Koulutusmessut Ohjaamolla – tietoa, kohtaamisia ja ohjausta kohti korkeakouluopintoja

Kuvassa Maija Joensuu (vas.) ja Maiju Ketko.

Korkeakoulut esittelevät koulutuksiaan erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tavoitteenaan tarjota kiinnostuneille realistinen käsitys opintojen sisällöstä, opiskelutavoista, työllistymismahdollisuuksista ja muista tärkeistä asioista. Usein tapahtumat kohdennetaan erityisesti toisen asteen opiskelijoille, jotka edustavat suurinta hakijaryhmää. Korkeakouluopinnoista kiinnostuneita löytyy kuitenkin myös muualta – alanvaihtajista, välivuotta viettävistä, työttömistä, maahan hiljattain muuttaneista ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista.

Miten tarjota tietoa korkeakouluopinnoista Tampereella myös näille muille kohderyhmille helposti saavutettavassa muodossa, painottaen erityisesti erilaisia reittejä korkeakouluun yhteishaun lisäksi? Tämä tarve nousi esiin Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen, Ohjaamo Tampereen, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisissä Nopeasti töihin- ja Osaamispoluttaja-hankkeissa. Päätimme yhdessä pilotoida koulutusmessutapahtumaa Ohjaamon tiloissa niin, että sinne kutsuttaisiin esittelijöiksi Tampereen korkeakouluyhteisön lisäksi myös muita oppilaitoksia Tampereen seudulta, kuten Kesäyliopisto, ammattiopisto Tredu, aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Tampereen aikuislukio.

Koulutusmessut pidettiin helmikuussa 2023. Oppilaitosten edustajat pitivät lyhyitä esityksiä ja tietoiskuja erilaisista väylistä opiskelemaan, jotta osallistujat saivat perustietoa oman tilanteensa tueksi. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus keskustella oppilaitosten edustajien kanssa tarkemmin itseään askarruttavista kysymyksistä, kuten esimerkiksi yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Tapahtumassa kuultiin myös valtakunnallisen Onni-hankkeen opiskelijoille tarjoamasta psykologisesta tuesta. TAMKin opiskelija kertoi kuulijoille omasta opiskelupolustaan ja pohdinnoistaan oman alan löytämiseksi.

Hyötyä puolin ja toisin

Koulutusmessujen esitykset antoivat hyödyllistä tietoa myös kaikille meille ohjaustyötä tekeville. Toisen asteen ja korkeakoulujen esityksistä saimme ajantasaista tietoa omaan ohjaustyöhömme. Tilaisuus antoi myös mahdollisuuden verkostoitua alueen oppilaitosten ja Ohjaamon työntekijöiden kanssa.

Iltapäivän mittaiseen tilaisuuteen osallistui arviolta noin 50 henkilöä. Lisäksi paikalla oli noin 15 oppilaitosten ja Ohjaamon edustajaa. Osallistujat kuuntelivat esityksiä aktiivisesti ja tulivat vierailemaan oppilaitosten esittelypisteillä. Keskustelua syntyi erityisesti oman alan pohdintaan liittyen: moni osallistuja koki vielä epävarmuutta siitä, mihin suuntaan edetä seuraavaksi, mikä olisi oma polku ja ala, jolle hakeutuisi. Henkilöt, jotka eivät ole parhaillaan opiskelijoina missään oppilaitoksessa, jäävät helposti paitsioon opinto-ohjauksessa, ja tämä välittyi keskusteluissa. Lisäksi osallistujat olivat kiinnostuneita avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opinnoista sekä yhteishaun lisäksi tarjolla olevista reiteistä korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Tilaisuus oli järjestäjien näkökulmasta onnistunut. Ohjaamo tapahtumapaikkana sekä tilaisuuden viestijänä palveli hyvin kohderyhmän saavutettavuutta. On tärkeä tarjota korkeakouluopintoja harkitseville mahdollisuuksia saada ajankohtaista tietoa koulutustarjonnasta muutenkin kuin verkkosivujen kautta, kohdata ihmisiä sekä olla osaltaan ohjaamassa heitä kohti seuraavia tavoitteitaan.

Kirjoittajat: opinto-ohjaaja Maija Joensuu ja erityisen tuen lehtori Maiju Ketko

Nopeasti töihin -hanke https://projects.tuni.fi/nopeastitoihin/

Osaamispoluttaja-hanke https://projects.tuni.fi/osaamispoluttaja/blogi/

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi