Avainsana: osaamismerkit

Osaamismerkein ohjautuva osaamisen kehittäminen etenee 

Pedagogiseen kehittämisosaamiseen kuuluva osaamismerkein ohjautuva osaamisen kehittäminen etenee TAMKissa mallikkaasti ja kumppanikorkeakouluja kiinnostaen. Osaamismerkkejä on myönnetty lokakuun alkuun mennessä yhteensä 185 kpl. Ne ovat jakautuneet osaamisyksiköiden välille vaihtelevasti: jossain yksikössä osaamista on osoitettu yhdeksän, jossain 109 merkin kautta. Suosituin osaamismerkki on tähän mennessä ollut Saavutettava opetus ja oppiminen (124 myönnettyä merkkiä).   

Työelämän kehittämisasiantuntijuus osana pedagogisen osaamisen kehittymistä TAMKissa

Opetus- ja ohjaushenkilöstön korkeakoulupedagogista osaamista vahvistetaan TAMKissa monella rintamalla strategian mukaisesti. Osaamisen vahvistamisen tueksi on vuonna 2022 julkistettu pedagogiset periaatteet, joita ovat oppimislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallistavuus, työelämän kehittämisasiantuntijuus ja kestävä tulevaisuus. Periaatteet suuntaavat tutkinto-ohjelmien, muiden koulutusten, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen pedagogisia ratkaisuja. Tässä blogitekstissä keskitymme työelämän kehittämisasiantuntijuuden periaatteeseen.

Yhteisöllisyys ja osallistavuus osana pedagogisen osaamisen kehittymistä TAMKissa

Opetus- ja ohjaushenkilöstön korkeakoulupedagogista osaamista vahvistetaan TAMKissa. Osaamisen vahvistamisen tueksi on viime vuonna julkistettu pedagogiset periaatteet. Näitä ovat oppimislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallistavuus, työelämän kehittämisasiantuntijuus ja kestävä tulevaisuus. Periaatteet suuntaavat tutkinto-ohjelmien, muiden koulutusten, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen pedagogisia ratkaisuja. Keskitymme tässä blogitekstissä yhteisöllisyyden ja osallistavuuden periaatteeseen.

Saavutettavuuden muistilista uudelle opintojaksolle

Saavutettavuudella ammattikorkeakouluopetuksessa tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että itse opetus ja myös sen yhteydessä tarvittavat materiaalit ovat mahdollisimman monelle eri oppijalle sopivia. Tehtävänantojen ja rakenteen selkeydestä tai videoiden tekstityksistä ei ole kenellekään oppijalle haittaa, mutta niiden huomioiminen voi olla osalle oppijoista ensiarvoisen tärkeätä – jopa opintojen etenemisen kannalta ratkaisevaa.

Oppimislähtöisyys osana pedagogisen osaamisen kehittymistä TAMKissa

Korkeakoulupedagogista osaamista vahvistetaan TAMKissa parhaillaan monin eri tavoin. Tätä kehittämistä vahvistavat viime vuonna julkistetut pedagogiset periaatteet, joita ovat oppimislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallistavuus, työelämän kehittämisasiantuntijuus ja kestävä tulevaisuus. Periaatteet suuntaavat tutkinto-ohjelmien, muiden koulutusten, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen pedagogisia ratkaisuja.

Osaamismerkillä osoitettua syväoppimisen suunnitteluosaamista

Aika haastaa meidät suunnittelemaan oppimisprosesseja entistä pedagogisemmista lähtökohdista. Koulutuksen uudistusten ja pandemian myötä opetuksen, oppimisen ja ohjauksen toimintaympäristöt ovat laajentuneet huomattavasti. Tämä vaatii opettajalta käytännön tekoina ymmärrystä oppimisesta ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista (Ruhalahti, Brauer & Korhonen, 2021).

TAMK vahvistaa pedagogisen osaamisen askelmerkkejä

Elämme TAMKissa monenlaisten muutosten aikaa. Uudistettu strategia painottaa entistä vahvemmin kansainvälisyyttä, työelämäyhteyttä ja sitä, että koulutuksemme ovat tulevaisuuteen suuntautuneita sekä osaamistavoitteiltaan että pedagogisilta ratkaisuiltaan, alojen välisiä yhdyspintoja ylittäviä ja monenlaisten opiskelijoiden ja oppijoiden oppimista tukevia.