Yhteistyön marjat kaikkien poimittavissa

Ryhmätyössä pöydän ääressä kaksi ihmistä

Syksyllä 2019 aloitimme Tampereen korkeakoulujen yhteistyökonseptin, jonka tavoitteeksi asetettiin suunnitella ja tuottaa yhdessä amk-opintoihin opinnäytetyö-moduuli. Kyse oli moniammatillisten yhteisopintojen mahdollisuuksien avaamisesta korkeakoulujen kesken. Yhteisen opinnäytetyö-moduulin suunnittelun ja toteuttamisen taustalla oli ristiinopiskelujen pilotointi Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Poliisiammattikorkeakoulussa työelämän muutoksiin vastaamiseksi.

Käynnistimme yhteistyökonseptin työstämisen nykyisten toimintatapojen ja uusien haasteiden kartoittamisella sekä aikataulujen ja kriteerien avaamisella. Uuden suunnittelun ja toteutuksen pohjana toimi CANVAS-malli, jonka avulla määriteltiin avainasiakkaat, tuotettava lisäarvo, kommunikointikanavat, asiakassuhteiden hallinta, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, avainresurssi ja -kumppanit sekä tärkeimmät toimenpiteet.  Tavoitteenamme oli generoida opiskelijoille lisäarvoina uutta osaamista, taitoja toimia moniammatillisessa tiimissä sekä lisätä toisen ammattiryhmän työnkuvan ymmärtämisestä. Kun opiskelijoiden kyky tutkia omaa työtään kehittyy, yhteistyöllä tuotetun palvelun asiakaslaatu palveluketjuissa paranee ja toiminta asiakastyössä on saumattomampaa.

Avainasiakkaina pilotissa olivat ensihoitajakoulutuksen ja sosionomikoulutuksen opiskelijat TAMKista sekä Poliisin muuntokoulutuksen opiskelijat Polamkista.

Yhdessä opittiin, vaikka takapakkia tuli

Yhteinen oppimisalusta oli edellytys yhteisen työskentelyn rakentumiselle. Käytimme oppimisympäristönä oppilaitosten fyysisisiä oppimisympäristöjä ja OV-verkon palvelut. Oppimisalustana oli Polamk:n OV-Moodle, jonne opinnäytemoduuli rakentui yhteistyön kuluessa. Oppimisalustan lisäksi yhteiset seminaarit tukivat yhteistä tutkimista, innovointia, kehittämistä sekä konkreettisen tuotoksen tuottamista ja innovaatioita.

Opiskelijoiden osalta pilotti alkoi samaan aikaan, kun Covid 2019 käynnistyi. Tämä muutti pilotin alkuperäistä suunnitelmaa ja haastoi meitä miettimään pilotin etenemistä uudella tavalla. Alkuun suunniteltu yhteinen alkutilannetta kuvaava simulaatio jäi toteutumatta. Epidemian myötä muuttunut tilanne haastoi entistä enemmän yhteistyötämme sekä sähköisten palveluiden tuotantoa ja käyttöä.

Mitä sitten opiskelijat saivat? Heille tämä yhteistyö tuotti kokemusta kokeilukulttuurin tukemisesta, vastuullisesta tutkimuksesta, yhteiskehittämisestä ja innovaatioista – innovaatiotoiminnan konkretisoimisesta palvelemaan moniammatillisia toimintaympäristöjä.

Opinnäytetyöt valmistuvat joulukuussa 2020 ja ne esitellään postereina, joiden esittelystä opiskelijat tekevät videot. Eri tutkintojen opiskelijat esittelevät yhdessä tuotoksensa päättötyöseminaarissa.  Opiskelijapalautteet ja osallistuneiden opettajien kokemukset raportoidaan yhteisen opinnäytetyöseminaarin jälkeen.

Meille opettajille tässä prosessissa mukana olo on ollut antoisaa, mutta myös teettänyt työtä. Yhteisten opintojen rakentaminen on vaatinut yhteistä suunnittelua sekä erilaisten ohjeistusten ja kriteerien yhteensovittamista ja rakentamista. Mutta tämä on ollut meille antoisa kokemus!

Teksti: Marjo Räsänen, yliopettaja, akuuttihoito, TAMK, Minna Nurminen, lehtori, sosionomikoulutus, TAMK ja Olavi Kujanpää, ylikomisario, operatiiviset valmiudet, Polamk
Kuva: Pixabay

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *