Varhaiskasvatuksen sosionomin vahva osaaminen näkyväksi

Varhaiskasvatuksen kentällä on tällä hetkellä kriittinen tilanne. Henkilöstöpula on ollut esillä mediassa ja Suomen hallituksessa. Tammikuussa 2020 ja sen jälkeen aloittaneet sosionomiopiskelijat eivät ole enää voineet saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä, vaan tulevat työskentelemään varhaiskasvatuksen sosionomin nimikkeellä.

Vuonna 2030 varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne muuttuu niin, että varhaiskasvatusryhmässä tulee olla vähintään kahdella kolmasosalla korkeakoulututkinto, joista vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Ryhmissä työskentelee siis varhaiskasvatuksen lastenhoitajan lisäksi joko kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa tai varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen sosionomi.

Varhaiskasvatuksen sosionomi haluaa olla mukana tukemassa koko perheen hyvinvointia, lapsen kasvua tasapainoiseksi, oman elämänsä tekijäksi, tärkeäksi yhteiskunnan jäseneksi. Sosionomin ydinosaamista on lasten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, turvallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen tunnistamalla kulttuurin ja yhteisöjen ominaispiirteitä ja soveltamalla niitä ammatillisessa toiminnassaan. Lasten ja perheiden riskitekijöiden tunnistaminen, niihin puuttuminen sekä palveluohjaus kuuluvat olennaisesti varhaiskasvatuksen sosionomin osaamiseen.

Ihmettelemme miksi varhaiskasvatuksen sosionomit ovat jääneet täysin varjoon. Tarve sosionomeille varhaiskasvatukseen on tunnistettu sekä tunnustettu. Tulevaisuus näyttää tällä hetkellä siltä, että työkentällä meille ei ole tiedossa ammattinimikettä vastaavaa työtä, vaan vuoden mittaisia sijaisuuksia varhaiskasvatuksen opettajina vuoteen 2030 asti. Varhaiskasvatuksen sosionomin palkan epäselvyys sekä tekemätön työnkuva aiheuttaa haavoja omaan ammatti-identiteettiimme.

Luultavasti myrskyjä on vain siksi, että niiden jälkeen saataisiin auringonnousu.

Toivomme, että saisimme tulevaisuudessa työskennellä varhaiskasvatuksen sosionomin roolissa ja käyttää sitä erityistä osaamista mikä meillä on. Sosionomeina odotamme saavamme moniammatillisen, toisiaan kunnioittavan työyhteisön, jossa jokainen saa tuoda esiin omaa erityisosaamistaan. Olemme valinneet tämän suuntauksen rakkaudesta. Koemme edelleen, että meillä on palava halu kohdata pienet asiakkaat sekä heidän perheensä kokonaisvaltaisesti iloineen, suruineen sekä haasteineen.

 

Teksti: TAMKin sosionomiopiskelijat Sanna Asp, Mia-Marianne Halme, Sonja Hyvönen ja Riitta Savilahti
Kuva: Jonne Renvall

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *