TAMK kestävän tulevaisuuden mahdollistajana

Ihmishahmoja kennostossa, YK:n kestävän kehityksen mukaiset värit.

TAMKissa on kevään aikana hankittu ja osoitettu kestävän kehityksen osaamista opetus- ja ohjaustyössä, kun EduSTA-hankkeessa kehitettyjä kestävyysosaamisen osaamismerkkejä on pilotoitu.

Pilotoinnissa oleva opettajan kestävyysosaamisen osaamismerkistö sisältää neljä osaamisaluetta: Kestävyyslukutaito, Kestävyysosaamista vahvistava pedagogiikka, Toiminnan mahdollistaminen ja Refleksiivinen työote. “Kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajan” -merkkiperhe rakentuu yhteensä yhdeksästä mikromerkistä, joista kukin kuvaa opettajan aktiivista toimijuutta kestävän tulevaisuuden mahdollistajina.

Osaamismerkkien pilotoinnin tueksi järjestettiin kevään 2024 ajan ohjauspajoja ja mikromerkeistä muotoiltiin polkuja helpottamaan näkökulman täsmentämistä sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelua.

Poluissa opettajan kestävyysosaamista ja sen osoittamista tarkasteltiin seuraavista näkökulmista: Kestävyysosaamista vahvistavan opetustuokion suunnittelu, Kestävyysosaamista vahvistavan opintojakson suunnittelu sekä Arvotietoisuus ja refleksiivisyys. Pilotoinnin aikana muodostui vielä neljäs, niin sanottu kolmen T:n polku. Siinä kestävyysosaamisen vahvistamista tarkastellaan Toimijuuden, Tulevaisuusajattelun ja Toivon näkökulmista.

Pilottiin osallistuneiden on ollut mahdollista osoittaa tai hankkia osaamista minkä tahansa osaamismerkin osalta ja rakentaa merkeistä myös omia tarpeitaan vastaavia kokonaisuuksia.

Kaikista osaamismerkeistä järjestettiin työpajoja yhteisöllisen tiedonhankinnan tueksi

Osaamismerkin oppimisresursseista valittiin muutama olennainen ennakkolukemiseksi, pajassa taustoitettiin koko osaamismerkistöä ja alustettiin tarkemmin kunkin mikromerkin teemasta. Pajat tarjosivat mahdollisuuden hedelmälliseen keskusteluun TAMKin eri alojen osaajien kesken. Niissä kuultiin toinen toistemme näkökulmia ja keskusteltiin yhteisesti osaamisen osoittamisen eri mahdollisuuksista.

Pajoissa ”hoksautettiin” teemojen äärelle, mikä tarkoitti kunkin teeman tutkimista oman työn kautta. Vaikka kestävyyteen liittyvät teemat ovat opettajan vahvaa osaamista, ei aina ole helppoa pukea sanoiksi sitä, minkälaista on pedagogiikka opiskelijan kestävyysosaamisen edistämiseksi. Osaamismerkkien on koettu tuovat struktuuria tällaiseen oman työn jäsentämiseen myös niille, joilla entuudestaan on vahvaa osaamista kestävyysteemoista ja niiden opettamisesta.

Niille, jotka eivät vielä itse ole syventyneet kestävän tulevaisuuden näkökulmiin opettajan roolissa, osaamismerkistö on tarjonnut mahdollisuuden jäsentää kokonaisuutta osina ja polkujen kautta syventyä teemaan pienin askelin. Osaamisen hankkiminen ja osaamismerkkien hakeminen itsenäisesti missä järjestyksessä tahansa ja mistä osaamismerkistä tahansa on ollut myös koko ajan mahdollista Moodle-alustalle rakennetun aineiston tuella.

Suullisen palautteen perusteella osallistujat kokivat työpajat hyödyllisiksi ja osaamismerkit innostaviksi

Osallistujat ovat oppineet toinen toisiltaan ja toisten tutkintoalojen näkökulmista, mikä on auttanut jäsentämän omaa ajattelua.

Vaikka EduSTA -hankkeen osaamismerkkikonstellaatio on laadittu opettajille, on sen huomattu tarjoavan mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja osoittaminen on myös muuta kuin opetustyötä tekevillä. Voitaisiin todeta, että kyseessä on ollut TAMK-tasoinen yhteisöllisen osaamisen kehittämisen prosessi kestävyysosaamisesta.

Liity sinäkin kestävän tulevaisuuden mahdollistajiin, hanki ja osoita osaamistasi!

Vieraile Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) -hankkeen verkkosivuilla. Ota hanke seurantaan myös LinkedInissä  ja osallistu keskusteluun!

 

Kirjoittajat Hanne Mäki-Hakola, Nina Eskola-Salin ja Jenni Majuri
Kuva: Ester Tajrychová

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi