Digiverkostoitumisen työkalut vauhdittavat maahan muuttaneiden työllistymistä

Lokakuussa päättynyt DigiMESH-hanke (ESR REACT-EU) sai lyhyessä ajassa aikaan näkyvää muutosta digiverkostoitumisen kentällä. Vajaa kaksi vuotta kestäneen Turun ammattikorkeakoulun ja TAMKin yhteishankkeen tuotoksina jäävät elämään muun muassa verkostoitumisen MOOC-kurssi ja Verkostoitumisen askeleet –minipeli.

Hankkeen ensisijainen tavoite oli korkeakoulutettujen maahanmuuttajien urakehityksen tukeminen digitaalista verkostoitumista kehittämällä. Lisäksi kartoitettiin ohjausalan ammattilaisten valmiuksia tukea asiakkaitaan digiverkostoitumisessa sekä vahvistettiin heidän osaamistaan erilaisin työkaluin ja materiaalein. Hankkeessa myös tunnistettiin yritysten tarpeita kansainvälisen työvoiman rekrytoimiseksi ja pilotoitiin erilaisia digitapahtumia, joissa yritykset verkostoituvat maahanmuuttajien kanssa.

MOOC ja verkostoitumispeli osaamisen kehittäjinä

Yksi DigiMESH-hankkeen tuotoksista on itsenäisesti suoritettava MOOC-kurssi “Digital Networking towards Job Market”, joka johdattaa opiskelijan digitaalisen verkostoitumisen maailmaan. DigiCampus-alustalla oleva ilmaiskurssi koostuu viidestä osasta, joissa käsitellään muun muassa motivaation ja asenteen merkitystä verkostoitumisessa, digitaalisen rekrytoinnin periaatteita sekä työnhakijan some-preesensiä ja digijalanjälkeä.

Kurssin sisältöjä työstettiin yhdessä International House Tampereen ja SIMHE – Service for Immigrants in Higher Education -opettajien kanssa. Englanninkielinen kurssi sisältää yhden suomenkielisen osan, jossa pohditaan paikallisen kielen osaamisen merkitystä verkostoitumisessa. MOOC:ia pilotoitiin TAMKissa kevättalvella 2023, ja sen suoritti kaikkiaan 17 opiskelijaa, pääasiassa Tampereella asuvia kansainvälisiä opiskelijoita sekä työvoiman ulkopuolella olevia korkeakoulutettuja maahanmuuttajia. Kurssista saatu palaute oli erinomaista.

Hankkeessa kehitettiin lisäksi leikkimielinen testi, jonka suoritettuaan käyttäjä saa selville oman verkostoitujatyyppinsä. Verkostoitumisen askeleet -minipelissä käydään läpi verkostoitumisen vaiheita erilaisten minitehtävien avulla.

Kättä pidempää digitapahtumien järjestämiseen

Hankkeessa julkaistu Digiverkostot haltuun -käsikirja johdattaa lukijansa käytännönläheisesti verkostoitumisen maailmaan ja antaa konkreettisia vinkkejä asiakkaan motivointiin ja verkostoitumismyönteisen asenteen tukemiseen. Vaikka käsikirja onkin suunnattu erityisesti ohjausalan ammattilaisille, hyötyvät sen sisällöstä kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Innosta ja aktivoi etänä -käsikirja antaa sitä vastoin käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita erilaisten digitaalisten tapahtumien järjestämiseen erityisesti osallistamisen ja vuorovaikutuksen näkökulmista. Se tutustuttaa lukijan etätapahtuman järjestämisen vaiheisiin sekä erilaisiin tapoihin lisätä osallistujien verkostoitumista.

Vuorovaikutusta ja verkostoitumista voi edistää myös hyödyntämällä DigiMESH-hankkeen menetelmäkortteja. Ne sisältävät erilaisia harjoitteita ja tehtäviä sekä antavat ideoita etä- ja livetapahtumien toteutuksiin. Tapahtumamallit taas tarjoavat ideoita yritysten kanssa yhteistyössä järjestettäviin etätapahtumiin. Ne sisältävät kuvaukset tapahtumien perusideasta, DigiMESH-hankkeen toteutuksesta sekä onnistumisista ja kompastuskivistä. Tapahtumamalleja ja menetelmiä voi jokainen muokata omiin tarpeisiinsa.

Vaikka DigiMESH-hanke onkin nyt taputeltu, jatkuu digitaalisen verkostoitumisen kehittäminen ja oppiminen myös tulevaisuudessa. Toivomme, että edellä esitellyt materiaalit hyödyttävät kansainvälisiä osaajia verkostoitumisosaamisen kehittämisessä, ja auttavat heitä siten paremmin integroitumaan suomalaisille työmarkkinoille.

Kaikki materiaalit ja työkalut löytyvät DigiMESHin verkkosivuilta sekä suomeksi että englanniksi.

Kirjoittajat:
Kirsi Popova, Projektipäällikkö, DigiMESH
Nasrin Jahan Jinia, Asiantuntija, DigiMESH

Kuva: 
Austin Distel, Unsplash

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi