iPad tukimuotona kielten opiskelussa lukivaikeuksisilla opiskelijoilla

Kevätlukukauden 2019 aikana tarjottiin OHO!-hankkeen puitteissa lyhyessä pilotissa iPadia tukimuotona niille opiskelijoille, jotka Tampereen ammattikorkeakoulussa osallistuivat lukitesteihin maalis – huhtikuussa.

Opiskelijoita oli kaikkiaan yksitoista, joille esiteltiin iPadin käyttöä esimerkiksi vieraiden kielten opinnoissa ja tekstin lukemisen sekä tuottamisen tueksi. Opiskelijat saivat halutessaan iPadin kotilainaan päiväksi, jotta sovelluksiin tutustumiseen olisi hieman pelkkää esittelyä pidempi aika. Käyttö-kokemuksista pyydettiin lyhyttä palautetta näiltä lainalaitetta kokeilleilta opiskelijoilta.

Kolmella lukitestiin osallistuneella opiskelijalla oli omasta takaa jo iPad käytössä, joten laitteena se oli heille ennestään tuttu. Viisi opiskelijaa halusi esittelyn jälkeen lainata iPadin, kolmelle muulle pelkästään esiteltiin laitetta ja sen sovelluksia varsinaisen lukitestauksen jälkeen.

Palaute oli pelkästään positiivista. Opiskelijat kehuivat iPadin pientä kokoa ja keveyttä verrattuna esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen. Lisäksi laitetta oli heidän mielestä helppo käyttää, vaikkei iPadia olisi koskaan ennen kokeillutkaan. Kolme viidestä mainitsi, että näytöltä oli yllättävän selkeää lukea tekstejä, kaksi opiskelijaa ei pitänyt sähköisten materiaalien lukemisesta. Heille kerrottiin mahdollisuudesta käyttää värikalvoa lukemisen tueksi, jolloin musta-valkokontrastia saataisi pienennettyä. Muistiinpanojen ja merkintöjen tekemisen helppous sai myös kiitosta.

Kaikki viisi palautetta antanutta pitivät erityisesti tekstistä puheeksi –sovelluksesta, joka helpottaa etenkin hitaita ja epätarkkoja lukijoita ymmärtämään tekstisisältöjä. Muutama testaaja oli kokeillut myös kirjoittamisen apuna saneluapuvälinettä ja todennut sen hyödylliseksi.

Yksinkertaiset ajatuskarttasovellukset tukevat muistiinpanojen tekemistä sekä asioiden tiivistämistä ja hyödyttävät varsinkin niitä opiskelijoita, jotka oppivat parhaiten tekemisen kautta. Jokainen testaaja oli kokeillut ainakin yhtä tällaista muistiinpanoapuvälinettä ja pitänyt niistä.

Kielten opiskelussa erilaiset flash cards –tyyppiset sovellukset, joihin on liitetty lausumismalli (mm. Quizlet) tukevat opiskelijoiden mielestä hyvin eri alojen sanaston ja fraasien oppimista, koska niillä voi harjoitella oikeastaan missä ja milloin vain.

Kääntökorttien tekeminen itse on helppoa. Muutenkin pelillistetyt kielten oppimista edistävät sovellukset kiinnostivat testaajia eniten.

Ajanhallinnan ja opiskelutekniikan sovelluksiin opiskelijat eivät valitettavasti olleet ehtineet lyhyen laina-ajan puitteissa tutustumaan, mutta niistäkin innostuttiin, sillä monen oppimisvaikeuksisen pulmina ovat nimenomaan ajankäytön ja toiminnanohjauksen vaikeudet.

Pienimuotoisesta pilottikokeilusta tuli ainoastaan hyvää palautetta; opiskelijat toivoivat kuitenkin, että laitteita olisi voinut lainata esimerkiksi vähintään viikon ajan, jotta ohjelmiin ja sovelluksiin olisi ollut enemmän aikaa tutustua perusteellisemmin. Laitteet ovat kalliita hankittavia, minkä vuoksi lainaaminen voisi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun opiskelija harkitsemassa sellaisen ostamista itselle.

Teksti: Sari Hanska, Kuva: Heli Antila

TAMK / OHO!-hanke

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *