Uuden edessä

Puita metsässä, valo kajastuu puiden takaa.

Uuden edessä, niin kuin laulussa lauletaan. Tässä laulussa oli kyse koronasta, mutta omalta osaltani myös muutoksista työnkuvassani. Reflektoin näissä muutoksissa kokemiani oppeja & koppeja peilaten niitä itseohjautuvuusteoriaan, jonka mukaan ihmisen psykologisia perustarpeita ovat autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys (Deci & Ryan 2000).

Autonomia. Liike on tärkeää, suunta tarkentuu.

Vuoden 2020 alusta olen saanut kunnian olla mukana TAMK Circular & Bioeconomy Actions (CBA) -tutkimusryhmässä. Olemme saaneet paljon aikaiseksi käyttämällä ennakkoluulottomia metodeita hankeideointiin ja hankkeista kiinnostuneiden törmäyttämiseen. Erityisen merkittävänä pidän sitä, että tiimimme toimii yli yksikkörajojen, tavallaan ei-kenenkään-maalla tai ei-kenenkään-pussiin. Vaikka raportoimme tuloksista johdolle, itse tekemisen ja tuloksiin pääsemisen keinot tiimi päättää itse.

Kyvykkyys. Kerää ympärillesi huipputiimi.

Olen saanut toimia syksystä 2018 Kestävän Matkailun Hub -hankkeessa TAMKin projektipäällikkönä. Hankkeen tuloksena on saatu aikaan Kestävyyden tiekartta Särkänniemen alueelle. TAMK on hankkeessa ollut ideoimassa alueelle kaavaillun ravintolakadun Food Market 2.0 -liiketoimintamallia. Tuloksiin pääsyn avaimena on ollut kyvykäs hanketiimi, kiitos kuuluu myös hienoille opiskelijoillemme, joiden panos hankkeessa on ollut merkittävä. Hanketyössä onnistuminen on tuonut referenssejä, joiden avulla pääsemme starttaamaan vuoden 2021 alusta FUSILLIa, ensimmäistä Horizon-hanketta TAMKin historiassa!

Yhteisöllisyys. Uuden yrittäjyyden esikuvat.

Aloitin vuoden 2019 alussa valmentajana TAMKin Proakatemiassa. Pitkä ura pääkampuksella vaihtui uusiin kuvioihin. Sain valmennettavakseni 21 hengen tiimiyrityksen. Uskomaton määrä on tullut oppia jo näin lyhyessä ajassa yhteisöllisyydestä ja tiimin valmentamisesta. Proakatemian toiminnassa toteutuvat mielestäni hienosti kaikki nämä kolme perustarvetta. Autonomiset tiimit – tällä hetkellä 9 kappaletta & meidän valkkutiimi – muodostavat Team of Teams –rakenteen (ks. McChrystal 2015), missä tiimit tekevät omia liiketoimintojaan, tukevat toisiaan yli tiimirajojen sekä pitävät yhdessä huolta yhteisöstä apunaan johtoryhmä, jossa on edustus jokaisesta tiimistä. Koen, että valmentajafilosofiaani – Kysyn, Kuuntelen, Kannustan & Kohtaan – toteuttamalla pystyn todella hyvin vaikuttamaan tiimiini niin, että yksilön kyvykkyys kehittyy ja tiimin osaaminen ylittää osiensa summan. Parhaassa tapauksessa jopa niin, että yksilön unelmat toteutuvat yhdessä tekemällä – saadaan kaveri loistamaan.

TAMK on monella tavalla uuden edessä vallitsevat tilanteen ja myös strategisten valintojen vuoksi. Tiimirakenteeseen siirtyminen on herättänyt runsaasti keskustelua puolin ja toisin. Kokemuksiini pohjautuen olisi nyt hyvä antaa aikaa ja mahdollisuus tiimiorganisaation kehittämiselle & kehittymiselle, koska uskon tämän olevan onnistuessaan erittäin merkittävä tekijä siinä, että kukin meistä kokee oman työnsä merkitykselliseksi.

Lähteet: McChrystal, S. 2015. Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World
Deci, E. & Ryan, R. 2000. The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior

Teksti ja kuva: Mikael Lindell, valmentaja, TAMK Proakatemia

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *