Talousoppia hevosalan yrittäjille

Potkua Pirkanmaalle -hanke järjesti loppuvuodesta 2019 opintomatkan Ruotsiin, hevosalan koulutuskeskus Strömsholmiin.

TAMKissa on toteutettu vuosina 2018-2020 Potkua Pirkanmaalle -hanke, jonka tavoitteena on ollut Pirkanmaalaisten hevosalan yrittäjien hyvinvoinnin sekä verkostoitumisen parantaminen. Yrittäjille on tarjottu esikartoituksen avulla määritettyjä osaamistarpeita vastaavaa koulutusta hyvinvoinnin ja liiketoimintaosaamiseen liittyen sekä opintomatkoja kytkeytyen tallien toimintojen järkeistämiseen ja uudistamiseen. Yrittäjiä on koulutettu myös lakisasioihin, markkinointiin ja talousasioihin liittyen.

Koska PK-yritysten talousasiat ovat lähellä sydäntäni, minua pyydettiin mukaan hankkeeseen talousasioiden kouluttajaksi. Pidin hankkeeseen osallistuville yrittäjille toukokuussa 2019 yhden iltapäivän mittaisen taloustyöpajan, jossa käytiin läpi yrityksen talouden keskeisimpiä aiheita nimenomaan yrittäjän näkökulmasta. Kannustin ja opetin yrittäjiä tutkimaan ja analysoimaan kirjanpitäjältä tulevia tilinpäätöstietoja sekä suunnittelemaan taloutta etukäteen esimerkiksi budjetoimalla. Tutkimukset osoittavat selkeästi, että ne yritykset, jotka seuraavat ja suunnittelevat talouttaan aktiivisesti menestyvät muita paremmin. Talous ei siis saisi olla yrittäjälle vain välttämätön, ikävä osa yritystoimintaa, vaan pikemminkin avain menestykseen ja parempaan tulevaisuuteen.

Iltapäivän aikana myös minä kouluttajana opin osallistujilta uutta hevosalan yrittäjyydestä. Alalle on tyypillistä harrastuksenomaisuus. Monet tallit on perustettu yrittäjän oman hevosalan harrastuneisuuden pohjalta. Silloin liiketaloudelliset lähtökohdat eivät yleensä ole ensisijaisia, vaan yrittäjää motivoi lähinnä mahdollisuus työskennellä hevosten kanssa.

Harrastuksenomaisuuden ja yritysten välisen kilpailun vuoksi hinnat pysyvät alhaisina. Näistä syistä oman elannon hankkiminen hevosalalla on usein vaikeaa, ja vaatii yrittäjältä paljon työtä sekä pitkiä päiviä. Yrittäjät kertoivat, että omat ansiot hevosalalla jäävät yleensä pieniksi, mutta jatkamiseen motivoi oman harrastuksen yhdistäminen työhön.

Talousihmisenä neuvoni liittyivät ennen kaikkea oman yrityksen kannattavuuden analysoimiseen. Kannustin laskemaan, mitkä osat omasta liiketoiminnasta ovat kannattavimpia. Kun yrittäjä tunnistaa kannattavat ja kannattamattomat osat liiketoiminnastaan, voi paremmin keskittyä eniten kannattavimpiin ja samalla karsimaan heikointen kannattavia toimintoja.

Koska talouskoulutukseen pääsi paikan päälle osallistumaan vain pieni osa hankkeessa mukana olevista yrittäjistä, laadin sen jälkeen vielä yrittäjille tarjolle talousverkkokurssin. Verkkomateriaalin avulla yrittäjillä on ollut syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 ajan mahdollisuus opiskella talousasioita myös itsenäisesti Moodle-ympäristössä.

Mielestäni Potkua Pirkanmaalle -hanke on hyvä esimerkki ammattikorkeakoulussa tehtävästä, pieniä yrityksiä käytännönläheisesti tukevasta toiminnasta. Toivottavasti vastaavia hankkeita tehdään TAMKissa myös jatkossa ja voimme näin osaltamme auttaa yrittäjiä jaksamaan ja menestymään.

Potkua Pirkanmaalle -hankkeen “Hevosalan yrittäjän markkinointitaidot” -koulutuksen järjesti Viestintä-Piritta.

Potkua Pirkanmaalle -hankkeen verkkosivut

Kirjoittaja: Kati Kouhia-Kuusisto, taloushallinnon lehtori, TAMK Liiketoiminta-osaamisyksikkö
Kuvat: Potkua Pirkanmaalle -hanke

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *