Teklulaiset TAMKissa

Kuvia vierailun ajalta eri paikoista.

Teknillisen lukion opiskelijat vierailivat keväällä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Vierailun tarkoitus oli antaa autenttinen kuva opinnoista ja lisätä tekniikan alan houkuttelevuutta.

Huhtikuisena tiistaina Teiskontien aulassa odotti 25 nuorta, jotka olivat tulossa viikoksi tutustumaan TAMKiin ja tekniikan alalla opiskeluun. Toisen asteen korkeakouluyhteistyöstä vastaava Ari-Pekka Anttila toivotti lukiolaiset tervetulleiksi. He maistoivat tervetuliaismaljana terveellistä juuresshottia ennen TAMKin kampuskierrosta, sillä Catering Studion Pop up -viikko sattui osumaan samaan ajankohtaan.

Kierroksen jälkeen lukiolaiset tutkivat rakennustekniikan opetustiloissa, kuinka heikkoa betoni voi olla, jos sen annetaan kovettua pakkasessa. Lukiolaiset osallistuivat myös kilpailuun, jossa piti arvioida puupalkin kuormakestävyyttä. Lähimmäksi oikeaa tulosta arvannut oppilas palkittiin monitoimityökalulla. Rakennustekniikan osuudessa lukiolaiset tutustuivat myös laserkeilaukseen ja dronen käyttöön kuvantamisessa. ArchiCAD-ohjelmiston perustyökalujakin päästiin käyttämään rakentamisen mallinnuksessa.

Vierailu jatkui tutustumalla sekä sähkö- että konetekniikan automaation laboratoriotiloihin. Iltapäivällä lukiolaiset työskentelivät HUBSin muotoiluajattelun workshopissa. Päivään mahtui myös ajatuksia urasuunnittelusta ohjaajan vetämänä.

Vierailuviikon aikana tutustuttiin monipuolisesti eri tekniikan osa-alueisiin muun muassa 3D-tulostamalla, titraamalla ja tekemällä pieni vesianalyysi. Välillä toki kuunneltiin luentojakin ja työskenneltiin ryhmissä.

Lukiolaiset aloittivat myös Mittaamisen ja raportoinnin perusteet (3 op) -opintojakson suorittamisen. Kyseinen kurssi kuuluu lähes kaikkiin insinööritutkintojen perusopintoihin, ja lukiolaiset pystyvät halutessaan sisällyttämään kurssin suorituksen tuleviin korkeakouluopintoihinsa. Kyseisellä opintojaksolla tehdään fysikaalinen mittaus STEM-centerissä, jonka jälkeen lasketaan tuloksia ja virhearvioita. Lopuksi viestinnän osuudessa koostetaan tehdystä työstä raportti lähdeviittauksineen TAMKin raportointiohjeen mukaan.

Lukiolaiset vierailivat myös Kaupin alueen lähimetsässä. Siellä he mittasivat pienryhmissä puiden pituuksia, rinnankorkeuden läpimittoja ja arvioivat puiden tilavuuksia. Siirtyminen TAMKin tilojen ulkopuolelle oli hieno esimerkki siitä, miten luonnonvara-alan opiskelijat hyödyntävät vuodenaikojen mukaan muuttuvaa oppimisympäristöä.

Halusimme antaa lukiolaisille autenttisen kuvan siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa ja erityisesti tekniikan alalla on – millaisia erilaiset oppimisympäristöt ovat ja miten meillä opiskellaan. Osallistuminen pelkästään kurkistuskursseille ja infotilaisuuksiin saattaa antaa yksipuolisen kuvan todellisuudesta.

Toisen asteen korkeakouluyhteistyön merkityksen tärkeys on kirjattu uuteen lukioiden opetussuunnitelmaan, ja se oli vahvasti esillä myös valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkoston seminaarissa toukokuun alussa. Myös tekniikan alan markkinointi nähdään hyvin tärkeänä, sillä alalla vallitsee osaajapula. Vierailuviikko toi opiskelijoille esiin tekniikan monipuoliset mahdollisuudet työskentelyalana.

Yhtenä alan haasteena on sukupuolijakauma. Suomessa on vähemmän tekniikan alalla toimivia naisia kuin missään muussa Pohjoismaassa. Muutosta tähän on tapahtumassa, mihin viittaa Teknologiateollisuuden julkaisema uutinen tämän kevään hakijoista. Iloksemme huomasimme, että lukiolaisvieraistamme reilu kolmannes oli naisia.

Haluan kiittää kaikkia vierailuviikon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneita.

Teksti ja kuvat: Anja Salo, lehtori ja opinto-ohjaaja, TAMK

Lähteet:
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lukion-opetussuunnitelman-perusteet-2019

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/luke-lukioiden-kehittamisverkosto

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi