Vertaisopiskelijat tukena uuden opiskelijan alkutaipaleella – Self-Hack saa kiittävää palautetta

Fasilitaattorit ryhmäkuvassa

Uusien opiskelijoiden kiinnittyminen opiskelijaelämään ja tamkilaisiksi on tänä syksynä kohdannut poikkeuksellisia haasteita poikkeusolojen vuoksi. Ryhmäytyminen ja tutustuminen muihin opiskelijoihin on saattanut olla vaikeaa: opintoja on tehty pääosin etänä, ja monet perinteiset tutustumistapahtumat ovat peruuntuneet.

Poikkeuksellisena aikana opiskelijat pitivätkin etenkin orientaatioviikkojen tapahtumia tärkeinä hetkinä tutustua omiin opiskelutovereihin ja muodostaa uusia kaverisuhteita, mahdollisesti täysin uudessa ja vielä vieraassa kaupungissa (Aamulehti 13.10.).

Tänä syksynä TAMKin opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus tutustua toisiinsa täysin uudella tavalla, kun elokuiset orientaatioviikot huipentuivat Self-Hack-työpajoihin. Self-Hackin tarkoituksena on auttaa TAMKissa aloittavaa opiskelijaa löytämään itselleen suuntaa heti opintojen alussa ja samalla tukea henkilökohtaista tasapainoisen ja mielekkään elämän suunnittelua. Tavoitteena on myös ryhmäyttää uusia opiskelijoita heti ensimmäisellä opiskeluviikolla.Opiskelijoiden ryhmätyöskentelytilanne luokkahuoneessa

Käytännössä Self-Hack on inspiroiva viiden tunnin työpaja. Se koostuu itsenäisesti tehdyistä tehtävistä, joita avataan ryhmäkeskusteluissa opiskelukavereiden kanssa. Tehtävät keskittyvät muun muassa omien vahvuuksien ja arvojen tunnistamiseen, omien motivaatiotekijöiden tunnistamiseen ja elämänhistoriaan. Niiden pohjalta asetetaan mielekkäitä tavoitteita halutulle aikavälille.

Elokuussa 2020 kahteen Self-Hack-tapahtumaan osallistui yhteensä 15 opiskelijaryhmää ja noin 340 opiskelijaa. Palautetta tapahtumasta saatiin paljon: yhteensä liki 300 opiskelijaa kertoi kokemuksistaan palautekyselyssä. Erityisesti korostui ilo siitä, että opiskelijat pääsivät tutustumaan muihin opiskelukavereihinsa. Moni koki, että varsinkin ennakkotehtävien ja ryhmäkeskustelujen kautta tutustuminen oli syvällisempää. Tehtävien ja keskustelujen koettiin virittävän myös uusia inspiraatioita ja ajatuksia omasta itsestä sekä tulevaisuuden tavoitteista ja toiveista. Vaikka osalle opiskelijoista pohdinnat itsessään eivät olleet uutta, oli monesta mukava saada aika ja paikka syvällisemmille pohdinnoille, joita ei itsenäisesti tulisi välttämättä tehtyä.

Onnistuneista Self-Hack-päivistä voi ennen kaikkea kiittää fasilitaattoreita, vanhempien vuosikurssien vertaisopiskelijoita, jotka ohjasivat Self-Hack-työpajoja aloittaville opiskelijaryhmille. Vertaisfasilitaattoreina elokuun tapahtumissa toimi yhteensä 11 opiskelijaa. Fasilitaattorit vetivät ryhmiä ammattitaitoisesti, mutta jokainen omalla tyylillään siten, että tapahtumaan osallistuminen oli osallistujille turvallista ja työpajoista oli mahdollista saada irti juuri niin paljon kuin itse osallistujana halusi. Koulutetut fasilitaattorit saivatkin erinomaista palautetta Self-Hack-työpajojen vetämisestä.

”Fasilitaattorit toimivat erittäin hyvinä ohjaajina, ja ilman heitä kokemus olisi voinut olla mahdollisesti suppea.”

Myös fasilitaattorit antoivat positiivista palautetta kokemuksestaan. Palautteiden mukaan heidän oma yleisfiiliksensä fasilitaattorikokemuksesta oli keskiarvoisesti 9,2 (asteikolla 1–10). Fasilitaattorit kertoivat nauttineensa erityisesti siitä, että saivat olla mukana merkityksellisen tapahtuman toteutuksessa sekä virittämässä uusien opiskelijoiden ajatuksia tärkeisiin ja mielekkäisiin teemoihin. Fasilitaattorit pitivät tärkeänä myös oman osaamisensa ja taitojensa kehittymistä ryhmän ohjaajana ja fasilitaattorina. Positiivisena nähtiin myös ryhmäytyminen ja uusien ystävien löytyminen fasilitaattoriporukasta. Muutama fasilitaattori on pitänyt fasilitoinnista niinkin paljon, että he ovat vetäneet Self-Hack-työpajoja useampaan kertaan.

”Fasilitaattorina oli palkitsevaa kuulla opiskelijoiden oivalluksia siitä, miksi tavoitteiden asettaminen on tärkeää. Myös mielikuvituksen käyttäminen ja unelmointi ovat hyviä työkaluja. Ja ylipäätään pysähtyminen ja tulevaisuuden miettiminen opiskelujen alkuvaiheessa.”

Työpajatyöskentelyä luokkahuoneessa opettaja mukanaaSeuraava Self-Hack-päivä järjestetään TAMKissa aloittaville opiskelijaryhmille tammikuun 7. päivä. Myös tulevan tapahtuman onnistumisessa on ensiarvoisen tärkeää, että mukana on vertaisfasilitaattoreita. Heidän avullaan tapahtuma voidaan toteuttaa niin, että uudet opiskelijat kokevat ilmapiirin turvalliseksi, kannustavaksi ja itselleen mielekkääksi. Vertaisopiskelijoiden avulla kaikilla TAMKin uusilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada Self-Hackista iloinen, ryhmäyttävä ja inspiroiva kokemus sekä eväitä myös tulevaisuuden risteyskohtiin.

Kiinnostuitko Self Hackin fasilitoinnista? Fasilitaattorirekry (aukeaa intrassa vain korkeakouluyhteisölle) on nyt auki!

Käy lukemassa lisää TAMKin Self-Hackista ja sen fasilitoinnista Self-Hackin verkkosivuilta  Sieltä löydät myös inspiroivan fasilitaattoritarinan!

 

Self-Hackin taustalla toimii voittoa tavoittelematon yhdistys Creativity Squads, jonka kanssa yhteistyössä Self-Hack-tapahtuma toteutetaan. Lisätietoja Self-Hackista löydät Creativity Squadsin nettisivuilta. TAMKissa Self-Hack toteutetaan osana Jatkuvan oppimisen hanketta.

Teksti: Nelli Pahkamäki, suunnittelija, TAMK Urapalvelut
Kuvat: Jaakko Saarilampi ja Renata Brito

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *