ENAS Vitality Experience 2024 – Mistä meidän elinvoimaisuutemme koostuu?

European Network of Academic Sports Services (ENAS) on verkosto, joka kokoaa yhteen eurooppalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen liikuntapalveluita järjestävät tahot. ENASin jäseninä on 120 korkeakoulua yli kahdestakymmenestä eri Euroopan maasta. Experience-tapahtumat ovat yleensä paljon pienempiä kuin vuosittainen ENAS-foorumitapahtuma, ja näihin osallistuu tyypillisesti noin 30 delegaattia. Näiden tapahtumien tarkoituksena on, että ne järjestetään ENAS-jäsenten toimesta ja tarjoavat mahdollisuuden jakaa hyviksi todettuja käytäntöjä muiden liikuntaedustajien kanssa. SportUni järjestää Tampereen korkeakouluyhteisön liikuntapalvelut ja Tampereen Ammattikorkeakoulu on myös ENASin jäsen.

SportUnilla järjestetään kattavasti monipuolisia palveluita, joiden tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tämän vuoden Experience-tapahtuman aiheena olikin ’Vitality’. Vitality käsitteenä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tästä syystä SportUnin Anna Karppinen ja Janette Savumaa lähtivät perehtymään aiheeseen tarkemmin Hollantiin, Wageningeniin, sillä käsittelevät aihetta päivittäin niin asiakaspalvelun merkeissä kuin yksilötapaamisissakin.

Hollannin mittapuulla Wageningen on pieni 41 000 asukkaan kaupunki. Kaupungissa sijaitsee Wageningen University & Research, jossa on 13,5 tuhatta opiskelijaa sekä lähes 8000 työntekijää. Yliopiston vahvoja teemoja ovat terveellinen ruoka, ympäristö ja luonto. Kolmen päivän Experience-tapahtumassa oli jälleen 30 aktiivista osallistujaa kahdeksasta eri maasta. Edustusta oli niin suurista yliopistoista kuin pienemmistäkin, mutta tavoite oli kaikilla sama: edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja kehittää omaa ammattitietämystä.

No mitä Vitality sitten on? Tätä käsittelimme todella paljon yleisellä tasolla, mutta miettien myös teeman henkilökohtaista merkitystä. Yhteenvetona se tarkoittaa ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, joka muokkautuu elämän eri vaiheissa. Luennolla korostettiin yksilön vapautta vaikuttaa näihin asioihin kuunnellen ja seuraten itseä ja omaa kehoa, kuitenkin huomioiden muut ihmiset sekä ympäristö. Vaikka suureen osaan tekijöistä voikin itse vaikuttaa, niin myös geenit määrittelevät merkittävän osan kokonaisuudesta.

Kolmen päivän aikana aiheina olivat myös uni ja stressinhallinta, sekä miten valo ja luontainen vuorokausirytmi vaikuttavat jaksamiseen. Myös uusi käsite Monkey mind tuli tutuksi. Sillä tarkoitetaan omaa mielenhallintaa ja miten aivot reagoivat eri ärsykkeisiin. Tämän lisäksi saimme kuulla ravinnon ja elämäntapojen merkityksestä syöpään, sen mahdolliseen kehitykseen sekä hoitoon. Tässä korostettiin myös sitä, kuinka tärkeää on saada tarvittavat vitamiinit suoraa ruoasta eikä luotettaisi liikaa keinotekoisesti tuotettuihin lisäravinteisiin. Viimeisenä aiheena käsiteltiin ihmisen kykyä käsitellä haastavia, jännittäviä ja uusia tilanteita sekä käyttää niitä voimavarana itsensä kehittämisessä. Luennolla korostettiin virheiden ja epäonnistumisten tärkeyttä sekä kykyä hyödyntää niitä jatkuvassa oppimisessa.

Kolme päivää olivat aikataulullisesti tiiviit ja täynnä asiaa, mutta todella antoisat. Molemmat koimme saaneemme ohjelmasta todella paljon vinkkejä ja ideoita, joita voi hyödyntää mm. yksilötapaamisissa. Saamme käyttöömme kaikki luentomateriaalit, joista voimme poimia tärkeimmät ja jakaa tietoa myös muulle liikuntatiimille. Olivathan aiheet kuitenkin sellaisia, joiden kanssa kaikki meistä ovat tekemisisissä omassa arjessaan.

Wageningen oli todella kaunis ja rauhallinen kaupunki vehreine metsineen, maatiloineen ja sammakkolampineen. Kaikki kulkevat siellä pyörillä ja mekin saimme kokea palan tätä aitoa hollantilaista tapaa. Voisi jopa sanoa, että sinne olisi kiva vielä palata uudestaankin. Joten todettakoon, että oma elinvoimaisuus kasvoi ja kehittyi tällä reissulla!

Teksti ja kuva: Anna Karppinen ja Janette Savumaa

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *