OHJUS-hanke – Ohjauksella uutta suuntaa

Keväällä 2021 kolme korkeakoulua ja Tampereen seudun ammattiopisto TREDU käynnistivät OHJUS-hankkeen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Sittemmin saimme huomata, että monestakaan syystä alun perin niin hyvältä tuntunut nimi olisi tuskin voinut olla huonommin valittu. Vaan tällä mennään.

Hankkeessa on mukana kaikkiaan neljä oppilaitosta: TAMK, Tampereen yliopisto, TREDU ja TurkuAMK.

Henki osoittautui heti hankkeen alussa erinomaiseksi, ja siinä on ollut suuri ilo olla mukana. Kaikkien oppilaitosten edustajilla on tuntunut olevan paljon annettavaa hankkeelle. Positiivisella hengellä ja tekemisen meiningillä saa niin paljon aikaan.

Heti kohta hankkeeseen mukaan tultuani tein henkilöiden keskuudessa kartoituksen, missä määrin kukin kokee olevansa top-down- tai bottom-up-ihminen. Top-down-ihminen suunnittelee ensin kokonaisuuden hyvin ja ryhtyy sitten toteuttamaan. Bottom-up-ihminen puolestaan ryhtyy ensiksi kokeilemaan ja toteuttamaan osasia, ja kokonaisuus lähtee kutoutumaan niistä. Välimuotoja on varmaan yhtä paljon kuin ihmisiäkin, ja jokainen meistä on jossain määrin molempia – kyse on painotuksista. Tunnistan itseni vahvasti bottom-up-ihmiseksi, ja meitä on selkeä vähemmistö. Kummasta sarjasta sinä tunnistat itsesi?

OHJUS-hankkeen tavoitteena on muodostaa ohjausmalleja ja verkkoalusta, jonka avulla voi ohjata ja valmentaa jo työelämässä olevia, alaa vaihtavia sekä lukion ja ammattikoulun opiskelijoita nykyistä helpommin korkeakouluopintoihin sekä korkeakoulussa jo opiskelevia saamaan jo opintojen aikana työelämästä kiinni. Minäpystyvyyden kokemusta ja jatkuvaa oppimista halutaan vahvistaa ja potentiaalia väestöstä saada esiin. Kuten tunnettua, Suomen tahtotilana on koulutustason nostaminen. ”Puu ja pää ne Suomen elättää”.

Rakentumassa oleva verkko-ohjausalusta on jo edennyt vaiheeseen, jossa sitä testataan eri käyttäjäryhmillä keräten käyttäjäkokemuksia ja -näkemyksiä sen käytettävyydestä ja kyvystä palvella kohderyhmiä. Niin intuitiivisia kuin pitkäkestoisemman käytön kokemuksia haetaan. Alustalle tulee monipuolista tietoa korkeakouluopiskelusta, opintojen rahoittamisesta ja minäpystyvyyden vahvistamisesta sekä podcasteja keskeisistä teemoista, kuten liikunnasta, minäpystyvyydestä tai opiskelusta työssä oppien. Alustan kehitys on ollut intensiivistä ja rivakkaa koko hankkeen ajan.

Podcastit ovatkin vieneet sydämeni: haastatellaan asiantuntijaa, joka voi olla vaikkapa ansioitunut tutkija, kouluttaja tai kokemusasiantuntija. Yhdessä tallenteessa olen itse haastattelijana, ja yllätyin positiivisesti haastattelun annista. Juuri nyt ei ole näköpiirissä lisää sellaisia itseltäni, mutta mistäpä sitä tietää. Mieleeni tulee, että niin podcasteja kuin kokemusasiantuntijuutta ei meillä nykyisellään hyödynnetä riittävästi.

OHJUS-hanke jatkuu ensi vuoden elokuun loppuun. Ohjausalustaa on pilotoitu syksyn ajan. Ensi keväänä se otetaan käyttöön, ja lanseeraus- ja markkinointitoimet odottavat jo toteuttamistaan.  Ohjausalusta tarjoaa konkreettisia asioita ja positiivista käyttäjäkokemusta. Upea mahdollisuus monelle edessä: opiskella korkeakoulussa tavalla, joka on ollut toisella asteella käytössä jo vuosikymmeniä. Tämä vielä lain tuntemaksi ja tunnustamaksi osaksi korkeakoulujärjestelmäämme – siinäpä hyvä päämäärä lähivuosille.

Hankkeen nettisivut: https://projects.tuni.fi/ohjus/

Teksti: Lehtori Harri Saarinen, Teollisuusteknologia, TAMK
Kuva: pxhere.com

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi