Kuitukangastuotteiden kierrätettävyys paremmaksi nuorten kuluttajien avulla

Opiskelijaryhmä ja ohjaaja istuvat työpajassa pöydän ääressä.

SUSTAFIT on tutkimusprojekti, jossa tutkimuksen keinoin parannetaan suomalaisen kuitukankaisiin liittyvän teollisuuden kilpailukykyä ja laajennetaan sen mahdollisuuksia nopeasti kasvavilla kestävien kuitukankaiden markkinoilla. Projekti käsittelee kuitukankaiden kestävyyttä eri näkökulmista ja pyrkii parantamaan tarkoituksenmukaista laatua ja kustannustehokkuutta sekä lisäämään sovellusalueita nykyistä kestävämmille ratkaisuille. Tavoitteena on lisätä kestävien ja tarkoituksenmukaisten kuitukankaiden markkinaosuutta ja edistää uusia kasvumahdollisuuksia.

Yksi tutkimuksellinen alue SUSTAFIT-projektissa on määritellä ja analysoida nykyisten kuitukangastuotteiden arvoketjuja ja tunnistaa uusille, kestäville kuitukangastuotteille uudenlaisia arvoketjuja. Arvoketjujen tärkeä elementti kuluttajatuotteiden alueella ovat kuluttajat itse. Kuluttajien vaatimukset ja valinnat ohjaavat tarjonnan kehittymistä. Samalla he ovat itse ratkaisevassa roolissa siinä, miten kuluttajille suunnattuja kuitukangastuotteita käytännössä lajitellaan parhaiten, eli miten niiden kiertotalous toteutuu. Mutta miten kuluttajat itse näkevät asian? Miten esimerkiksi kosteuspyyhkeiden kestävyyttä ja kiertotaloutta saadaan parannettua kuluttajien voimin? Miten yritykset voisivat parhaiten edistää kosteuspyyhkeiden kestävyyttä ja kiertotaloutta kuluttajan näkökulmasta?

Monialaisessa ammattikorkeakoulussa toimivina tutkijoina meillä on loistava mahdollisuus selvittää nuorten kuluttajien näkemyksiä siitä, mitä he ajattelevat kuitukangastuotteiden kierrätettävyydestä sekä siitä, miten heidän mielestään kierrätettävyyttä kannattaisi parantaa. Kansainvälisten verkostojemme avulla voimme lisäksi tarkastella, eroavatko suomalaisten nuorten kuluttajien ajatukset muihin maihin verrattuna. Keräämme tätä dataa parhaillaan useiden alojen opiskelijoille järjestettävien työpajojen avulla. Olemme tähän mennessä järjestäneet työpajoja TAMKin biotuotetekniikan ja liiketalouden opiskelijoille. Tavoitteena on saada mukaan ainakin vielä terveysalan sekä konetekniikan opiskelijoiden näkemyksiä. Kansainvälistä kulmaa on saatu järjestämällä vastaavia työpajoja lisäksi yhdysvaltalaisen ja saksalaisen yliopiston opiskelijoille.

Tunnin pituisten työpajojen rakenne on kolmiosainen. Esimerkkinä kuitukangastuotteesta on useimmille tuttu kosteuspyyhe. Työpaja alkaa ennakkokyselyllä, jossa selvitetään opiskelijoiden ymmärrystä erilaisista kosteuspyyhkeen hävitykseen ja kierrätykseen liittyvistä termeistä, pakkausmerkinnöistä sekä kosteuspyyhkeen ostopäätökseen liittyvistä asioista. Tämän jälkeen opiskelijat ovat pohtineet kuitukangastuotteiden sekä niiden kierrätettävyyttä ja kierrätyksen parantamismahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä ensin pienissä ryhmissä ja sen jälkeen yhdessä. Työpaja päättyy loppukyselyyn.

On ollut hienoa kokea, miten positiivisesti opiskelijat ja heidän opettajansa ovat suhtautuneet työpajaan, miten aktiivisesti opiskelijat ovat osallistuneet. Nuoret kuluttajamme ovat kriittisiä ja tiedostavia. Tutkimuksen tulokset tullaan myöhemmin julkaisemaan SUSTAFIT-projektin puitteissa.

 

Kirjoittajat: Hanna Pihlajarinne, Liiketalous ja media -osaamisyksikkö, Piia Kanto, Rakennettu ympäristö ja biotalous -osaamisyksikkö ja Virpi Rämö, Rakennettu ympäristö ja biotalous -osaamisyksikkö.

Kuva: Virpi Rämö.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi