Opiskelijat kartoittivat Parven palvelut tarvetta vastaavaksi

Alkuvuodesta 2022 käynnistynyt Parvesta tukea ja onnistumisia -hanke on kartoittanut opiskelijatyönä opiskelijoiden tarpeita ja toiveita hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen.

Parvi-hankkeen toiminnan keskeinen tavoite on vakiinnuttaa Parvi-konseptin toiminta osaksi opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tuen palveluita. Parvi-konsepti tarjoaa tukipalveluita, vertaistukea ja erilaisia kohtaamisia livenä ja linjoilla. Parven kautta järjestetään monenlaista pienryhmätoimintaa sekä vapaa-ajan aktiviteetteja.

Sosionomiopiskelijat toteuttivat osallisuuden projektiopintoina hyvinvointikyselyn sähköisesti TAMKin opiskelijoille loka-marraskuussa 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 1203 opiskelijaa.

Yhdessä tekemistä

Hankkeen yhtenä tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen oppilaitoksessa erilaisten kohtaamisten kautta. Kyselyn tuloksena sosiaalista toimintaa ja erilaisia ryhmiä toivottiin lisää. Eniten kiinnostusta herättivät liikuntaan, mielenterveyden vahvistamiseen, yhdessä opiskeluun sekä yhdessä ajan viettämiseen liittyvä toiminta. Esiin nousi lisäksi toistuvasti toive päihteettömistä tapahtumista. Erityisen kehittämisen kohteeksi nousi toiminnan kehittäminen ja järjestäminen lukuvuoden päättymisen jälkeen kesän ajalle. Opiskelijoita kiinnostaa kaikenlainen ryhmä- ja harrastustoiminta sekä oppimisen tuki kesäkuukausille.

Palveluihin hakeutuminen

Kyselyn pohjalta on pääteltävissä, että opintojen edistämiseen ja opiskeluun ollaan valmiita hakemaan apua korkeakoululta. Apua tai tukea oppimiseen ja hyvinvointiin haettaisiin mieluiten opiskelukavereilta tai terveydenhuollosta, kolmanneksi eniten sai ääniä opinto-ohjaajalta saatava tuki. Ylivoimaisesti eniten opiskelijat toivovat saavansa apua ajanvarauksella kasvotusten, myös chat-palvelut koetaan helposti lähestyttäviksi. Selvästi mieluisin aika kysyä neuvoa, apua tai hoitaa opiskeluun liittyviä asioita oli opiskelupäivän aikana tai heti sen jälkeen. Opiskelijat eivät halunneet käyttää lounastaukoa asioidensa hoitamiseen. Opiskelijat osallistuisivat Parvi-konseptin toimintaan esimerkiksi ryhmätapaamisiin joko heti opiskelupäivän jälkeen tai illalla.

Parvi-konseptin selkiyttäminen

Kyselyn tuloksena ilmenee, että Parvi-konsepti ei ole riittävän selkeä. Parven tila TAMKin pääkampuksella on tuttu. Tila on opiskelijoiden vapaassa käytössä, silloin kun siellä ei ole ohjattua toimintaa tai päivystyksiä. Parven markkinointiin pyritään panostamaan, jotta kaikki Parvi-konseptin tuottamat palvelut ja toiminta tavoittaisivat mahdollisimman paljon opiskelijoita ja myös henkilökuntaa. Pääasiallisina viestintäkanavina käytetään intraa ja sosiaalista mediaa, lisäksi oppilaitoksen tiloja hyödynnetään markkinoinnissa.

Tarpeeseen vastaaminen

Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti suunnitellaan kesäkuukausille Parvi-konseptin yhteyshenkilön nimeämistä vastaamaan opiskelijoiden tuen ja kohtaamisen tarpeeseen. Palveluiden selkiyttämiseen voidaan hyödyntää vielä lisää opiskelijoiden osallistamista ja osaamista osana heidän opintojaan esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän suhteen. Tämän lisäksi Parven toimijoiden palvelut ja vastuualueet tulee avata konkreettisemmin opiskelijoille. Parvi-konseptin palveluita ja toimintaa kehitetään hankkeen kautta vuoden 2023 loppuun asti.

Kyselyn tekivät sosionomiopiskelijat Tuomo Paakkarinen, Milla Palomäki, Roosa Pekkanen, Oona Karvinen ja Ellestiina Mustajärvi

Kirjoittajat: Lehtori Maija Korpikoski ja opettaja Tuija Landström, Parvi-hanke, TAMK

Kuva: Dimitra Panopoulou-Huovila

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *