Kurkistusten avulla kohti mielekkäitä korkeakouluopintoja

Ammattikorkeakouluopintoihin hakeutuminen sekä oman alan löytäminen on tärkeä vaihe elämässä, mutta opintojen sisältö ja vaadittavat opiskelutaidot voivat askarruttaa. Aiempi tutkinto voi olla kesken tai uranvaihto mielessä. Hakeutuminen alalle, josta ei ole selkeää mielikuvaa, voi olla vaikeaa. Osaamispoluttaja-hankkeessa (OKM) rakennettiin neljä avointa kurkistuskurssia TAMKin tarjontaan.

Koulutus suojaa työttömyyden sekä syrjään jäämisen riskiltä sitä tehokkaammin, mitä korkeampi koulutus on. Korkea-asteen opintoihin hakeutumista saattaa estää pelko opintojen vaativuudesta, omien opiskelutaitojen riittämättömyydestä tai epärealistiset odotukset opinnoilta. Lisäksi saatetaan kaivata tietoa siitä, kuinka ja kuka opintojen pariin voi hakeutua.

Kurkistuskurssit tarjoavat mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakouluopintoihin toisen asteen opintojen aikana tai kun suunnitellaan siirtymistä toiselle alalle. Kurssien tavoitteena on antaa syventävää tietoa tutkinto-ohjelmasta ja sen tarjoamista työllistymismahdollisuuksista, tarjota osallistujille kokemusta korkeakouluopinnoista ja vahvistaa korkeakouluvalmiuksia. Kurkistuskurssit voidaan sovittaessa sisällyttää jo toisen asteen opintoihin ja niistä on mahdollista hakea hyväksilukua korkeakouluopintojen alkaessa. Kurssien tavoitteena on osaltaan sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakoulutukseen.

Kurkistuskursseille joustavasti mukaan

Halusimme rakentaa opiskelijoille mielekkäitä ja innostavia kokonaisuuksia, joihin on helppo hypätä mukaan joustavasti. TAMKin kurkistuskurssit ovat kaikki verkko-opintoja ja ne toteutetaan nonstop-periaatteella. Kurkistuskurssit toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2022. Samat kurssit ovat myös syksyn 2022 tarjonnassa:

  • Minustako restonomi?
  • Minustako konetekniikan ammattilainen?
  • Opiskelutaidot
  • Uravalmennus

Kurssien laajuus on 2 opintopistettä. Kursseista kaksi ensimmäistä on suunnattu erityisesti näiden alojen opintoja suunnitteleville ja alalle hakeutuville. Sisältöinä on alaan perehdyttäviä tehtäviä, alumnien uratarinoita sekä tutustumista alan keskeisiin ilmiöihin ja käsitteisiin.

Opiskelutaidot ja Uravalmennus -kurssit on suunnattu korkeakouluopintoja suunnitteleville niin, että ne tukevat korkeakouluvalmiuksien kehittämistä, tulevan urapolun hahmottamista sekä omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytämistä. Kurssit ovat avoinna myös jo korkeakoulussa opiskeleville.

Podcastit kiinnostivat

Keväällä 2022 kursseille osallistuneet kokivat kaikki kurkistuskurssit hyödyllisiksi ja omia uratavoitteita tukeviksi. Nonstop-periaatteella toteutettavat kurssit mahdollistivat opiskelun omaan tahtiin ja esimerkiksi podcasteja aineistomuotona kehuttiin. Kurssit sopivat erilaisissa elämäntilanteissa oleville ja sisältö soveltuu niin toisen asteen opiskelijoille, koulutusalavalintaa pohtiville kuin jo korkeakoulussa opiskeleville (uravalmennus ja opiskelutaidot). Kurkistuskursseilta saa käsityksen kohteena olevasta tutkintoalasta ja sen työllistymisnäkymistä (restonomi ja konetekniikka) sekä opiskelutavoista.

Koska kurssit ovat itsenäisen aikataulun mukaan tehtäviä, on toteutusratkaisuun hyvä sisällyttää aktivoivia toimintoja, esimerkiksi kerran kuussa pidettäviä, etukäteen teemoitettuja, vapaamuotoisia tapaamismahdollisuuksia. Kurkistuskurssit ovat konkreettinen keino lisätä korkeakoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen välistä yhteistyötä sekä edistää yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia ja korkeakouluvalmiuksia.

Hankkeen verkkosivut: https://projects.tuni.fi/osaamispoluttaja/esittely/

Teksti: Maija Joensuu, opinto-ohjaaja, Liiketalous ja media ja Laura Sairanen, projektiasiantuntija, Oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut, TAMK

Kuva: Essi Kannelkoski

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi