Carpe Diem: Yhteisöllisesti kohti uuden restonomikoulutuksen toteutuksia

Opetussuunnitelman (OPS) uudistuksesta oli kulunut jo useampi vuosi, ja restonomien osaamistarpeiden tarkastelu muuttuneessa toimintaympäristössä tuli ajankohtaiseksi vuonna 2021. Tampereen ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa (restonomi, AMK) opetussuunnitelmatyö käynnistyi tarvekartoituksella.

Tulevaisuuden osaamistarpeisiin perehdyttiin analysoimalla erilaisia raportteja ja selvityksiä. Avainosaamisia kartoitettiin sidosryhmien verkkokyselyllä ja osaamistarpeista keskusteltiin myös palveluliiketoiminnan neuvottelukunnan kanssa. Tulevaisuuden osaamiset ja kirkastettu TAMKin restonomi-identiteetti integroitiin osaksi OPSia.

Opetussuunnitelmasta toteutussuunnitelmaan

Opetussuunnitelman päivittämisen jälkeen piti päästä nopeasti kiinni toteutusten suunnitteluun. Tueksi tähän otettiin Gilly Salmonin (2020) yhteisölliseen kehittämisprosessiin luotu oppimisprosessin suunnittelumalli Carpe Diem (linkki avautuu pdf-tiedostomuotoon)joka sopii hyvin tiimipohjaiseen työskentelyyn. Oppijalähtöinen oppimisprosessin suunnittelu etenee vaihe vaiheelta laadukkaan oppimiskokemuksen luomiseksi. Yhteissuunnittelu teki opetuksen sekä koko tutkinto-ohjelman suunnitteluprosessit läpinäkyväksi.

Kevään 2022 aikana Carpe Diem -mallin mukaiset työvaiheet toteutettiin yhteisöllisellä verkkotyöskentelyllä Zoomissa. Vaiheistettuun etenemiseen sovellettiin Padlet-alustaa. Itse mallin hyödyntäminen perustuu yhteisöllisen kehittämiskulttuurin luomiseen.

Uudistetun restonomitoteutuksen suunnittelu eteni viiden vaiheen kautta, joissa opettajat työskentelivät oman opintojaksonsa parissa. Ensimmäiseksi laadittiin kunkin opintojakson missio.

Tavoitteena itseohjautuva omasta ja tiimin oppimisesta vastuuta ottava
opiskelija. Ymmärtää restonomin monet mahdollisuudet ja osaa rakentaa
omaa urapolkuaan. Hyvä pöhinä ryhmässä.

Toisessa vaiheessa piti kuvailla opintojakson tunnelma; mitä opiskelija kertoo oppimiskokemuksestaan ja millaisia tunteita kokonaisuus herättää.

Saan soveltaa käytäntöön oppimiani taitoja. Hei mehän onnistutaan –
me tehtiin tää!

Vision ja tunnelman määrittelyn jälkeen työskentelyyn tuotiin mukaan OPS-tasolla määritellyt osaamistavoitteet ja lähdettiin luomaan käsikirjoitusta visuaalisen suunnitelman avulla. Suunnitelmassa kuvattiin oppimisen prosessit (oppimistehtävät ja oppimisen resurssit) sekä ohjaus ja arviointi. Suunnitelmia kehitettiin edelleen vertaispalautteen avulla. Läpinäkyvyys oli välttämätöntä mahdollisten päällekkäisyyksien havaitsemiseksi. Vertaistyöskentely koettiin tiimissä erittäin tärkeäksi ja opetuksen linjakkuutta edistäväksi. Suunnitelman pohjalta edettiin toteutuksien rakentamiseen verkko-oppimisympäristöön.

Toteutuksen aika

Parhaillaan restonomikoulutuksessa viedään syksyllä 2022 käynnistynyttä uutta opetussuunnitelmaa osaksi arkea. On aika lunastaa kehittämisen lupaukset. Carpe Diem -prosessi lisäsi osaamistiimin osallisuutta ja nyt tunnemme paremmin myös kollegan opintojaksototeutukset. Oppiminen näyttäytyy opiskelijalle päin entistä linjakkaampana asiakaslähtöisenä oppimiskokemuksena. Mielestämme Carpe Diem -prosessimalli ohjaa innostavasti tiimimäiseen yhteiskehittämiseen pienelläkin resurssilla. Minkälainen on sinun opintojaksosi missio ja tunnelma?

Kirjoittajat:

Lehtorit Sanna Ruhalahti ja Sanna Luoto, jotka ovat myös restonomeja, ja joiden intohimona on opetuksen ja oppimisen kehittäminen.
Kuva: Shutterstock

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi