Mestarikursseja Manhattanin kanssa verkon välityksellä

Kaksi näyttöä, joissa toisessa näkyy opiskelija ja toisessa opettaja lyömäsoitinten äärellä.
Henri Sakki opiskelee lyömäsoitinten mestarikurssilla, joka järjestetään videoneuvotteluna. Opettajana toimii Chris Lamb New Yorkista.

TAMK on järjestänyt musiikin mestarikursseja videoneuvotteluna Manhattan School of Musicin (MSM) kanssa vuodesta 2012. Vuosittain ohjelmassa on ollut kuusi kahden tunnin kurssia, ja yhdelle instrumentille on tarjottu kaksi koulutuskertaa. Kurssilaiset ovat olleet opiskelijoitamme, ja opettajina on vuorollaan ollut New Yorkin huippumuusikoita.

Instrumenttivalikoima on ollut kattava: klassinen laulu ja musiikkiteatterin laulu, huilu, klarinetti, fagotti, trumpetti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, lyömäsoittimet, kitara, piano, viulu, sello ja kontrabasso. Laulusta, huilusta, kitarasta ja pianosta on järjestetty jo useampia kurssituksia. Viime joulukuussa oli ensimmäistä kertaa sävellyksen mestarikurssi, kun Reiko Fueting opasti opiskelijoitamme.

Mestarikurssihistoriaa

MSM:n palkkalistoilla oli aikoinaan maestro Pinchas Zuckerman. Hän tiedusteli teknisiä mahdollisuuksia, joiden avulla hän voisi kouluttaa huippuoppilaitaan myös silloin, kun hän on esiintymismatkoillaan. Vuonna 1996 järjestettiin ensimmäiset videoneuvottelulla toteutetut kurssit Ottawan yliopiston ja New Yorkin (MSM) välillä.

Vuonna 1998 viulutaiteilija Maarit Rajamäki järjesti Sibelius-Akatemiassa videoneuvottelun avulla viisi viulutaiteilija Pinchas Zuckermanin mestarikurssia viululle ja yhden pianotaiteilija Vera Willsin mestarikurssin pianolle samanlaisella laitteistolla. Äänenlaatu oli vain jonkin verran parempi kuin puhelinneuvotteluissa, joten MSM aloitti kehitystyön Polycom-videoneuvottelulaitteistoja valmistavan yhtiön kanssa. Äänenlaatuun kiinnitettiin ensisijainen huomio, ja niinpä nyt laitteiston äänenlaatu vastaa CD-levyn laatua.

Tällainen laitteisto on ollut myös TAMKilla viitisentoista vuotta. Laitteistolla on järjestetty mestarikursseja, ja aikanaan myös musiikinopiskelijoiden opetusharjoitteluja eri puolelle Suomea. Aiemmat harjoittelut tukivat hyvin TAMKista valmistuneiden opetustaitoja pandemian alkaessa.

Vaikka käytetty laitteisto on teknisesti vanhanaikainen, on se edelleenkin hyvin käyttökelpoinen ja toimintavarma. Se päihittää helposti Zoomin ääni- ja kuvalaadun. Aiemmassa blogissa kuvattu LoLa-laitteisto takaa lyhyemmillä etäisyyksillä yhteissoiton mahdollisuuden. Sellainen ei ole Polycomilla mahdollista, sillä datapakkaaminen ja kaiunkumous vaativat aikansa. Toisaalta etäisyys New Yorkiin on joka tapauksessa liian pitkä, jotta yhteismusisointi olisi LoLa-laitteistollakaan mahdollinen.

Mestarikurssikokemukset ovat opiskelijoiden mielestä olleet hyvin positiivisia. Amerikkalaisilla mestareilla on valloittava taito kannatella ja tukea opiskelijoita omissa osuuksissaan. He osaavat puuttua rakentavasti olennaisiin kohtiin ja näin kehittää opiskelijan osaamista ja harjoittelutaitoja edelleen. Kurssisarja saa jatkoa alkaneena vuotena ainakin pasuunan ja viulun mestarikursseilla. Tervetuloa kuuntelemaan luokkaan P1-24!

Kirjoittaja ja kuva: Lehtori Matti Ruippo

Lähde: Ruippo, M. 2015. Musiikin verkko-opetus. Yhteenvetoraportti Sibelius-Akatemian aluekehityshankkeesta vuosina 2001–2003 ja sen jälkeisestä verkko-opetuksen kehittämisestä. Lisensiaatintyö. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Musiikin Tohtorikoulun kehittäjäkoulutus, Musiikkikasvatuksen osasto.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi