Saavutettavuussuunnitelman tekeminen on lisännyt tietoisuutta saavutettavuusasioista ja tuonut toimijoita yhteen

Saavutettavassa korkeakoulussa korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat osallisuuden ja yhdenvertaisuuden meille kaikille, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltamme monenlaisille ja erilaisissa elämäntilanteissa eläville opiskelijoille ja henkilöstölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää kaikilta korkeakouluilta saavutettavuussuunnitelman laatimista yhteisöä osallistaen vuoden 2022 loppuun mennessä. Mitä toimia Tampereen ammattikorkeakoulussa on tehty saavutettavuussuunnitelmaa työstettäessä?

Marraskuussa 2021 pidettiin ensimmäinen työpaja, jossa tutustuttiin opetus- ja kulttuuriministeriön Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua -julkaisuun sekä aiemmin OHO!-hankkeessa tehtyyn saavutettavuuskriteeristöön ja peilattiin näitä TAMKin strategiaan ja toimintatapoihin.

Helmikuussa 2022 TAMK-konferenssissa oli esitys saavutettavuudesta sekä työpaja, jossa saatiin osallistujilta ajatuksia TAMKin saavutettavuudesta. Kohti saavutettavampaa TAMKia! -artikkelissa saavutettavuutta pohdittiin kestävän kehityksen näkökulmasta konferenssin teeman mukaisesti.

Keväällä 2022 saavutettavuustyötä esiteltiin esimiesfoorumissa. Noin 250 vastausta saatiin, kun henkilöstö tiimeissä tai itsenäisesti vastasi kyselyyn TAMKin saavutettavuuden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Myös opiskelijakunta Tamkossa käsiteltiin samoja teemoja.

Saavutettavuussuunnitelman kirjoittamista ovat ohjanneet ministeriön kesällä 2021 korkeakouluille asettamat 38 kehittämistavoitetta sekä helmikuussa 2022 lähettämät tarkentavat ohjeet: Saavutettavuussuunnitelmien tulee sisältää selvitys korkeakoulun saavutettavuuden tilanteesta sekä tavoitteet ja toteutettavat toimenpiteet saavutettavuuden edistämiseksi vuosina 2022–2024. Lisäksi korkeakouluja kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota opiskelijavalintoihin ja opetuksen järjestämiseen (mukaan lukien yksilölliset opiskelujärjestelyt ja esteettömyys), opinto- ja uraohjaukseen sekä kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen korkeakouluyhteisössä.

Teemaviikko kutsuu osallistumaan

TAMKin saavutettavuussuunnitelman kirjoittaminen on edennyt yhteiskirjoittaen vastuualueittain. Suunnitelma on saanut työnimekseen Kaikkien TAMK. Tällä hetkellä tehdään viimeistelyä ennen kommentointia ja lopullista hyväksyntää.

TAMK, kuten monet muutkin korkeakoulut, lähti liikkeelle saavutettavuuden nykytilan kuvaamisesta: saavutettavuus osana strategiaa ja laatujärjestelmää; viestintä ja sen rooli saavutettavuuden tukemisessa; saavutettavuus opetuksessa (opetussuunnitelmatyö, ohjaus ja tuki opiskelijoille, harjoittelu ja uraohjaus, yksilölliset opiskelujärjestelyt); saavutettavuus opiskelijavalinnoissa; saavutettavuus digitaalisissa palveluissa; fyysinen saavutettavuus (esteettömyys). Saavutettavuussuunnitelmassa esitetään nykytilan kuvauksen lisäksi tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelma linkittyy läheisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Tampereen korkeakouluyhteisössä on tehty konkreettista saavutettavuustyötä tiiviisti yhdessä, mutta kumpikin korkeakoulu, TAMK ja yliopisto, tekee oman saavutettavuussuunnitelmansa. Erityinen ilon aihe marraskuussa on korkeakouluyhteisön saavutettavuustoimijoiden ja Teaching and Learning Centren (TLC) yhdessä järjestämä saavutettavuusviikko. Teemaviikon aikana on mahdollisuus kehittää saavutettavuusosaamistaan osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Viikon aikana on myös mahdollista jutella saavutettavuusryhmäläisten kanssa saavutettavuussuunnitelmasta sekä muista teemaan liittyvistä asioista. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää saavutettavuudesta:

Teaching and Learning Centre: Saavutettavuus-sivu, Saavutettava opetus -sivu

Opiskelijan käsikirja: Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt opiskelijalle -sivu

Teksti: Erityisen tuen lehtori ja TAMKin saavutettavuusyhteyshenkilö Maiju Ketko, Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen palvelut, TAMK
Kuva: Maiju Ketko

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *