Ensihoidon teknologian kehittämistä yli meren

Ensihoitaja-opiskelija Liina Karhunen, Andy Mawson ja ensihoitajaopiskelija Ilkka Jokela

Ensihoitajan tulee hallita useita teknologisia työkaluja arvioidessaan potilaan vointia ja hoitaessaan potilasta. Mutta mitä jos lähtökohtaisesti, potilas sijaitsee kalliosyvänteessä, louhikkoisessa maastossa, kulkuvälien ulkopuolella tai vuoristoisen maaston hurjimmalla huipulla? Potilas tulisi saavuttaa nopeasti, helikopterin tulo kestää ja maayksikkö ei maasto-olosuhteiden vuoksi pysty saavuttamaan potilasta elintärkeiden ensitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Ensihoitajaopiskelijat Liina Karhunen ja Ilkka Jokela selvittivät opinnäytetyönään uusimman teknologian hyödyntämisestä ensihoitopotilaan tilannekuvan selvittämisessä.

Pelastuksella ja poliisilla on jo käytössä miehittämättömiä moniroottorisia lennokkeja eli drooneja, jotka tuottavat videoyhteyden avulla arvokasta tilannetietoa laajemmasta kuvakulmasta kuin mitä maassa oleva ihminen voi havaita. Ensihoidossa droonien käyttö on ollut vielä vähäistä.

Tämänkaltaisen teknologian käyttö tuottaisi tärkeää tietoa ensihoitopotilaan sijainnista ja voinnista sellaisissa paikoissa, joihin ensihoitaja ei fyysisesti pääse tai perille pääsyyn kuluisi aikaa. Teknologia voisi nopeuttaa merkittävästi potilaiden löytämistä suuronnettomuudessa, parantaa tilannekuvaa, avustaa potilaslajittelun eli triagen tekemisessä sekä helpottaa kommunikointia tapahtumapaikalla eri toimijoiden välillä. Heräsi useita kysymyksiä ja teknologian toteutuksessa ilmeni useita haasteita. Akkukäyttöisen dronen lentoaika on tällä hetkellä maksimissaan vajaan tunnin ja Suomen haastavat sääolosuhteet vaikuttavat lennätettävyyteen.

Lentäviä ensihoitajia työssään.

Andy Mawson: the man behind the jet suit paramedic concept

Lentävät ensihoitajat

Olimme nähneet oppitunneilla videokuvaa ns. lentävästä ensihoitajasta. Videolla ensihoitaja käytti erikoispukua, jonka avulla hän pystyi siirtymään niin vuolaan joen yli kuin louhikkoisessa maastossa vuorenrinteitä ylöspäin ilmavirran avulla. Videoissa esiintyi Great North Lentopelastuksen operaatiojohtaja ja ensihoitaja Andy Mawson. Otimme häneen yhteyttä ja sovimme yhteistapaamisen Suurenglannin pohjoisen lentopelastuksen keskukseen.

Tapaaminen Andy Mawsonin kanssa ylitti odotuksemme. Se mitä hän kertoi uusista, jo testissä olevista keksinnöistä, oli erittäin mielenkiintoista ja konkretisoi uskoamme siihen, että tämän kaltaisen teknologian käyttö on ensihoidossa täysin realistista. Hän kertoi miten the Jet Suit paramedic -hanketta on viety eteenpäin ja kuinka mm. ranskalaisten kanssa on rakenteilla uusia ratkaisuja, joita ollaan kohta valmiita pilotoimaan ensihoitopotilaan siirtämisessä miehittämättömällä yksiköllä.

Teknologia on kehittynyt valtavasti viimeisen 20 vuoden aikana. Aikoinaan myös sähköinen kirjaaminen on aiheuttanut skeptisyyttä, mutta nykyisin se alkaa olemaan jo yleisesti ensihoidon käytössä. Uutta teknologiaa täytyy muokata ensihoidon tarpeita varten, jonka lisäksi henkilöstön tulee saada siihen riittävä koulutus. Resurssit tulee huomioida niin, että teknologia todella hyödyttää työtehtävillä, etteivät kustannukset muodostu käytännöntoteutuksen esteeksi.

Tapaamisen jälkeen pidimme oppitunnin ensihoitajaopiskelijoille Edge Hillin yliopistolla, jossa osallistuimme useisiin yhteistunteihin aiheina mm. harjoittelujaksojen reflektointi, ja resilienssi voimavarana. Simulaatiokeskuksella Manchesterissa vaihdoimme kokemuksia englantilaisten ja suomalaisten ensihoitajien kompetensseista ja ensihoidon toimintamahdollisuuksista. Keväälle 2023 suunnittelemme yhteisiä konferenssipäiviä.

Tiivis yhteistyö jatkuu

Vierailun aikana nousi esiin myös se, että Iso-Britannian ensihoidossa painitaan samojen haasteiden kanssa kuin Suomessa. Tiiviimpi yhteistyö maiden välillä edistää sitä, että haasteisiin voidaan pohtia yhdessä ratkaisuja. Yhteistyötä tullaan jatkamaan opiskelijoiden opinnäytetöiden, yhteisten oppikurssien rakentamisen ja kehitysprojektina Great North Air Ambulance -palvelun kanssa mm. rakenteilla olevan ensihoidon opiskelijoiden intensiivisen traumakurssin kanssa.

Tulevaisuudessa teknologia tarjoaa loistavia yhteistyömahdollisuuksia sekä opiskelijoille, opettajille ja kentän ammattilaisille. Teknologian haltuunotto ensihoitopotilaan ja ensihoitajien toimintamahdollisuuksien parantamiseksi on tulevaisuuden tavoitteena.

Teksti: Lehtori Tuija Rasku, Sosiaali- ja terveysala, TAMK
Kuvat: Tuija Rasku

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi