“Preparing for the future”– TAMK ja suomalainen ammattikorkeakoulu esittäytyivät Genevessä

"Humanitarian networks and partnerships weeks" on vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa YK:n jäsenvaltiot, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen, kansalaisjärjestöt, tiede- ja koulutusmaailman sekä yksityisen sektorin edustajat keskustelemaan keskeisistä humanitaarisista kysymyksistä. Tapahtumassa etsitään ratkaisuja verkostoitumalla, vaihtamalla kokemuksia sekä esittelemällä uusia ideoita ja toimintatapoja. Tänä vuonna ulko- ja sisäministeriön johtamaan Suomen delegaatioon kutsuttiin myös ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluja, Tampereen ammattikorkeakoulu yhtenä näistä.

Minulla oli suuri kunnia edustaa TAMKia Genevessä toukokuussa. Mukana olevien ammattikorkeakoulujen (Savonia, Laurea, Xamk, Karelia ja TAMK) yhteinen viesti työstettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti: miten voimme vastata ja vastaamme näihin haasteisiin? Sain erinomaista perehdytystä TAMKin kestävän kehityksen ja TKI-asiantuntijoilta, Eeva-Liisa Viskarilta, Eija Syrjämäeltä sekä Eveliina Asikaiselta, suuri kiitos heille. Oli avartavaa oppia, kuinka monella tapaa kestävä kehitys näkyy niin arkipäivän kierrätyksenä, TKI-projekteina kuin tulevissa opetussuunnitelmissa.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteiden maailman muuttamiseksi ammattikorkeakouluilla ja TAMKilla on hieno mahdollisuus edistää eri TKI-projektien ja koulutuksen avulla ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, tarjota avointa, laadukasta ja tasa-arvoista koulutusta sekä elinikäisiä oppimismahdollisuuksia kaikille, tuoda laadukasta ja uudenaikaista energiaa kaikkien ulottuville sekä edistää vastuullista kuluttamista kehittämällä kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulut tuottavat erityisesti käytännönläheisiä ratkaisuja työelämälähtöisesti.

Mukana olleiden ammattikorkeakoulujen sekä Pelastusopiston yhteinen viesti

Kolmen päivän aikana esittelimme ammattikorkeakoulujemme toimintaa yhteisellä Suomen delegaation osastollamme sekä pidimme yhden seminaariesityksen, jossa kukin ammattikorkeakoulu tarkensi ratkaisujaan globaaleihin haasteisiin. Keskustelu oli vilkasta ja toivottavasti tämän ensimmäisen avauksen jälkeen osallistujilla ja osastollamme vierailleilla oli hyvä kuva siitä, millaista yhteistyötä TAMK ja suomalainen ammattikorkeakoulu voisi tarjota: esimerkiksi jatkuvan oppimisen palveluja sekä näyttöön perustuvia käytännönläheisiä ja moniammatillisia TKI- projekteja YK:n Agenda 2030 sekä Arenen laatiman ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman mukaisesti.

Uusia ideoita ja verkostoja

Toukokuun matkan tarkoituksena oli avata uusia ovia ja verkostoitua. Osallistuin itse keskustelutilaisuuteen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa oppimiseen ja opetukseen. Ilmastonmuutos vaikuttaa väestön ja ihmisten liikkuvuuteen ja siten mahdollisesti opetuksen keskeytymiseen ja oppimismahdollisuuksien heikkenemiseen. Toisaalta oppiminen ja opetus nähtiin suurena voimavarana: sen avulla ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa kertomalla ja erityisesti sitouttamalla opiskelijoita ilmastonmuutoksen torjuntaan erilaisten projektien ja oppimistehtävien avulla. Tärkeänä myös pidettiin ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen teemojen näkyminen opetussuunnitelmissa sekä arkipäivän opetuksessa ala-asteelta lähtien.

Oli innostavaa nähdä ja kokea, miten suurella joukolla eri toimijoita on yhteinen tahto toimia paremman tulevaisuuden puolesta. Tähän on mahdollisuus päästä yhteistyötä rakentamalla ja tekemällä. Kesäkuussa tapaamme vielä Suomen delegaation kesken, pohdimme ja arvioimme kokemusta ja suuntaamme katseen ensi vuoteen.

Teksti ja kuvat: Johanna Kangaspunta, hoitotyön opettaja, sosiaali- ja terveysala, TAMK

Kommentit

Hienoa Johanna! Ilmeisen tuloksekas matka, koska mietitte yhdessä vielä jatkotoimia.

Eeva-Liisa Viskari

14.6.2022 10:50

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi