TAMK Parvi edistää opiskelijoiden hyvinvointia

Alkuvuodesta 2022 käynnistynyt Parvesta tukea ja onnistumisia -hanke jatkaa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista. Hankkeessa kehitetään opiskelijalähtöistä ohjausta ja rakennetaan erilaisia ohjauksen polkuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Parvi-hankkeen toiminnan taustalla on syksyllä 2022 päivitetty YTHS:n Opiskelukykymalli. Malli pohjautuu Kristina Kuntun 2016 julkaisemaan malliin, jonka mukaan opiskelijan voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja ohjaus sekä opiskeluympäristöstä saatu tuki vaikuttavat opiskelijan kykyyn suoriutua opinnoista.

Opetus ja ohjaus

Opiskelukykymallin mukaan opiskelijan kokemus korkeakoulusta muodostuu siitä, kuinka opetus ja ohjaus on järjestetty ja minkälaista kulttuuria opiskelijoiden kanssa yhdessä luodaan. Hankkeen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea varhaisessa vaiheessa. Opiskelijoiden elämäntilanteet ovat yhä moninaisempia ja moni opiskelija tarvitsee tukea oppimiseen ja hyvinvointiin. Asiantuntijoiden osaamista vahvistavilla koulutuksilla tai interventioilla kehitetään ohjaustoimintaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita.

Opiskelutaidot

TAMKissa pitkään jatkuneet Sparris-opiskelutaitopajat ovat tarjonneet opiskelijalle tukea eri teemoihin, kuten ajanhallintaan, kielten oppimiseen tai opinnäytetyöhön liittyen. Sparris-pajoja on lisätty ja niiden rinnalle kehitetään muita tapoja tukea opiskelutaitoja ja hyvinvointia, niin kampuksilla kuin verkossa. Parvi on toimintaympäristö, johon opiskelijat voivat tulla tekemään opintoihinsa kuuluvia projekteja. Kaikille TAMKin opiskelijoille toteutetaan avoimia hyvinvointia ja opiskelutaitoja tukevia opintojaksoja, joista saa opintopisteitä.

Omat voimavarat

Korkeakouluopiskelu on luonteeltaan itsenäistä, ja itsensä johtamisen taidot edistävät opiskelukykyä. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden itsensä johtamisen taitoja ja minäpystyvyyttä osana heidän opintojaan. Samanaikaisesti opiskelijoiden ohjausprosessia systematisoidaan ja huomioidaan osana TAMKin opetussuunnitelmien kehitystyötä.

Opiskeluympäristö

Opiskelukykymallin mukaan opiskeluympäristön psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus on keskeistä turvallisen tilan luomiseksi. Yksi hankkeen tavoitteista onkin yhteisöllisyyden vahvistaminen kohtaamisten kautta. Opiskelijoita on kohdattu syksyn aikana menemällä sinne, missä he ovat, kuten Tursajaisissa ja kampuksilla mm. hyvinvointiviikon tapahtumassa. Opiskelijoita on tavoitettu myös somessa: viikoittaisissa Jodel-päivystyksissä ja Parven Instagram-tilin kautta.

Oppilaitospastori Jussi Houttu (vas.) ja uusia opiskelijoita Tursajaisissa 7.9.2022

Hyvät vertaissuhteet edistävät hyvinvointia, merkityksellisyyden kokemusta ja opintojen jatkamista. Mallin mukaan vertaisohjauksella ja -tuutoroinnilla on keskeinen rooli opintoihin ja sosiaaliseen elämään liittyvän vertaistuen tarjoamisessa. Parvi-hankkeessa kirkastetaan ja kehitetään vertaistuen eri muotoja TAMKissa.

Toimintaa kehitetään jatkuvasti

Hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä toiminnan kehittämiseksi. Palvelumuotoilun avulla kuvataan opiskelijan palvelupolkuja, samalla kirkastaen eri toimijoiden rooleja osana verkostomaista työskentelyä. Opiskelijoita kuunnellaan ja sidosryhmiä osallistetaan mukaan opiskelijalähtöisen TAMKin luomiseen. Hankkeen tarkoituksena on vakiinnuttaa Parven toiminta pysyvästi ja kehitystyö jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Lähteet:

YTHS. 2022. Opiskelukyky. Haettu marraskuussa 2022:
www.yths.fi/palvelut/opiskeluyhteisotyo/opiskelukyky/

Kirjoittajat: Projektikoordinaattori Anniina Ahokas ja projektipäällikkö, lehtori Irmeli Nieminen, Parvi-hanke TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi