Työelämä tarvitsee jokaisen opiskelijan valmiiksi insinööriksi

Opiskelijoilla ja opetuksen järjestäjillä on yhteinen huoli: kuinka varmistetaan opiskelijoiden oppiminen, opinnoissa eteneminen sekä hyvinvointi TAMKissa? Konetekniikan ja autotekniikan yhteisen konekerhon opiskelijaedustajat kokoontuivat tutkinto-ohjelmien opetuksen järjestelyistä vastaavien kanssa yhdessä ratkomaan opiskelijoiden kokemia haasteita, jotka liittyvät muun muassa tasa-arvokysymykseen ja pedagogisiin ratkaisuihin.

Alla kootusti toimintatapoja ja yhdessä löydettyjä mahdollisuuksia tuottaa mielekästä oppimiskokemusta:

  • rohkaisemme opiskelijoita antamaan palautetta ja tuomaan esille kehitysehdotuksia ja käyttämään TAMKin virallisia palautekanavia. Näin palaute tulee käsiteltyä TAMKissa sovitulla virallisella tavalla ja asiat pysyvät asiayhteyksissään.
  • tapaamme säännöllisesti opiskelijoiden edustajia.
  • opettaja tai opettajatiimi valitsee pedagogiikan toteutukselle. Kullekin toteutukselle haetaan ammattilaisten toimesta tarkoituksenmukainen pedagoginen ratkaisu. Tutkinto-ohjelma luottaa asiassa esimerkiksi matematiikan ja fysiikan opettajien tekemiin pedagogisiin ratkaisuihin.
  • huomioidaan TAMKin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa kuvataan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilannetta TAMKissa sekä toimenpiteitä, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toteutetaan ja edistetään niin henkilöstön kuin opiskelijoiden osalta.
  • insinööriopiskelijoilla on hyvä yhteishenki ja ketään ei kiusata jatkossakaan, ei ole sijaa kiusaamiselle.
  • TAMK tarjoaa laajasti tukea opiskelijoille, muun muassa PARVI-toiminnan kautta.
  • kaikki yhdessä kannustamme ja aktivoimme opiskelijoita ryhmäytymään ja motivoimme aktiiviseen opiskeluun. Työelämä tarvitsee jokaisen opiskelijan valmiiksi insinööriksi.

Korkeakoulutusta rahoitetaan merkittävin osin valtionrahoituksella. Viime vuosina trendi rahoituksessa on ollut laskeva. Käytännössä siten tutkintokoulutuksen järjestämiseen on käytettävissä aikaisempaa vähemmän varoja. Samaan aikaan opiskelijamäärät ovat kasvaneet. Korkeakouluopiskelijoiden osaaminen ja tausta on vaihtelevampaa kuin aiempina vuosina. Tämä yhtälö haastaa myös opetuksen järjestämistä.

Vuonna 2023 kohdistetaan matematiikan ja fysiikan opetustunnit kaikille yhteisten opintojaksojen opetukseen. Ensimmäisen periodin toteutukset pyritään pitämään mahdollisimman pienissä ryhmissä. Tällä tuetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä ja opintoihin kiinnittymistä. Kun opiskelijat ovat päässeet opinnoissaan tuetusti alkuun, myöhemmissä opintojen vaiheissa opetusta on suunniteltu yhdistettäväksi. Tällöin opetusta voidaan järjestää myös verkossa ja isommissa ryhmissä. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan myös saavutettavuusnäkökulmat, kun opetukseen osallistuminen ei välttämättä edellytä saapumista kampukselle.

Kaikille yhteisten opintojaksojen lisäksi on tarjolla erilaisia tukitoimia. Matematiikan valmentavia opintoja järjestetään lukuvuoden aikana kolmesti, kaksi toteutusta kevätlukukaudella ja yksi syksyllä. Tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa panostaa lisätoteutuksiin. Matematiikan tukea tarjotaan myös pajatyöskentelynä. Tampereen kesäyliopiston on kanssa tiivistetty yhteistyötä, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuuksia parantaa valmiuksiaan jo ennen korkeakouluopintoihin hakeutumista.

Opiskelijoiden ja yksikköjen välillä tehtävä yhteistyö korostuu jatkossakin. On ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyötä tehdään, vuoropuhelu on luontevaa ja tahtotila on yhteinen. Työelämä tarvitsee jokaisen opiskelijan valmiiksi insinööriksi.

Teksti: Osaamispällikkö Aija Paananen, Teollisuusteknologia, yliopettaja Markus Aho, Teollisuusteknologia ja osaamispäällikkö Kaisa-Leena Ahlroth, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, TAMK
Kuva: Pixabay

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi