Media-alan opettajuus opinnäytetyössä – ohjaaja ”tutkimuskohteena”

Mediatuotannon lehtori Carolina Pajulan (vas.) ja opinnäytetyötään tekevän Sohvi Nykäsen yhteistyö sujui hyvin myös Teamsin välityksellä.

Opinnäytetyön ohjaaja pääsee ohjaustyössään oppimaan laajasti moninaisista teemoista. Tällä kertaa opiskelija tutki ohjaajan työtä. Opinnäytetyöntekijä Sohvi Nykänen ja ohjaaja, mediatuotannon lehtori Carolina Pajula kertovat prosessin herättämistä havainnoista.

Sohvi: Opiskellessani neljä vuotta TAMKissa media-alan tutkinto-ohjelmassa, pääsin seuraamaan päivittäin läheltä opettajien työtä. En kuitenkaan täysin tiennyt, mitä kaikkea opettajuus ammattikorkeakoulussa ja media-alan tutkinto-ohjelmassa pitää sisällään. Päätin lähteä tekemään opintojeni viimeistä projektia, opinnäytetyötä, media-alan opettajista. Olin ollut jo pitkään kiinnostunut pedagogiikasta, joten janosin kasvattaa tietämystäni media-alan opettajuudesta. Opinnäytetyön tekemistä aloittaessani huomasin myös nopeasti, että aiheesta löytyi vain niukasti tietoa. Tutkimukselle oli tarvetta.

Carolina: Miten opinnäytetyön avulla voi tukea urasuunnitelmaa? Opiskelija pohti vuosittaisissa ohjauskeskusteluissa jo heti opintojen alkuvaiheessa opettajan työtä yhtenä uravaihtoehtona. Mietimme neljännen vuoden syksyn ohjaustapaamisessa aihetta opinnäytetyölle ja päädyimme mielenkiintoiseen ratkaisuun, jossa opiskelija tutkii opinnäytetyön ohjaajan eli media-alan opettajan työtä.

Sohvi: Opinnäytetyön tekeminen tutkivalla otteella oli antoisaa. Oli mielenkiintoisena oppia ymmärtämään opettajien työn arkea. Oivalsin, etten todellisuudessa ollut tiennyt, kuinka monipuolisesta ammatista opettajuudessa on kyse. En ollut ymmärtänyt, että opettaja on paljon muutakin kuin perinteisen opetuksen järjestäjiä. Opettajien työnkuva ammattikorkeakoulussa on hyvin moninainen ja se rakentuu erilaisista osista, kuten opetuksesta, hanketyöskentelystä ja maksullisesta palvelutoiminnasta. AMK-opettajat eivät ole pelkästään oman substanssinsa virtuooseja ja pedagogisia taitajia. Media-alan opettajien pitää näiden asioiden lisäksi hallita mm. alati kehittyviä teknisiä taitoja, erilaisten opiskelijoiden yksilöllistä ohjaamista, AMK:ssa tapahtuvaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta erilaisten tahojen kanssa, oman motivaation ylläpitämistä sekä työn rajaamisen säätelyä. Viimeiset vuodet koronan kanssa osoittivat, että AMK-opettajien pitäisi pystyä myös sopeutumaan väistämättömiin muutoksiin ja vastata muutosten tuomiin haasteisiin.

Carolina: Opinnäytetyön ohjaajana oli kiinnostavaa kuulla, miltä oma työ näyttää opiskelijan silmin, käydä antoisia keskusteluja opettajuudesta sekä oppia, miten kollegat työtään jäsentävät. Itse koen, että opettajan työ vaatii todella monenlaista osaamista, työ on joka päivä erilaista. Viimeisinä, poikkeuksellisia järjestelyitä vaatineina vuosina ovat erityisesti painottuneet projektinhallintataidot, innostavan etäopetuksen järjestämiseen liittyvän osaamisen kehittäminen, itsensä johtaminen, oman ajankäytön hallinta sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen.

Sohvi: Mitä enemmän media-alan AMK-opettajiin perehdyin niin erilaisten kirjallisten lähteiden kuin mielenkiintoisten teemahaastatteluiden kautta, sitä enemmän arvostan ammattikorkeakouluopettajia ja heidän tekemäänsä työtä. Työ AMK-opettajana on ajoittain vaativaa ja haastavaa erilaisten työtehtävien ja lisääntyneiden vaatimusten myötä. Käsitin, että opettajat AMK:ssa tekevät merkittävää työtä luoden osaavia ammattilaisia kentälle, kehittäen samalla opettamaansa alaa uudenlaisiin suuntiin. Media-alan kuten myös muiden AMK:ssa opetettavien alojen opettajien työ ansaitsee mielestäni arvostusta ja näkyvyyttä. Toivon, että tekemäni opinnäytetyö tarjosi sitä pisaran verran.

Sohvi Nykänen: Opettajaksi ammattikorkeakouluun media-alan koulutukseen – työn vaatimukset ja tulevaisuuden näkymät (https://www.theseus.fi/handle/10024/744738)

Kirjoittajat:
Sohvi Nykänen, medianomi (AMK)
Carolina Pajula, mediatuotannon lehtori, KM, AmO, työnohjaaja (STOry), motivaatiovalmentaja (RMP), TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi