Käytännön vinkkejä viitosen opinnäytetyöhön

Olen ohjannut liiketalouden opinnäytetöitä 2,5 vuotta, ja sain juuri sähköpostiini kysymyksen siitä, millaisilla vinkeillä voisi saada tehtyä kiitettävän opinnäytetyön. Kokosin omia kokemuksiani ja näkemyksiäni viitosen arvoisesta työstä. Vinkkilistasta tuli sen verran laaja, että toivon siitä olevan hyötyä myös muille.

Tampereen ammattikorkeakoulussa käytössä olevat opinnäytetyön viralliset arviointikriteerit löytyvät TAMKin opiskelijan käsikirjasta ja tämä on yhden ohjaajan tulkinta niistä käytännössä.

Kaikki lähtee kommunikaatiosta

On hyvä lähteä siitä, että kertoo ohjaajalle tähtäävänsä viitoseen. Silloin ohjaaja tietää antaa palautetta riittävällä tarkkuudella ja osaa myös vaatia syvyyttä. Arviointikriteereissä puhutaan kiitettävästä opinnäytetyöprosessista termeillä ”itsenäinen opinnäytetyön tekeminen” ja ”tarkoituksenmukainen ohjaus”, ja onkin hyvä varmistaa alussa ohjaajalta, mitä nämä hänelle tarkoittavat käytännössä.

Syvenny lähteisiin ja tutki aihetta useista näkökulmista

Lähteiden käytössä vitoseen tähtäävien kannattaa keskittyä painaviin lähteisiin eli ottaa mukaan runsaasti tuoreita ammattikirjoja ja akateemisia tutkimuksia. Toki joukossa voi olla myös blogi- tai webinaarilähteitä, mutta painotus on hyvä pitää akateemisesti uskottavissa lähteissä, joista osa on myös vieraskielisiä. Lähteet pitää myös merkitä oikein.

Käsitteiden määrittelyiden suhteen kiitettävässä työssä on mielestäni hyvä tarkastella käsitettä useamman eri lähteen tai näkökulman perusteella. Teemaa tai termiä käsitellessä on yhden hyvän tai yleisesti tunnetun lähteen lisäksi haettu rinnalle yksi tai parikin muuta määritelmää vielä. Älä  siis tyydy ensimmäiseen löytyvään ”perusmääritelmään” vaan jatka kaivamista vielä syvemmälle.

Perustele valintojasi

Perustelut ovat viitosen työssä tärkeässä osassa. Toimeksiannon valintoja tehdessä ne pitää osata perustella teoreettisesti tai tehdyn tutkimuksen tuloksien valossa. Kannattaa muistaa sitoa teoriaosuutta toimeksiantoon omaan tyyliin sopivalla tavalla, ja punoa tuota punaista lankaa läpi työn, jotta saadaan aikaan huoliteltu kokonaisuus.

Tutkimuksessa on tärkeää se, että tutkimus on luotettava: kysymyksien asettelu on ollut sellainen, että niillä on saatu relevanttia tietoa, otos on määrällisessä tutkimuksessa ollut riittävän laaja ja laadulliseen tutkimukseen on löydetty aihealueen kannalta olennaisia haastateltavia, joiden myötä on saatu luotua tai yhdisteltyä uutta tietoa. On hyvä sanoittaa luotettavuutta ja tarkistaa, että tulokset täsmäävät, ne on varmasti kirjoitettu oikein (kpl tai %) ja ilmaistu tarkoituksenmukaisesti, ja oikeilla termeillä otoksen kokoon nähden. Esimerkiksi, jos kolmesta haastateltavasta kaksi on ollut jotain mieltä, on parempi sanoa että vastaajista kaksi eikä 66% vastaajista.

Luo uutta ja reflektoi opinnäytetyömatkaasi

Kiitettävä tuotos on myös innovatiivinen, luova tai omaperäinen. Tarkoituksena on luoda uutuusarvoa toimeksiantajalle tai jopa koko toimialalle. Pohdintaosassa on myös tärkeää tuoda esiin asioita, joihin ei tässä kohtaa voitu paneutua: esimerkiksi jatkokehitysideoita. Toimeksiantajan tyytyväisyys vaikuttaa myös arvosanaan: mikäli toimeksiantaja pitää työstä niin on äärimmäisen tärkeää, että se on sanoitettu toimeksiantajan palautelomakkeessa.

Lopuksi vielä tavoitteet ja niihin pääseminen on hyvä avata työssä. Tavoitteet kerrotaan ensin työn alussa esimerkiksi johdannossa ja sitten niihin palataan vielä johtopäätöksissä opparimatkaa ja niiden toteutumista reflektoiden.

 

Kirjoittaja Miina Kivelä ohjaa pääasiassa monimuoto-opiskelijoiden opinnäytetöitä Liiketalous ja media -yksikössä TAMKissa. Hän näkee opinnäytetyön tekemisen opiskelijan ja ohjaajan yhteisenä projektina.
Kuva: Unsplash

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi