Opiskelijoille tarjolla uudenlaista tukea ja ohjausta keskittymiskyvyn haasteisiin

TAMK tarjoaa tänä syksynä uudenlaista tukea ja ohjausta opiskelijoille, joilla on haasteita opiskelumotivaation tai keskittymiskyvyn kanssa. Tarjolla on matalan kynnyksen tukea helpoilla työkaluilla: stressiprofiilin ja motivaatiovalmennuksen avulla.

Tavoitteena on näiden helppojen ja nopeiden työkalujen avulla on auttaa opiskelijoita stressinsäätelyssä, opiskelumotivaation löytämisessä ja oman toimintakyvyn ylläpitämisessä. Stressiprofiili auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa toimintakykyä heikentäviä kuormitustekijöitä. Motivaatio­valmennuksen avulla voidaan puolestaan löytää kadoksissa olevaa opiskelumotivaatiota ja tunnistaa myös omia yksilöllisiä riskitekijöitä.

Monella opiskelijalla on nykyään keskittymiseen tai opiskelumotivaatioon liittyviä haasteita. Kuormitus voi näkyä monella eri tavalla: heikentyneenä keskittymiskykynä, ”häröilynä” tai epämääräisenä ahdistuksena. Joillain opiskelijoilla voi olla myös diagnosoimattomia aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöitä, nk. nepsypiirteitä, jotka vaikuttavat opiskelijan kokemaan kuormitukseen ja opiskelujen sujumiseen. Jos opinnot eivät etene suunnitellusti, voi seurauksena olla määrittelemätöntä ahdistusta, joka heijastuu entisestään sekä toimintakykyyn että opiskelumotivaatioon. Ilman tukea kuormitus voi pahimmillaan johtaa opintojen keskeytymiseen.

Uudet työkalut käyttöön

Stressiprofiili ja motivaatiovalmennus ovat uusia työvälineitä nuorten ohjaamisessa. Stressiprofiilin ja motivaatioprofiilin yhdistelmällä voidaan löytää yksilölliset kuormituksen riskitekijät ja tukea opiskelijaa stressinsäätelyssä. Stressiprofiilin avulla voimme tunnistaa omat käyttäytymismallimme silloin, kun vaikkapa ympäristön aiheuttama kuormitus nousee liialliseksi ja haittaa suoriutumista. Motivaatioprofiili puolestaan auttaa löytämään omat sisäiset motivaatiot ja samalla mahdolliset kompastuskivet stressisäätelyssä.

Syksyn aikana opiskelijoille on tarjolla sekä ryhmäohjausta että yksilöohjausta.

Ketterää kokeilemista ja uudenlaista yhteistyötä

Tuen toteuttaa TAMK Parven oppimisen ja hyvinvoinnin tuen toimijat yhteistyössä Tampereen seudun autismiyhdistyksen ydintaitovalmentajien kanssa. Myös TAMKiin on tänä vuonna koulutettu muutamia ydintaitovalmentajia, ja he ovat kokeneet työkalut hyödyllisiksi apuvälineiksi opiskelijoiden kanssa. Syksyn valmennuksessa yhdistetään ensimmäistä kertaa TAMK opiskelijahuollon ja nepsy-/autismiaihepiirin osaavien kouluttajien osaaminen. Valmentajina ja kouluttajina toimivat Meri Lähteenoksa ja Kristiina Kantola. Hanketta rahoittaa Tampereen kaupungin nuorisotakuu.

Lisätietoja:
Minna Lahnaoja, TAMK, Parvesta tukea ja onnistumisia -hanke
Irmeli Nieminen, TAMK, projektipäällikkö, Parvesta tukea ja onnistumisia -hanke

Teksti: Kristiina Kantola, TSAU – Tampereen seudun autismiyhdistys
Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi