TAMK mukana monimuotoliikkuvuuden (blended mobility) kehittämisen keihäänkärjessä

Vuoden 2023 alussa polkaistiin käyntiin Erasmus-rahoitteinen HIBlend-hanke, jossa on TAMKista mukana Eeva Heikkilä, Jiri Vilppola ja Henri Annala. Hankkeen muut partnerit ovat Masarykin yliopisto Tsekeistä, Academic Cooperation Association (ACA) Belgiasta, European University Foundation (EUF) Belgiasta, ja the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO) Alankomaista.

HIBLend-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa korkeakoulujen valmiuksia tarjota opiskelijoille korkealaatuista monimuotoliikkuvuutta (blended mobility), eli liikkuvuutta, jossa eri maiden korkeakouluopiskelijat tekevät yhteistyötä sekä kasvokkain että verkon välityksellä. Tätä varten hankkeessa kehitetään malli, jonka pohjalta liikkuvuutta voi toteuttaa mahdollisimman laadukkaasti ja tuloksellisesti. Korkeakoulut ovat jo pitkään tehneet monimuotoliikkuvuutta (mm. Erasmuksen lyhyet monimuotoliikkuvuuden kurssit (BIP, Blended Intensive Programmes), mutta sen toteutustavat ovat olleet hyvin kirjavia, eikä niiden valinta ole välttämättä aina perustunut tutkitulle tiedolle tai yhdessä rakennetuille ja hyväksi havaituille toimintamalleille.

Hankkeella on kolme päätavoitetta:

  1. Kokonaisvaltaisen monimuotoliikkuvuuden mallin rakentaminen

Tähän tavoitteeseen sisältyy olemassa olevien ja nousevien monimuotoliikkuvuuden mallien kartoittaminen ja jäsentäminen, eri toimijoiden laatuvaatimusten ja laadunvarmistuksen lähestymistapojen tutkiminen sekä datan kerääminen relevanteilta toimijoilta monimuotoisilla tavoilla.

  1. Mallin testaaminen

Testaus suoritetaan sekä hankkeen sisäisesti TAMKin ja Masarykin yliopiston toimesta, että ulkoisesti kiinnostuneiden korkeakoulujen avulla.

  1. Mallin interaktiivinen visualisointi ja tehokas jakaminen

Hankkeelle luodaan digitaalinen työkalupakki, joka sisältää mm. hyvien käytänteiden “lämpökartan” sekä eri instituutioiden suosituksia.

hankkeen aikajana
HIBlend-hankkeen aikajana

Hanke polkaistiin kunnolla käyntiin alkuvuodesta 13.–14.2. Brysselissä. Kick-offiin osallistui koko TAMKin tiimi, joko paikan päällä tai verkon välityksellä. Järjestäytymisen ja verkostoitumisen ohella on tänä vuonna kerätty kyselyn avulla tilannekartoituksia, tarpeita ja käytäntöjä monimuotoliikkuvuuteen liittyen laajasti kattaen eurooppalaista korkeakoulukenttää. Tässä TAMK on ollut erityisen aktiivinen ja saanut kiitosta, koska pystyimme hyödyntämään laajoja kansainvälisiä verkostojamme kyselyn levittämisessä.

Ryhmä ihmisiä seisomassa
Kaikista partneriorganisaatioista oli edustus Brysselissä helmikuussa 2023 HiBlend-hankkeen kick-off -tilaisuudessa.

Hanke jatkuu TAMKin osalta isommalla panoksella ensi vuoden aikana, jolloin työpaketti 4 käynnistyy. Työpaketti 4 pohjautuu kyselyn ja kokemusten perusteella luotuun monimuotoliikkuvuuden malliin, jota pääsemme kehittämään ja testaamaan käytännössä. Malli pitää sisällään aktiviteetit, tarvittavat palvelut sekä laatumittarit, joita korkeakoululla tulisi olla suhteessa tarjottuihin monimuotoliikkuvuutta sisältäviin ohjelmiin. Mallia testataan ja kehitetään palautteen ja kokemusten perusteella. Hankkeen tiimoilta järjestetään myös työpajoja, jossa eri toimijat kokoontuvat hienosäätämään mallia ja vaihtamaan kokemuksia (mm. yhteistyö Masarykin yliopiston kanssa). Kun malli on käytännössä testattu ja validoitu, osallistumme myös hankeverkoston muiden korkeakoulujen ohjaukseen ja toiminnalliseen informointiin mallin käyttöönoton ja laadukkaiden BIP-ohjelmien rakentamisen tiimoilta.

Kaikilla opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta lähteä mukaan pitkiin vaihto-ohjelmiin, joka vaatii pitkäaikaista oleskelua kohdemaassa. Monimuotoliikkuvuus hyödyntää parhaimmillaan sekä kasvokkaisen kohtaamisen ja kansainvälisten oppimisympäristöjen rikkauden, että digitaalisten oppimisympäristöjen joustavuuden ja nopeuden. Hienoa, että TAMK on mukana tämän tärkeän teeman kehittämisen kärjessä. Hanke jatkuu aina loppuvuoteen 2025.

Lue lisää hankkeen sivuilta!

Teksti ja kuvat: Henri Annala ja Jiri Vilppola
Pääkuva: Jonne Renvall

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi