminaari kahdelle viimeiselle ryhmälle. Loppuseminaarissa keskityttiin albanialaisten opettajien osaamiseen, heidän keskinäiseen verkostoitumiseensa, yhteistyön vahvistamiseen ja kokeilujen esittelyyn toisilleen sekä opettajuuden juhlistamiseen.

Hankkeen lopullinen tavoite on, että nämä opettajat kouluttavat yhteensä 15 000 kollegaansa näiden samojen teemojen pariin.

Falemenderit eli kiitos kaikille mukana olleille. Koulutimme yhteensä miltei 350 opettajaa.  TAMKin kumppaneina Albanian hankkeessa ovat Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen Norssi ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Hanketta johtaa Open Society Foundations in Albania. Palaute koulutuksesta on ollut erittäin hyvää ja rohkaisevaa. Arvioinnista on valmistumassa tutkimusartikkeli.

Elina Harju

Meidän viimeinen esityksemme päättyi toteamukseen, että ”jokainen oppilas ansaitsee hymyilevän opettajan”. Oheinen videossa albanialaiset opettajat näyttävät hymynsä. ”

Our last presentation ended with the statement that ”every student deserves a smiling teacher”. In the attached video, Albanian teachers show their smiles.”

 

In the Eu 4 Inclusive Teaching project, TAMK was responsible for planning and training 320 Albanian teachers as trainers for their colleagues. The main themes of the training were active and inclusive learning. The training was mainly carried out as face-to-face teaching. Albanian teachers participated in a total of 13 on-site training days. In addition, they tried and tested the methods and ideas learned in the training in their own classrooms. Trainings were organized all over Albania and there were 12 training groups.

Last week was the last final seminar for the last two groups. The final seminars focused on the skills of Albanian teachers, their mutual networking, strengthening cooperation, presenting experiments to each other, and celebrating teachers.

The ultimate goal of the project is for these teachers to train a total of 15,000 of their colleagues on these same themes.

Falemenderit means thank you to everyone who participated. We trained a total of almost 350 teachers. TAMK’s partners in the Albania project are Tampere University’s Department of Educational Sciences, Norssi and the Learning and Guidance Center Valteri. The project is led by the Open Society Foundations in Albania. Feedback from the training has been very good and encouraging. A research article on the evaluation is being prepared.

Elina Harju

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *