Job Club tarjosi henkistä tukea vaikeina aikoina

Nopeasti töihin on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään yhteistyömalli korkeakoulututkinnon suorittaneiden tukemiseksi Pirkanmaan alueella Tampereella. Hankkeen tarkoituksena on luoda ohjauksellinen yhteistyö- ja palvelumalli korkeakouluyhteisöjen, kuten Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden välille.

Korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin työvoimapalvelujen intensiivinen yhteistyö on välttämätöntä eri asiantuntijoiden ydinosaamisen entistä paremmaksi hyödyntämiseksi. Tässä hankkeessa on tarkoitus kehittää yhteistyömalli, joka tukee korkeakoulutettujen työttömien nopeaa työllistymistä. Hankkeen kohderyhmät ovat:

  • vastavalmistuneet
  • Tampereen yliopistosta ja TAMKista valmistumassa olevat opiskelijat
  • Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelun nuoret (alle 30-vuotiaat) työnhakijat

Osallistujia on haastateltu avoimilla kyselylomakkeilla. Lisäksi tietoja on kerätty osallistujien palautteista ja hankkeen verkkosivuilta.

Nopeasti töihin -hankkeen näkökulmasta Job Club on työnhakijoille arvokas toimintamahdollisuus, joka auttaa työnhakijoita selviytymään työmarkkinoiden haasteista. Se auttaa löytämään työpaikan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti parhaita menetelmiä käyttäen.

Keväällä 2023 Nopeasti töihin -hanke järjesti useita Job Club -tapahtumia ja tapaamisia kohderyhmän kanssa. Työpajoja oli yhteensä neljä, ja osallistujia oli yhteensä viisitoista. Opetuskielenä oli suomi. Job Club -tilaisuudet koostuvat ryhmäkeskusteluista, ideoiden, linkkien, verkostojen ja kokemusten jakamisesta pienryhmäläisten kanssa, asiantuntijavierailuista ja luennoista. Job Club -jäsenet avustavat ja tekevät yhteistyötä keskenään järjestämällä mallihaastatteluja, auttamalla ansioluetteloiden ja saatekirjeiden laatimisessa, antamalla työnhakuvinkkejä ja avustamalla hakuprosesseissa. Tapahtumat toteutettiin pääasiassa valmennusohjelmana yhteistyössä Tampereen koulutus- ja valmennustalo Spring Housen asiantuntijoiden ja fasilitaattorien kanssa.

Hankkeen asiantuntijana olen osallistunut Job Club -tapahtumiin. Huomasin, että osallistujat olivat todella omaehtoisia ja innostuneita. He olivat hyvin innokkaita oppimaan työmarkkinoiden käytännön asioista. Heidän toimintansa oli erittäin rohkaisevaa tapahtumien aikana. Osallistujilta saadun palautteen mukaan pienryhmäkeskustelut sekä ajatusten ja ideoiden jakaminen muiden kanssa olivat merkittävä osa tapahtumia. Vierailevien asiantuntijoiden puheenvuorot olivat osallistujien mukaan hyvin rohkaisevia ja motivoivia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Job Clubin tapahtumien vaikutus on johdonmukainen. Ne johtavat osallistujien voimaantumiseen yhteistyöllä toistensa kanssa, rakentamalla ammatillisia verkostoja, rikastuttamalla tietämystä työhön liittyvistä teknisistä kysymyksistä, tarjoamalla henkistä tukea vaikeina aikoina ja lopulta löytämällä sopivan työpaikan.

Job club inhimillisti suuresti työelämää ja tarjosi parhaimmillaan tarvittavaa tukea ja näkökulmia silloin, kun seinät näyttivät kaatuvan.
– Erään osallistujan kommentti.


Teksti
: Nasrin Jahan Jinia, lehtori, sosiaali- ja terveysala, TAMK, asiantuntija Nopeasti töihin -hankkeessa

Kuva: Shutterstock

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *