Napakasti tuupaten opettajaksi – hoitotyön opettajaopiskelijoiden opinnollistettu opetusharjoittelu

Miia Koskela ja Marjo Tienari esittelevät erilaisia virtuaalisen ja digitaalisen opetuksen välineitä TAMKin Sote Virtual Labissa.
Miia Koskela (vas.) ja Marjo Tienari voivat jatkossakin hyödyntää opettajan työssään tulevaisuuteen tähtääviä apuvälineitä. Kuva TAMKin Sote Virtual Labista.

Hoitotyön kehittymiseen liittyvät uudet toimintamallit ja digitalisaatio tuovat muutostarpeita myös opetukseen. Sosiaali- ja terveysalan osaamisyksikössä opintojen opinnollistamista on edistetty viime vuosina. Opinnollistamisessa työssäkäynnin tuottama osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan opintopisteinä.

Marraskuussa 2021 todettiin opettajatarve perusterveydenhuollon ja hyvinvointiteknologioiden opetuksessa keväällä 2022. Virisi ajatus opinnollistaa opettajaopintoihin liittyvä harjoittelu. Sote-yksikkö tarjosi mahdollisuutta kahdelle opettajaopiskelijalle, Marjo Tienarille (TAOK) ja Miia Koskelalle (Tuni, hoitotiede), joiden osaaminen vastasi tarpeita. Käytännössä opetusta lähdettiin toteuttamaan ohjaavan opettajan työparina niin, että vastuu toteutuksista kasvoi koko ajan. Opiskelijat saivat myös vertaistukea toisiltaan ja vahvistivat opettajuuttaan muun muassa yhdessä opettaen.

Ehdotus harjoittelujakson muuttamisesta opinnollistetuksi työksi kuulosti opettajaopiskelijoista innostavalta. Opinnollistaminen näyttäytyi tapana yhdistää työelämäyhteistyö, omat opinnot ja työn tekeminen. Aikuisina arjen pyörittäjinä myös harjoittelun opinnollistamisen mahdollistamat tulot tuntuivat helpottavilta. Opettajaopiskelijana saa tehdä juuri sitä työtä, mitä varten opiskelee, saa lisää työkaluja uuteen ammattiin ja tukea opintoihin.

Työnantajan näkökulmasta opetusharjoittelun opinnollistaminen ei juurikaan poikkea tavallisesta työsuhteen solmimisesta. Opettajaopiskelijoille tehtiin tuntiopettajan työsuunnitelma keväälle 2022. Työsuunnitelmaan tulevat tunnit ja opetuskokonaisuudet suunniteltiin yhdessä opettajaopiskelijoiden, ohjaavan opettajan ja osaamispäällikön kanssa. Kevään aikana käytiin keskustelua ja arvioitiin kaikkien osapuolten kokemukset ja palautteet.  Opiskelijat ovat päässeet omien kehittämistehtäviensä kautta uudistamaan opettamiaan opintojaksoja. Kevään kokemukset ovat toimineet hyvänä perehdytyksenä opettajan työhön, joka jatkuu syksyllä. Työnantajan näkökulmasta opinnollistaen tehty harjoittelu tukee opettajan ammatillista kasvua ja lisää veto- ja pitovoimaan ammattiin.

Opettajaopiskelijoiden mukaan opinnollistettu harjoittelu antoi mahdollisuuden kasvaa opiskelijoista opettajan aluiksi.

Helppo tie se ei ollut, mutta ympärillä oli koko ajan tiimi, joka opasti eteenpäin, haastoi, vaati perusteluja päätöksille, kuuli ehdotuksia, tuki tehtyjä linjauksia, innosti ja motivoi, kannusti näyttämään osaamista ja seisoi rinnalla kollegoina.

Jaksoon liittyvät, opettajakoulutuksen asettamat raportointitehtävät ja muut kirjalliset tehtävät johdattelivat luonnikkaasti reflektointiin ja oman työn prosessointiin ja arviointiin. Jakson autenttisuus lisäsi reflektion ja arvioinnin syvyyttä ja merkityksellisyyttä. Järjestely tuki loistavasti opettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä, opettajaksi kasvamista ja jakson oppimistavoitteiden tavoittelua. Harjoittelujakso opetti uuden luomista ja vanhan kehittämistä, talon tapoja ja käytännön koukeroita. Opinnollistettu harjoittelu myös tuki verkostojen rakentamista. Vahva suositus opettajaopiskelijoilta!

Ohjaavan opettajan näkökulmasta opinnollistettu harjoittelu osoitti, että tavoitteisiin pääseminen konkretisoitui. Opiskelijat olivat erittäin vastuuntuntoisia alusta saakka, olihan kyseessä ”oman kurssin” opetus. Opiskelijat tarttuivat rohkeasti uusiin aiheisiin, perehtyivät teknologioihin ja kehittivät uusia kurssisisältöjä. Jakso toimi innostavana perehdytysvaiheena opettajan työhön; molemmat opiskelijat jatkavat syksyllä päätoimisina tuntiopettajina.

Kirjoittajat:
Marjo Tienari, tuntiopettaja, TAMK, Sh YAMK hyvinvointiteknologia, ammatillinen opettaja
Miia Koskela, tuntiopettaja, TAMK, TtM-opiskelija, sairaanhoitaja AMK
Taru Manner, lehtori, Sosiaali- ja terveysalan osaamisyksikkö, TAMK
Helena Vesaluoma, osaamispäällikkö, Sosiaali- ja terveysalan osaamisyksikkö, TAMK

Kuva: Timo Niemi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi