Turvallisuusharjoittelu kehittää TAMKin johtamisosaamista

TAMKissa on muutaman vuoden välein järjestetty turvallisuusjohtamisen simulaatioharjoituksia, jossa on ”näytelty” erilaisia häiriötilanteita. Viimeisin oli kesäkuun 6. päivänä pääkampuksella Catering Studion tiloissa. Tavoitteena oli testata johtoryhmän valmiuksia ja sietokykyä poikkeustilanteiden johtamisessa. Harjoituksen ajankohta oli meillä etukäteen tiedossa, mutta sisällöstä tiesivät vain valmisteluryhmän jäsenet. Me osallistujat tulimme paikalle kylmiltään.

Kahden tunnin aikana eläydyimme tietosuojaan ja kampusten turvallisuuteen. Päällekkäiset tilanteet etenivät kiihtyvällä tahdilla, tasapainoilimme eri tahoilta tulevan tiedon ja toimenpiteiden keskellä. Kaikki, jotka ovat olleet mukana erilaisissa simulaatioissa tietävät, että tilanteet voivat kehittyä varsin sekaviksi. TAMKin osallistujat pitivät kuitenkin pään kylmänä ja selvisivät harjoituksesta palautteen mukaan hyvin. Simulaatioharjoitus oli hyödyllisyyden lisäksi myös kiva ja jännittävä tapa oppia!

Ensimmäistä kertaa mukana olleena minulle jäi mieleen kolme keskeistä asiaa. Jo harjoituksen aikana huomasin, että ne johtoryhmän jäsenet, jotka olivat olleet mukana aikaisemmissa harjoituksissa, olivat paljon paremmin selvillä, miten yllättävässä tilanteessa kannattaa toimia. Toinen huomioni oli, että poikkeustilanteissa viestintä ja kampusten tukitoiminnot ovat erittäin tärkeitä. Sekä TAMKin sisällä että ulkopuolella olevat opiskelijat, henkilöstö ja muu yleisö haluavat tietoa, mitä tapahtuu ja mitä ollaan tekemässä. Kolmas huomioni kiinnittyi valmiuteemme tehdä yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Oma rooli tilanteessa on hyvä ymmärtää ja hoitaa se tontti hyvin.

Aionkin siis lukea huolella päivitetyt ohjeet ja osallistua aktiivisesti tuleviin harjoituksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittäin edellyttää, että kaikissa korkeakouluissa on entistä paremmat toimintasuunnitelmat ja -ohjeet erilaisten poikkeustilanteiden hoitamiseksi. Myös TAMKissa on tänä keväänä päivitetty jo olemassa olevia ohjeita ja tehty valmiussuunnitelma kansallisten ohjeiden mukaisesti ja erikoissuunnittelija Matti Pietilän fasilitoimana. Suunnitelmaa varten on mietitty, miten perustoiminta voidaan erilaisissa oloissa turvata. Ja jotta häiriö- ja poikkeustilanteissa osataan oikeasti toimia, on tärkeää, että niitä myös harjoitellaan säännöllisesti.

TAMKissa kesäkuun harjoitustilanne ja sen ”pelaaminen” oli toteutettu hyvin ammattimaisesti. Simuloinnista vastasi turvallisuusalan toimija Insta Defsec. Edustajat TAMKin eri toiminnoista, opiskelijakunnasta ja viranomaisista sekä Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta tarkkailivat harjoituksen aikana turvallisuusjohtoryhmän toimintaa. Palautteessa kiiteltiin, että johtoryhmä ja varsinkin tilanteen johtokeskuksen vetäjä, vararehtori Mikko Naukkarinen toimivat varsin organisoidusti ja rauhallisesti. Totta kai löytyi myös kehittämisideoita, joita päivitetään turvallisuusohjeisiin ja toimintatapoihin. Harjoittelu tuo varmuutta ja kehittää aina osaamista eteenpäin!

Kirjoittaja Niina Jallinoja on Tampereen ammattikorkeakoulun Liiketalous ja media -osaamisyksikön johtaja ja TAMKin johtoryhmän jäsen.

Kuva: Pixabay

Kommentit

Kuullostaa tehokkaalta poikkeustilanteiden johtamisharjoitukselta. 👏👏

Jorma eloranta

3.8.2022 21:34

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *