Tekoäly liiketaloudellisesta näkökulmasta kiinnostaa myös amk- ja yamk-opiskelijoita

Kuvituskuva

Tekoälystä puhutaan paljon ja odotukset sen mahdollisuuksia kohtaan ovat suuret. Aihe ei ole jäänyt huomaamatta myöskään amk- ja yamk-opiskelijoilta ja tekoäly näkyykin tätä kirjoittaessa jossakin roolissa noin 350 opinnäytetyössä, kun tietokantana käytetään Theseusta ja asiasanahakuna tekoälyä (tai artificial intelligence).

Theseuksesta löytyy tekoälyaiheisia opinnäytetöitä laidasta laitaan useilta eri koulutusaloilta. Kun tarkastellaan sellaisia, joissa on jokin liiketaloudellinen näkökulma, niitä löytyy ainakin noin 70 kappaletta. Näistä opinnäytetöistä muutama on julkaistu vuonna 2017. Tämän jälkeen määrät ovat kasvaneet selvästi. Vuonna 2018 julkaistuja töitä on kymmenkunta ja vuonna 2019 jo kolminkertaisesti. Vuodelta 2020 löytyy lähes sama määrä opinnäytetöitä kuin 2019, mutta todellinen lukema lienee suurempi, koska kaikkia vuoden 2020 töitä ei luultavasti oltu vielä julkaistu tätä kirjoittaessa. Tämän lisäksi kaikkia opinnäytetöitä ei välttämättä julkaista tai ole julkaistu Theseuksessa.

Tekoälyä on käsitelty opinnäytetöissä hyvin monipuolisesti liiketalouden eri osa-alueilla. Monesti opinnäytetyöt käsittelevät sitä, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa ja automatisoida erilaisia rutiininomaisia prosesseja. Lisäksi useissa töissä on tutkittu, miten tekoäly tulee vaikuttamaan erilaisiin työtehtäviin tulevaisuudessa. Myös tekoälyn eettisiä seikkoja on alettu nostaa opinnäytetöissä esiin.

Eniten tekoälyä on käsitelty taloushallinnon sekä markkinoinnin ja myynnin näkökulmista. Ensimmäiset julkaistut opinnäytetyöt ovat taloushallinnon prosessien tehostamisen ja automatisoinnin saralta. Tämän jälkeen markkinoinnin ja myynnin opinnäytetyöt ovat käsitelleet mm. tekoälyn hyödyntämistä verkkokaupoissa ja mainonnan tehostamisen työkaluna. Lisäksi useampi opinnäytetyön tekijä on tutkinut tekoälyn vaikutuksia mm. myyjän työhön tulevaisuudessa. Opinnäytetöitä on tehty myös esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja asiakaspalvelun näkökulmista. Henkilöstöhallinnossa on käsitelty mm. tekoälyn hyödyntämistä rekrytoinnin apuna ja asiakaspalvelu on noussut mukaan viimeisen kahden vuoden aikana mm. automaattisen asiakaspalvelun eli chatbottien myötä.

Tulemme jatkossakin näkemään yhä uusia tekoälyä käsitteleviä amk- ja yamk-opinnäytetöitä. Odotettavissa on töitä, joissa käsitellään tavalla tai toisella mm. niitä kokemuksia ja vaikutuksia, joita vuosien edetessä tekoälyyn liittyen syntyy. Toisaalta taas tekoälyn kehittymisen ja sitä soveltavien tahojen osaamisen ja kiinnostuksen kasvaessa odotettavissa on tulevaisuuden erilaisia mahdollisuuksia avaavia tarkasteluja eri sidosryhmien näkökulmista.

Teksti: Mika Boedeker, yliopettaja, TAMK Liiketoiminta
Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi