Miten kestävää tulevaisuutta tehdään?

Keskustelu kestävän tulevaisuuden tekemisestä käynnissä Tampere-talon Aulaklubissa. Kuvassa vasemmalta oikealle Maria Virtanen, Johanna Kirjavainen, Mia Häkkinen, Marko Mäkinen ja Carita Prokki.

Kestävä tulevaisuus puhututti Tampere-talon Aulaklubin ”Sanomisen paikassa”, jossa käytiin keskustelua kestävästä tulevaisuudesta TJANSSI-hankkeen järjestämässä paneelissa. Keskustelun kautta haettiin ratkaisuja ja suuntaviivoja sille, miten kestävään tulevaisuuteen päästäisiin. Tulevaisuutta ei pysty ennustamaan, mutta meistä jokainen voi kuitenkin ennakoida ja kehittää omaa tulevaisuusajatteluaan. Vaikka ennustaminen onkin mahdotonta, selvää on, että me kaikki osallistumme tulevaisuuden rakentamiseen.

Paneelin asiantuntijoiksi oli saatu Pirkanmaan Osuuskaupan palveluliiketoiminnan kehityspäällikkö Mia Häkkinen, Pirkanmaan liiton suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, TAMKin liiketoiminnan johtaja Carita Prokki ja Business Tampereen tulevaisuusanalyytikko Johanna Kirjavainen. TJANSSI-hankkeen projektipäällikkö Maria Virtanen Pirkanmaan liitosta juonsi keskustelun.

Kuvassa vasemmalla tilaisuuden juontaja Maria Virtanen Pirkanmaan liitosta ja oikealla tulevaisuusanalyytikko Johanna Kirjavainen Business Tampereesta.

Miksi ennakoida?

Tiivistetysti sanottuna, ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden ajattelua ja siihen valmistautumista. Täsmälliset ennustukset ovat tietysti mahdottomia, mutta sen sijaan voidaan tuottaa skenaarioita erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista. Ydinajatuksena on se, että tulevaisuus tehdään yhdessä, johon me kaikki osallistumme. Esimerkiksi huoltovarmuuden varmistaminen tarvitsee tuekseen ennakointityötä ja yritysten kilpailukykyä voidaan vahvistaa ennakoimalla uusien teknologioiden muutoksia.

Yhdessä ja yhteistyössä

Panelistien keskeinen viesti liittyi yhteistyön ja yhteisöllisyyden tärkeään rooliin, jotta tulevaisuudesta voidaan tehdä kestävä. Kaikki tarvitaan mukaan ja erityisesti lasten ja nuorten osallistaminen tuotiin esille moneen otteeseen – sillä juuri heille tulevaisuus eniten kuuluu.

Käydyn keskustelun perusteella panelistit olivat varsin yksimielisiä ennakoinnin merkityksestä kilpailukyvyn parantamisessa. Tärkeä näkökulma oli myös se, että ennakointi on jo itsessään tulevaisuuden tekemistä.

Vaikka ennakoinnin edut ovat selvät, jää ennakoinnin hyödyntäminen monessa organisaatiossa kuitenkin usein vähäiseksi. Panelistit korostivat myös ennakointirutiinien tärkeyttä, sillä parhaan hyödyn saa ottamalla ennakoinnin säännölliseksi osaksi organisaation toimintaa. Monissa organisaatioissa, erityisesti PK-yrityksissä, ennakointi jää helposti muiden päivittäisten kiireiden jalkoihin. Ennakoinnin avulla olisi kuitenkin mahdollista siirtyä ”kriisistä kriisiin” mallista tilanteeseen, jossa esim. tiukkenevien ympäristönormien perässä pysymisen sijaan, voitaisiinkin olla proaktiivisesti niiden edellä. Kyseessä ei siis ole sama asia kuin riskienhallinta, vaan proaktiivisuus ja uusien toimintamallien luominen.

Loppukannustukset

Keskustelun lopuksi jokainen panelisti haastoi mukaan valitsemansa tahon kestävän tulevaisuuden tekemiseen. Pirkanmaan Osuuskaupan Mia Häkkinen kohdisti kannustuksensa kaikille yrityksille ja toivoi, että kaikki liittyisivät mukaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Lisäksi hän muistutti, että yksilöinä me kaikki teemme tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä päivittäin niin kotona kuin työpaikoillakin.

TAMKin Carita Prokki kannusti mukaan kaikki koulujen johtajat ja päälliköt, joilla on suuri merkitys päätöstentekijöinä asioissa, jotka vaikuttavat lopulta siihen mitä opinnoista viedään työelämään.

Pirkanmaan liiton Marko Mäkinen kannusti mukaan kaikki kunnat, joilla on iso rooli kestävän tulevaisuuden tekemisessä mm. erilaisten hankintojen ja niille asetettavien kestävyyskriteerien valinnassa.

Business Tampereen Johanna Kirjavainen kannusti erityisesti pieniä- ja keskisuuria yrityksiä mukaan kestävän tulevaisuuden tekemiseen ja ennakointiin.

Paneelikeskustelun videotallenne on katsottavissa helmikuun 2023 loppuun asti täällä. Lisätietoja TJANSSIsta löydät hankkeen kotisivuilta.

Lähteet:

Sanomisen paikka ”Miten kestävää tulevaisuutta tehdään?” videotallenne. https://vimeo.com/event/2477494/111def678d (

SITRA. 2023. Ennakointi. https://www.sitra.fi/teemat/ennakointi/#mista-on-kyse (luettu 21.2.2023)

TJANSSI-hanke. 2023. Hankkeen kotisivu. https://projects.tuni.fi/tjanssi/ (luettu 21.2.2023)

Teksti:
Mika Nieminen, lehtori, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Tampereen ammattikorkeakoulu
Maria Virtanen, TJANSSI-hankkeen projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto
Johanna Kirjavainen, tulevaisuusanalyytikko, Business Tampere

Kuvat: Mika Nieminen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi