Artikkelit vuodelta 2020

Voiko korkeakouluopintojakson toteuttaa myyntikilpailuna?

Syksyllä 2020 toteutimme kolmen valmentajan tiiminä TAMKin liiketalouden opiskelijoille myyntiin liittyvän opintojakson kilpailuformaatilla. SalesHackers-toteutukselle osallistui noin viisikymmentä myyntiä ja markkinointia opiskelevaa monimuoto-opiskelijaa. Yritysyhteistyökumppaneiksi kurssin toteutukseen lähtivät Kaks.io labs, Vainu ja Myynninmaailma sekä kaksitoista opiskelijatiimien hankkimaa toimeksiantajayritystä. Yhteistyöstä on kerrottu lisää tiedotteessa, joka julkaistiin lokakuussa. (1)

Kiertotaloutta edistetään konkreettisilla teoilla eli onko kymmenellä annoksella merkitystä?

TAMKin vuoden 2020 kiertotalousteko -kunniamaininta myönnettiin Campusravitalle. Perusteluna oli hävikin/biojätteen vähentäminen helposti toteutettavalla ratkaisulla, joka palvelee asiakkaita tasapuolisesti ja tukee yrityksen kannattavuustavoitteita. EU:n kiertotalouspaketissa on linjattu, että ruokahävikki tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sekä tutkimusta että tekoja.

KiertotalousAMK-hankkeen päätöswebinaarissa summattiin yhteisiä saavutuksia

Olemme olleet mukana OKM:n rahoittamassa Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa, joka on päättymässä. Kolmivuotisen valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on ollut uudistaa monialaista ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi ja avoimemmaksi edistämällä kiertotalousosaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa kansainvälisyyttä korostaen (KiertotalousAMK n.d.). TAMKin järjestämä hankkeen päätöswebinaari 26.11. tarjosi vielä mahdollisuuden palata yhteisen tekemisen äärelle kertaamaan hankkeen aikana tapahtunutta ja summaamaan hankkeen tuloksia.

Myynnissä onnistumiseen tarvitaan aina myös asiakas

Yrityksen kyky tuottaa arvoa asiakkailleen määrittelee sen menestymisen markkinoilla. Hankalaa tästä tekee se, ettei arvoa voi tuottaa ilman asiakasta. Riippumatta siitä, määritteleekö liiketoimintansa tuotteiden, palveluiden, ratkaisuiden vai jonkun muun kautta, asiakkaan osallistuminen arvon tuotantoon on edellytys liiketoiminnan syntymiselle.

Julkisen sektorin ostajat ja myyjän mahdollisuudet

Oli koronaa tai ei, julkisissa hankintaprosesseissa toimivat ostajat ovat tottuneet pitämään erittäin pitkiä turvavälejä myyjiin. Erilaiset säännökset rajaavat julkisen kilpailutuksen piirissä olevia hankintaprosesseja. Myyjän on kuitenkin mahdollista vaikuttaa ostajan mielenmaisemaan. Terveydenhuollon toimialaan kohdistuneesta YAMK-opinnäytetyöstä käy ilmi, että ’Onnistuvan myyjän mikstuurassa’ on sekoitus vaikuttajarooleja ja vaikuttamiskanavia – lisäksi troppi pitää ottaa oikeaan aikaan.

STEM-painotteinen opettajankoulutusryhmä vahvistaa STEM-alojen opetusta ammatillisessa koulutuksessa

Olemme järjestäneet TAMKissa monialaista opettajankoulutusta vuodesta 1996 eli TAMKin perustamisesta saakka. Monialaisissa ryhmissä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen, kaupan alan, yhteiskuntatieteen ja tekniikan alan edustajat yhdessä suorittavat opettajaopintojaan. Tämä on rikkaus pedagogisen ajattelun monipuolisuuden kannalta. Moni hyvä ratkaisu kuitenkin sulkee pois muita hyviä mahdollisuuksia. TAMK tekikin historiallisen avauksen perustamalla vuoden 2020 haussa STEM-painotteisen ammatillisen opettajankoulutuksen ryhmän. STEM on lyhenne ilmauksesta ”Science, Technology, Engineering and Mathematics” (Hallinen, J. n.d.). Alkuvaiheessa puhuimme luma-ryhmästä (luonnontiede ja matematiikka), mutta ryhmän osallistujien taustojen perusteella sen nimeen vaihdettiin lyhenne ”STEM”.

Ylisukupolvista kuormaa helpottamassa – ryhmätoimintaa yläkoulujen arjessa

Tampereen ammattikorkeakoulu on hanketoiminnallaan mukana tukemassa yhteiskuntaamme monin tavoin. Eläytyen osalliseksi -hankkeessa vähennetään ylisukupolvista kuormaa toimimalla nuorten kanssa yläkoulun ja toisen asteen rajapinnoilla. Kyseinen ajanjakso on suunnannäyttäjä nuoren elämään ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Silloin tehdään nuoren elämän tärkeimpiä päätöksiä jatkokoulutukseen liittyen. Ryhmätoimintana toteutetut kohtaamiset ovat opettaneet paljon sekä hanketoimijoille että nuorille.

Uusi aika on nostanut virtuaalitapahtumien suosiota

SalesDay 2020 teki virtuaalitapahtumien ennätyksen Tampereen ammattikorkeakoulussa – lähes 1000 ihmistä oli linjoilla. Tampereen ammattikorkeakoulu järjesti SalesDay-tapahtuman kahdeksannen kerran syksyllä 2020. Tällä kertaa se oli ensimmäistä kertaa koronan takia verkossa ja pidettiin etänä eli virtuaalitapahtumana.