Viisi minuuttia asiakkaiden välillä – stressinhallinta sosiaalialalla

Huumori on hyvä keino stressin purkamiseen. TAMKin opiskelijoita ja opettajia majoituspaikan aulassa.

Työuupumus ja työhyvinvointi ovat erityisesti sote-alalla olleet lähivuosina ajankohtaisia teemoja. Matkustimme opintoviikolle Riikaan 17.10.–21.10.2022 osana Nordplus-hanketta, jonka teemana oli stressi sosiaalialalla. Viikkoon sisältyi paljon kiinnostavaa tekemistä – järjestövierailuja, toiminnallisia työpajoja, luentoja sekä tutustumista ja ajanviettoa latvialaisten ja liettualaisten sosiaalialan opiskelijoiden kanssa.

Hengittelyä, saksityöskentelyä ja seikkailuterapiaa 

Opiskelimme Rīga Stradiņš yliopistossa. Ensimmäisenä päivänä meille luennoitiin stressin tausta- ja riskitekijöistä, sekä selviytymiskeinoista. Opimme muun muassa termin compassion fatique, (myötätuntouupumus, empatia-burnout) joka on yleistä erityisesti sosiaalialalla, kun työskennellään lähellä asiakkaan henkistä pahoinvointia tai kriisiytynyttä elämäntilannetta. 5 minutes between clients-hankkeen tausta-ajatuksena oli, että sosiaalialan työntekijä voisi saada viisi minuuttia palautumisaikaa ennen seuraavan asiakkaan kohtaamista.  

Työpajoissa kokeilimme erilaisia metodeja, joilla voi lyhyessäkin ajassa tasoittaa mielentilaansa. Opimme, että jokainen meistä voi löytää oman tapansa käsitellä ja hallita työperäistä stressiä niin työpäivän aikana, kuin vapaa-ajallakin. Body awareness eli kehotietoisuus voi auttaa palautumaan haastavasta tilanteesta, kun pysähtyy hengittämään, ja kuuntelemaan oman kehon tuntemuksia. Toisille käsitöihin tai musiikkiin uppoutuminen auttaa rauhoittumisessa. Esimerkiksi paperin silppuaminen saksilla, tai etnomusiikin kuuntelu on hyväksi koettuja keinoja stressin lievittämisessä. Viimeisessä workshopissa pääsimme osaksi kuvitteellista seikkailua, (adventure therapy) jossa meidän piti pakohuoneen omaisesti ryhmässä ratkaista annettu haaste. 

Työpajassa leikattiin saksilla elämänpuu-kuvio.

Sosiaalialan eri asiakasryhmät  

Ennen opintomatkaamme saimme ryhmittäin ennakkotehtäväksi haastatella eri asiakasryhmien (ikäihmiset, vammaiset, pakolaiset, perhe ja kriisityö, lapsi- ja nuorisotyö) sosiaalityöntekijöitä projektin aiheeseen liittyen. Itse opintopäiviemme aikana työskentelimme ryhmissä, jotka koostuivat saman asiakasryhmien opiskelijoista. Näin pystyimme jakamaan maiden eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä keskenämme. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka samanlaisten haasteiden parissa työskentelemme niin yksilö- kuin yhteisötasolla kulttuurieroista huolimatta.  

Viikkoon sisältyi myös opintokäynnit erilaisiin sosiaalityön laitoksiin eri asiakasryhmien mukaisesti. Ryhmämme vieraili kehitysvammaisille suunnatussa päiväkeskuksessa Rūpju bērnsissä, jossa saimme tutustua yksikön työtehtäviin sekä haastatella työntekijöitä heidän työhyvinvointiinsa ja koettuun stressiin liittyen. Kyseisessä laitoksessa työntekijät kuvasivat stressitason alenevan huomattavasti kokemuksen myötä, mikä tarkoitti käytännössä kärsivällisyyttä ajan tuoman tiedon suhteen. Työntekijöiden ajatus myös siitä, että työ sisältyy kokonaisuutena elämään ja kuinka itse työn tekeminen henkilökohtaisen elämän haasteiden keskellä voi toimia yhtenä ratkaisevana tekijänä, oli mielestäni armollinen jokaista työtä tekevää ihmistä kohtaan, alasta riippumatta.  

Hankkeen nettisivut: Nordplus Horizontal 5 minutes between clients

Kirjoittajat: Elina Kovanen, sosiaalialan opiskelija, ja Kaisa Nieminen, sosiaalialan opiskelija (YAMK ), TAMK
Kuvat: Kaisa Nieminen ja Elina Kovanen
 

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi